Řešení Volvo Trucks pro těžební a lomovou dopravu

Těžební a lomová přeprava

Nosnost vašich vozidel a doby trvání cyklu jsou určujícími kritérii vaší produktivity. Ujistěte se, že získáte vozidlo s takovou konfigurací nápravy, která v sobě spojuje skvělou manévrovatelnost se schopností maximalizovat užitečné zatížení v rámci každého cyklu. Budete potřebovat skvělou trakci a velký výkon pro stoupání. Chcete-li najít optimální řešení, začněte s našimi níže uvedenými doporučeními.

Těžební a lomová doprava – kontakt

Služby, které padnou

Seznamte se s nabídkou našich služeb a s tím, jak vám mohou být ve vaší činnosti nápomocny.

Podrobnosti o službách Volvo Truck
Najít nejbližšího prodejce

Dobýváte novou oblast?

Obraťte se na místního obchodního zástupce Volvo Trucks a najděte to nejlepší řešení pro vaše podnikání v oblasti těžební a lomové přepravy.

Najít nejbližšího obchodní zástupce