Trucks

×

Společnost Volvo Group Czech Republic, s.r.o. získala od Ministerstva práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost dotaci na vzdělávání zaměstnanců.

 

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců Volvo

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013574

Výzva: 97 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

Projekt je zaměřen na odborný rozvoj zaměstnanců firmy Volvo. Předmětem vzdělávání je školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností a také v oblasti technické.

Začátek projektu: 1. 9. 2020

Plánovaný termín ukončení projektu: 31. 8. 2022

Výsledky a výstupy projektu: Prostřednictvím projektu plánujeme proškolit celkem 319 osob, které se budou vzdělávat po dobu min. 40 školících hodin. Z těchto 319 osob by mělo být 21 osob starších 55 let.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktujte společnost Volvo Group Czech Republic

Společnost Volvo Group Czech Republic investuje do vzdělávání a navyšování konkurenceschopnosti svých zaměstnanců.