Rozšířená nabídka výkonů motorů pro model Volvo FE.

Nyní o výkonu AŽ 350 K

Motor D8K je nyní k dostání s výkonem 350 koňských sil a točivým momentem 1400 Nm. Rozšiřuje tak pole působnosti modelu Volvo FE o náročný rozvoz zboží, svoz odpadu nebo lehkou přepravu ve stavebnictví. Volvo FE bude mít za všech okolností dostatek výkonu a točivého momentu bez ohledu na to, zda je vybaveno dvěma nebo třemi nápravami a zda má zapojen přívěs či nikoliv. 

Motory D5K a D8K jsou připraveny na alternativní paliva.

Připraven pro alternativní paliva

S jedním modelem nákladního vozu můžete používat více různých paliv. S modelem Volvo FE si můžete vybrat z několika alternativních paliv, které budou nejlépe vyhovovat typu vaší činnosti. A pomůžete také životnímu prostředí.

CNG
Snižte zplodiny CO2 až o 70 %. A uchovejte si svou produktivitu. Devítilitrový motor poháněný stlačeným zemním plynem (CNG) disponuje výkonem 320 koní a točivým momentem 1356 Nm.

HVO
Všechny motory D8K mohou využívat syntetickou naftu (ztužené rostlinné oleje – HVO). Se stejným vozem můžete navíc jezdit také na klasickou naftu.

RME
Jedna varianta motoru D8K320 může být poháněna čistě bionaftou (methylestery řepkového oleje – RME).

Široká a zploštělá křivka točivého momentu je pro motor Volva FE charakteristická

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE KŘIVKY

Excelentní točivý moment při nízkých otáčkách. Skvělá odezva až do maximálního točivého momentu 1400 Nm. Porovnejte křivky točivého momentu našich motorů a sami uvidíte ten rozdíl. A nejlepší bude, když usednete za volant a na vlastní kůži si vyzkoušíte všechny přednosti tohoto motoru – dynamické zrychlení, excelentní charakteristiku v nízkých rychlostech i mimořádný tažný výkon.

Prohlédněte si technické parametry hnacího ústrojí
Pomocné pohony dodávají energii manipulačnímu zařízení

Pomocné pohony

Pomocné pohony dodávají energii manipulačnímu zařízení. Slouží k přenosu síly z motoru do samostatného příslušenství, například jeřábu nebo domíchávače betonu. Volvo FE nabízí nejrůznější varianty pomocných pohonů, které lze přizpůsobit vašim konkrétním potřebám.

Prohlédněte si technické parametry pomocných pohonů

Ekologičtější a šetrnější motory

Naše motory Euro 6 představují velký krok směrem k čistější přepravě a ke snížení dopadu na životní prostředí. Výkon i spotřeba paliva zůstaly na úrovni motorů Euro 5, avšak emise pevných částic se snížily na polovinu a emise oxidů dusíku poklesly dokonce téměř o 80 %.

Řešení pro normu Euro 6 od Volva

Jak to celé funguje

1. Motor
Nové součásti motoru zlepšily průtok plynů a zajistily optimální teplotu výfukových plynů ve chvíli, kdy se dostanou k systému dočišťování.

2. Sedmý vstřikovač
K řízení teploty oxidačního katalyzátoru (DOC) se používá speciální vstřikovač, který napomáhá účinné práci filtru pevných částic a selektivní katalytické redukce (SCR).

3. Oxidační katalyzátor pro vznětové motory (DOC)
Oxidační katalyzátor produkuje plyn NO2, který filtr pevných částic využívá ke spalování částic. Za chladných podmínek navíc vytváří teplo nutné k procesu regenerace.

4. Filtr pevných částic (DPF)
Filtr shromažďuje pevné částice (PM) a ukládá je do doby, než budou během procesu regenerace spáleny. Regenerace probíhá automaticky, takže se o ni nemusíte nijak starat.

5. Selektivní katalytická redukce (SCR)
Ve směšovací komoře je do výfukových plynů vstřikována kapalina AdBlue. V katalyzátoru jsou oxidy dusíku (NO2) efektivně přeměňovány na neškodný plynný dusík a vodní páru.

6. Konvertor pohlcující čpavek (ASC)
V tomto posledním dílu, za kterým již následuje koncovka výfuku, jsou odstraňovány poslední zbytky čpavku (NH3).

Najít nejbližšího prodejce

Poznejte výkon na vlastní kůži

Motor D8K vás okamžitě nadchne svou rychlou odezvou. Stavte se v prodejně nákladních vozidel Volvo a vyzkoušejte si ho sami.

Najít nejbližšího prodejce