Trucks

Usnadnění administrativy a zamezení porušování předpisů

Naše služby Souhlas a práce s daty v systému Volvo Connect poskytují řadu způsobů, jak zefektivnit administrativu a zajistit dodržování oborové legislativy. Můžete sledovat aktivitu svých řidičů. Získáte nepřetržitý zabezpečený online přístup ke kartě společnosti. Můžete nastavit automatické stahování dat z tachografů a kromě toho využívat i další funkce.

Hlavní výhody

Můžete sledovat, zda jsou aktivity vašich řidičů v souladu se zákonnými požadavky.

Zasílání proaktivních upozornění, než dojde k porušení předpisů

Automatické stahování dat z tachografů

Nepřetržitý přístup ke kartě společnosti v řešení Volvo Connect

Ověřování úplného provádění denních kontrol

Možnost integrovat služby řešení Volvo Connect s dalšími systémy

Další informace o službách Soulad a data najdete níže. Můžete také navštívit tržiště Volvo Connect nebo o další informace požádat místního prodejce.

Ještě službu Volvo Connect nemáte?

Kontaktujte naše specialisty Volvo Connect. 

Vybrané služby Souhlas a práce s daty

Propojme se

Jste připraveni začít se službou Volvo Connect? Nebo máte dotaz ohledně některé ze služeb? Obraťte se na naše specialisty Volvo Connect.