CHYTRÉ HNACÍ ÚSTROJÍ JE JEŠTĚ CHYTŘEJŠÍ


Při výrobě nákladního vozidla optimalizujeme software převodovky I-Shift tak, aby odpovídal konkrétnímu použití. Začali jste se od chvíle, kdy jste si vozidlo pořídili, věnovat jiným přepravním zakázkám? Nebo jste našli použité vozidlo s perfektními parametry a jediné, co mu k dokonalosti schází, je správný software I-Shift?

Buďte bez obav. Software převodovky I-Shift můžeme snadno aktualizovat, aby vyhovoval vašim potřebám. Zvýšíte tak svou produktivitu, ušetříte palivo a snížíte intenzitu opotřebovávání jednotlivých součástí hnacího ústrojí.

Ušetřete palivo díky aktualizaci převodovky I-Shift

Výhody upraveného softwaru

Software převodovky I-Shift je ideálně přizpůsoben pro přepravu nákladu a zvyšuje výkon hnacího ústrojí. Tím také zvýší výkonnost celé vaší firmy.

Díky tomuto softwaru budou vozidla snáze udržovat rychlost a dosáhnou nejvyšší možné hospodárnosti provozu. Vaše vozidla tak budou produktivnější a řidičům se budou řídit bezpečně a pohodlně.

Snadná aktualizace softwaru převodovky I-Shift

JAK LZE AKTUALIZACI PROVÉST?

Jedinou věcí, kterou je nutné k optimalizaci převodovky I-Shift udělat, je navštívit prodejce vozidel Volvo. Ten vám aktualizuje software převodovky I-Shift přesně tak, aby vyhovoval typu přepravní činnosti, které se věnujete. Software bude pochopitelně odpovídat certifikátu o výfukových emisích motoru a také verzi hardwaru převodovky I-Shift.

Aktualizace s sebou přináší mimo jiné tyto výhody:

  • vyšší výkon,
  • nižší spotřebu pohonných hmot,
  • pohodlnější řízení,
  • nižší intenzitu opotřebovávání součástí hnacího ústrojí.

Jaký software si mám vybrat?


Která softwarová sada je pro vaše přepravní zakázky nejvhodnější? Zde naleznete přehled dostupných sad (u starších verzí převodovky I-Shift jsou některé softwarové sady spojeny).

Aktualizace – základní program pro převodovku I-Shift

ZÁKLADNÍ (TP-BAS)

Toto je standardní softwarová sada dodávaná s převodovkou I-Shift. Zahrnuje základní funkce převodovky a je vhodná pro různé aplikace.

Aktualizace – program převodovky I-Shift pro oblast rozvozu zboží

ROZVOZ (TP-DIST)

Přizpůsobuje funkce převodovky specifickým podmínkám v oblasti rozvozu zboží. Zahrnuje funkce, které napomáhají lepší manévrovatelnosti při rozjíždění z nulové rychlosti, ve stísněných prostorách a při jízdě nízkou rychlostí.

Aktualizace – program převodovky I-Shift pro oblast stavebnictví

STAVEBNICTVÍ (TP-CON)

Funkce upravené na základě specifických podmínek panujících v oblasti stavebnictví. Zahrnuje funkce, které jsou určeny ke zdolávání náročných cest a které napomáhají lepší manévrovatelnosti při rozjíždění z nulové rychlosti, ve stísněných prostorách a při jízdě nízkou rychlostí.

Aktualizace – program převodovky I-Shift pro dálkovou přepravu

DÁLKOVÁ PŘEPRAVA (TP-LONG)

Zahrnuje inteligentní funkce, které minimalizují spotřebu paliva. Tento softwarový balíček je ideální pro dálkovou přepravu, při které je kladen velký důraz na hospodárnost provozu. U některých verzí převodovky I-Shift zahrnuje tento balíček také funkci I-Roll.

Aktualizace – program převodovky I-Shift pro přepravu těžkých nákladů

PŘEPRAVA TĚŽKÝCH NÁKLADŮ (TP-HD)

Optimalizuje převodovku I-Shift pro soupravy s vysokou celkovou hmotností (vyšší než 85 tun). Bez ohledu na celkovou hmotnost soupravy může řidič vždy optimalizovat jízdní vlastnosti zapnutím nebo vypnutím režimu vysokého zatížení a aktivací režimu dálkové přepravy. Funkce v tomto softwarovém balíčku nabízí výhody i vozidlům, která táhnou více přívěsů.

Aktualizace – program převodovky I-Shift pro plazivé převody

PLAZIVÉ PŘEVODY

Přizpůsobuje funkce převodovky I-Shift s plazivými stupni konkrétním potřebám. Softwarová sada zahrnuje mimo jiné také funkce, jako jsou extra nízké plazivé převody nebo vícerychlostní zpátečka. Sady jsou dostupné pouze pro vozidla vybavená převodovkou I-Shift s plazivými stupni.

Funkce softwarového programu


Které funkce jsou pro vaše přepravní zakázky nejvhodnější? Zde naleznete přehled nejdůležitějších funkcí softwarových sad pro převodovku I-Shift. Všechny funkce a přesný obsah jednotlivých sad vám sdělí pracovníci servisní dílny Volvo, které můžete rovněž požádat o produktové listy k jednotlivým verzím převodovky I-Shift.

Aktualizace softwaru převodovky I-Shift

ROZŠÍŘENÉ NASTAVENÍ ŘAZENÍ, VČETNĚ FUNKCE PODŘAZENÍ PŘI SEŠLÁPNUTÍ PLYNOVÉHO PEDÁLU

Tato funkce slouží k úpravě automaticky zvoleného rychlostního stupně pro rozjezd i pro jízdu stisknutím tlačítka plus/mínus na volicí páce.

K dispozici je také funkce, která usnadňuje úpravu rychlosti, když je motor spuštěn na volnoběh nebo když vozidlo jede velmi nízkou rychlostní (např. v dopravní zácpě). Přeřadit lze také na vyšší rychlostní stupeň, protože před takovýmto přeřazením dojde k automatickému zvýšení otáček motoru.

Funkce podřazení při sešlápnutí plynového pedálu upraví strategii řazení a vybere takový rychlostní stupeň, který zajistí maximální zrychlení.

Aktualizace softwaru převodovky I-Shift pro špatné cesty

LEPŠÍ JÍZDA PO ŠPATNÝCH SILNICÍCH

Tento volitelný balíček je speciálně uzpůsoben pro specifické podmínky panující v oblasti stavebnictví a přepravy dřeva.

Výkonný režim P+ zahrnuje několik funkcí, které upravují řazení a volbu rychlostních stupňů pro jízdu na vozovkách se špatným povrchem a v kopcovitém terénu. Také zahrnuje funkce, které usnadňují rozjezd z nulové rychlosti na nekvalitních silnicích.

Tuto funkci lze bez potíží kombinovat s programem pro přepravu těžkých nákladů (TP-HD). Funkce AVO-ENH se aktivují pouze tehdy, když není aktivní režim HD a když je zvolen režim Power.

Software převodovky I-Shift s aktualizací pro systém I-See

I-SEE

Systém I-See nejen že si pamatuje kopce, jimiž jste už projeli, ale také zná úseky, jimiž projíždíte poprvé.

A to díky tomu, že shromažďuje data ze všech vozidel používajících systém I-See. Získané informace ukládá do databáze. Stačí tedy, aby danou cestu projelo jedno vozidlo, a všechna ostatní vozidla pak budou moci prostřednictvím telekomunikační brány využít příslušné topografické údaje. Používáním systému I-See lze ušetřit až 5 procent paliva.

Softwarové sady se prodávají pouze jako příslušenství a musí být použity v kombinaci s tempomatem I-Cruise (inteligentní tempomat).

Aktualizace softwaru převodovky I-Shift pro přepravu těžkých nákladů

ŘAZENÍ PODLE ZATÍŽENÍ VOZIDLA

(Dostupné pouze u některých kombinací motoru a převodovky.)

Optimalizuje volbu převodových stupňů pro soupravy s vysokou celkovou hmotností (85–180 tun). Tato funkce zlepšuje jízdní vlastnosti a hospodárnost provozu při přepravě velmi těžkých nákladů.

V režimu HD je k rozjezdu z nulové rychlosti používán první rychlostní stupeň a volba rychlostních stupňů je upravena pro vyšší hmotnosti soupravy. Funkce TP-HD kromě jiného volí rozjezdový rychlostní stupeň tak, aby odpovídal hmotnosti soupravy, čímž šetří spojku.

Využíván je celý rozsah rychlostních stupňů a přeřazování probíhá ve vyšších otáčkách, aby byl zachován točivý moment a komfort řízení.

Aktualizace softwaru převodovky I-Shift s vylepšeným řazením

POKROČILÁ STRATEGIE ŘAZENÍ

(K zajištění plné funkčnosti je třeba systém EBS-MED.)

Díky interakci se systémem EBS (kotoučové brzdy s elektronicky řízenou brzdovou soustavou, EBS-STD / EBS-MED) a ECS (elektronicky řízené odpružení, SUSPL-EC) je rozjíždění a manévrování mnohem snazší.

Tento brzdový režim maximalizuje brzdný účinek brzy VEB/VEB+/retardéru automatickým výběrem vhodného převodového stupně umožňujícího chod motoru ve vysokých otáčkách. Tato funkce kompenzuje motorovou brzdu při přeřazování v brzdovém režimu.

Softwarová aktualizace funkcí pomocného pohonu převodovky I-Shift

POKROČILÉ FUNKCE POMOCNÉHO POHONU

Řada funkcí usnadňujících používání pomocného pohonu. Funkce pomocného pohonu převodovky I-Shift umožňují aktivaci prvků, jako je automaticky neutrál, blokování zpátečky nebo připojení děliče.

Aktualizace softwaru převodovky Shift pro inteligentní tempomat

INTELIGENTNÍ TEMPOMAT

Optimalizuje cestovní rychlost a omezuje účinek pomocné brzdy, když to dopravní situace dovoluje (např. při sjíždění mírného svahu).

Aktualizace softwaru převodovky Shift pro systém I-Roll

I-ROLL

Funkce volnoběžky, která šetří palivo. Systém I-Roll se používá v případě, kdy není vyžadován hnací výkon ani brzdný účinek motoru (například na rovné silnici).

Aktualizace softwaru převodovky Shift pro kontrolu rozjezdu

KONTROLA ROZJEZDU

Spolupracuje se systémem EBS a automaticky aktivuje brzdné funkce, které pomáhají při rozjíždění a při manévrování ve stísněných prostorách.

Najít nejbližšího prodejce

Ozvěte se

Veškeré parametry a další podrobnosti nabídky vám sdělí regionální obchodní zástupce nákladních vozidel Volvo Trucks.

Najít nejbližšího obchodního zástupce