Trucks

Rozumí vašim trasám, aby vám ušetřil palivo

SYSTÉM I-SEE OD SPOLEČNOSTI VOLVO TRUCKS

Víte, jak optimalizovat rychlost a rychlostní stupně na základě profilu vaší trasy, abyste ušetřili palivo? Systém I-See to ví. Jeho znalosti jsou založeny na datech. To vám může pomoci výrazně snížit spotřebu paliva už od prvního dne.

Jak vám systém I-See může pomoci ušetřit palivo

Při přibližování ke kopci si vozidlo stáhne data z komerční topografické mapy s vysokým rozlišením, dostupné online. V šesti krocích jsou tyto informace použity k maximalizaci kinetické energie vozidla a ke snížení spotřeby paliva až o 5 % ve srovnání s vozidlem bez systému I-See. Pokud silnice není na mapě zobrazena nebo pokud selže připojení k serveru, vozidlo přejde zpět ke sdílené databázi.

Neustálá podpora i na cestách

Systém I-See primárně používá data z komerční topografické mapy s vysokým rozlišením, která se ve vozidle automaticky aktualizuje vždy, když je dostupná nová verze. Sekundárně pak využívá sdílená data uložená v cloudu. A v případě potřeby systém používá i lokálně uložená data. To znamená, že vždy budete mít přístup k topografickým datům, budete mít plynulejší jízdní zážitek a budete vědět, že systém se neustále dálkově aktualizuje.  

Ještě lepší s I-Torque

I-See má potenciál ušetřit vám ještě více paliva přidáním funkce I-Torque. I-Torque využívá data z I-See k optimalizaci dostupného točivého momentu motoru, například když řídíte do kopce. Řízení se upravuje na základě trasy, a to jak toho, kde se nacházíte, tak toho, co přichází za rohem.

 1. Vytvoření pohybové energie
  Systém I-See ví, že se před vámi nachází stoupání, takže zrychlí a déle ponechá zařazený vyšší rychlostní stupeň.
 2. Předcházení zbytečnému podřazení
  Systém I-See zabraňuje zbytečnému podřazování, takže do kopce vyjedete plynuleji a s nižší spotřebou paliva.
 3. Omezení rychlosti na vrcholu
  Před blížícím se klesáním zamezí systém I-See zbytečné akceleraci.
 4. Klesání na volnoběh
  Těsně před začátkem svahu systém I-See dočasně odpojí hnací ústrojí nebo motorovou brzdu, aby ušetřil energii a omezil brzdění.
 5. Regulace brzd při jízdě z kopce
  Systém I-See ví, kde svah končí a kde začíná další, takže brzdy použije přesně tak, aby dosáhl maximální účinnosti.
 6. Příprava na další stoupání
  Pokud je před vámi další stoupání, systém I-See nechá jet vozidlo na volnoběh, aby nabralo dostatečnou rychlost a hybnost k co nejsnazšímu vyjetí nadcházejícího svahu.

K dispozici pro tato nákladní vozidla

KONTROLA NAD JÍZDOU DO KOPCE A Z KOPCE?

Můžeme snížit spotřebu paliva.