Individuální a na míru šitý servis

Na míru pro vaše vozidlo

Náročné provozní podmínky s sebou přináší i větší opotřebení. Nižší počet najetých kilometrů znamená méně častou údržbu. Co však platí pro jedno vozidlo, nemusí platit pro to vaše. Na základě potřeb vaší firmy a typu použití vozidla sestavíme individuální servisní plán, podle něhož se vašemu vozidlu dostane přesně takového servisu, jaký potřebuje – ani většího, ani menšího.

Smlouva Gold

Pro klid duše

Se servisním plánem znáte termín servisu či opravy předem. Servisní smlouva vás tak zcela zbaví jedné starosti. Naše servisní smlouvy Blue, Silver a Gold kryjí vše od preventivní údržby až po všechny opravy vozidla, což vám poskytne plnou kontrolu nad náklady. A se smlouvou Volvo Gold pro model Volvo FM nebo Volvo FH budete mít zaručenu 100% provozuschopnost.

Projděte si všechny jedinečné parametry smlouvy Gold

Plánování servisu – jak postupujeme

1. krok: Vstupní informace
Bezplatná konzultace na téma servisního plánu začíná vložením přesné specifikace vašeho vozidla, typu jeho použití, počtu ročně najetých kilometrů a dalších podrobností o činnosti vaší firmy do našeho systému. 

2. krok: Výběr nejvhodnější varianty
Vyzkoušíme, jaký vliv mohou různé servisní intervaly na provozuschopnost vašeho vozidla mít, a stanovíme optimální míru údržby.

3. krok: Tvorba plánu
Na základě vašich údajů vytvoříme servisní plán, ve kterém bude určeno, kdy je třeba zavézt vozidlo do servisu a na co přesně se zaměřit. Vždy tak budete dopředu vědět, na co se připravit.

4. krok: Servis
Jakmile se přiblíží doba, kdy je potřeba provést servis, včas vás kontaktujeme, abyste mohli dobu strávenou v servisu zohlednit při plánování zakázek. 

5. krok: Doladění plánu
Pokaždé, když přivezete svoje vozidlo do servisu, vyhodnotíme jeho stav a na základě toho optimalizujeme plán. Své vozy tak budete moci vždy využívat na maximum.

Najít nejbližšího prodejce

Společné plánování

Obchodní zástupce Volvo Trucks vám ochotně sestaví bezplatný servisní plán a zodpoví vám jakékoliv otázky na téma servisu.

Najít nejbližšího obchodního zástupce či Truck Centrum