Motory D5K a D8K jsou připraveny na alternativní paliva.

Připraven pro alternativní paliva

Všechny úrovně výkonu motorů D5K a D8K jsou certifikovány pro syntetickou naftu (HVO). Existuje verze motoru D8K 320, kterou lze provozovat čistě na bionaftu (B100) a která splňuje normu Euro 6. Pokud tedy chcete udělat něco pro životní prostředí a využít dotace, je pro vás ideální volbou.

Široká a zploštělá křivka točivého momentu je pro motor Volva FE charakteristická

Prohlédněte si naše křivky

Křivka točivého momentu má širší a plošší průběh. Motor lépe reaguje při nízkých otáčkách. A maximální točivý moment dosahuje hranice 1 200 Nm. Porovnejte naše křivky točivého momentu s konkurencí a sami uvidíte rozdíl. Vyhoupněte se do kabiny a přesvědčte se na vlastní kůži o neskutečném zrychlení, vynikající ovladatelnosti při nízkých rychlostech a prvotřídní tažné síle.

Pomocné pohony dodávají energii manipulačnímu zařízení

Pomocné pohony

Pomocné pohony dodávají energii manipulačnímu zařízení. Slouží k přenosu síly z motoru do samostatného příslušenství, například jeřábu nebo domíchávače betonu. Volvo FE nabízí nejrůznější varianty pomocných pohonů, které lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.

Prohlédněte si technické parametry pomocných pohonů

Ekologičtější a šetrnější motory

Naše motory Euro 6 představují velký krok směrem k čistější přepravě a ke snížení dopadu na životní prostředí. Výkon i spotřeba paliva zůstaly na úrovni motorů Euro 5, avšak emise pevných částic se snížily na polovinu a emise oxidů dusíku poklesly dokonce téměř o 80 %.

Řešení pro normu Euro 6 od Volva

Jak to celé funguje

1. Motor
Nové součásti motoru zlepšily průtok plynů a zajistily optimální teplotu výfukových plynů ve chvíli, kdy se dostanou k systému dočišťování.

2. Sedmý vstřikovač
K řízení teploty oxidačního katalyzátoru (DOC) se používá speciální vstřikovač, který napomáhá účinné práci filtru pevných částic a selektivní katalytické redukce (SCR).

3. Oxidační katalyzátor pro vznětové motory (DOC)
Oxidační katalyzátor produkuje plyn NO2, který filtr pevných částic využívá ke spalování částic. Za chladných podmínek navíc vytváří teplo nutné k procesu regenerace.

4. Filtr pevných částic (DPF)
Filtr shromažďuje pevné částice (PM) a ukládá je do doby, než budou během procesu regenerace spáleny. Regenerace probíhá automaticky, takže se o ni nemusíte nijak starat.

5. Selektivní katalytická redukce (SCR)
Ve směšovací komoře je do výfukových plynů vstřikována kapalina AdBlue. V katalyzátoru jsou oxidy dusíku (NO2) efektivně přeměňovány na neškodný plynný dusík a vodní páru.

6. Konvertor pohlcující čpavek (ASC)
V tomto posledním dílu, za kterým již následuje koncovka výfuku, jsou odstraňovány poslední zbytky čpavku (NH3).

Najít nejbližšího prodejce

Poznejte výkon na vlastní kůži

Motor D8K vás okamžitě nadchne svou rychlou odezvou. Stavte se v prodejně nákladních vozidel Volvo a vyzkoušejte si ho sami.

Najít nejbližšího prodejce