ZÍSKÁNÍ SOUHLASU ZÁKAZNÍKŮ A INFORMACÍ

1. Zpracování osobních údajů a jeho účel: Správcem osobních údajů pro účely jejich zpracování je společnost Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks), reg. č. 556013-9700 (dále jen „společnost“) se sídlem na adrese Gropegårdsgatan, 405 08 Göteborg, Švédsko. Společnost bude v rámci své obchodní činnosti zpracovávat osobní údaje (např. vaše jméno, název společnosti, adresu, telefonní čísla, e-mail a další kontaktní údaje), které jí jako zákazník poskytnete. Tyto údaje se použijí ke zpracování vašich dotazů ohledně dostupnosti vozidel a dále pro účely správy, posuzování a rozvoje vztahu se zákazníkem (například pro cílené marketingové kampaně společnosti a jejích prodejců – v rámci skupiny společnosti i mimo ni).

2. Přenos osobních údajů: Osobní údaje mohou být pro výše popsané účely přenášeny či shromažďovány na území Evropské unie i mimo ně a mohou být k dispozici v rámci skupiny společnosti, pro prodejce a pro další firmy, s nimiž společnost úzce a pravidelně spolupracuje.

3. Přístup: Jednou za kalendářní rok máte nárok na bezplatné poskytnutí záznamů o vaší osobě. Tento nárok můžete využít na základě písemné žádosti. Tato žádost musí obsahovat váš vlastnoruční podpis a musí být zaslána poštou na níže uvedenou adresu. Žádost o přístup nelze zasílat e-mailem. Volvo Lastvagnar AB (Volvo Trucks) Att: Customer Service, 405 08 Göteborg, Švédsko

4. Oprava: Máte nárok požádat o opravu, zablokování nebo vymazání osobních údajů, které o vás společnost zpracovává.

5. Souhlas: Použitím naší služby odběru informací vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s výše uvedenými ustanoveními.