Trucks

Bezpečnost

Jsme jedničkou v oblasti bezpečnosti dopravy. Naším cílem je zajistit, aby žádné z našich nákladních vozidel nepotkala dopravní nehoda.
To nás vede k našemu cíli vytvořit nejbezpečnější nákladní vozidlo na světě – průkopnické inovace, které zajistí, že nákladní vozidla a řidiči budou v nejlepší možné kondici. Čímž bychom chtěli předejít dopravním nehodám a snížit tak počet zranění. Nejen řidičů, ale všech!

Snížení četnosti a závažnosti zranění

Navzdory všem snahám k nehodám bohužel stále dochází a naše pasivní bezpečnostní prvky se zaměřují na minimalizaci nebezpečí zranění. V důsledku toho se soustředíme na výrobu nákladních vozidel, která poskytují řidiči, cestujícím a ostatním účastníkům silničního provozu maximální možnou ochranu. 

Již více než 50 let máme vlastní tým odborníků pro výzkum dopravních nehod – vyšetřujeme skutečné nehody, abychom zjistili, proč k nim dochází. Velmi brzy jsme zjistili, že čím více víme o nehodách, tím lépe jim můžeme předcházet a také snižovat míru zranění. A pomocí všech těchto znalostí zlepšujeme bezpečnost silničního provozu. Pro všechny.

Zjistěte více o bezpečnostních systémech podporující řidiče

Informace o programu
Vidět a být viděn 

Informace o programu
Zastav se, rozhlédni se a zamávej
(Stop, Look, Wave) 

Zjistěte více u obchodního zástupce

Váš obchodní zástupce Volvo Trucks vám může představit naše bezpečnostní systémy podporující řidiče a odpovědět na vaše otázky.