Volvo Trucks

Česká republika

×

Alternativní paliva pro nákladní vozidla 

Alternativní paliva jsou klíčovou součástí naší strategie, cesty k trvale udržitelné přepravě. Podle přepravních zakázek, které realizujete, nabízíme různá řešení využívající alternativní paliva. Naše nákladní vozidla na plynový pohon jsou vhodná k převážení těžších nákladů na delší vzdálenosti, zatímco naše elektrická vozidla se skvěle hodí do městských oblastí. Kromě toho lze do našich nákladních vozidel na naftu tankovat i palivo HVO vyráběné z obnovitelných zdrojů. Všechny tyto způsoby pohonu pomáhají snižovat vaši ekologickou stopu.

Alternativní paliva jsou důležitou součástí strategie společnosti Volvo Trucks pro udržitelnou dopravu.
Calculate your environmental footprint.

Jaká je vaše ekologická stopa?

Máte zájem o alternativní paliva?