Trucks

Sdílejte informace prostřednictvím standardu rFMS 

Služba Data Access

Používáte již pro správu svého vozového parku jinou platformu než Dynafleet? Seznamte se tedy podrobněji se službou Data Access. Umožní vám sdílení údajů o vašich vozidlech Volvo s jinými systémy správy vozových parků. Služba Data Access, která je založena na otevřeném standardu rFMS, vám poskytne flexibilitu, která je potřebná pro efektivní využití systému správy vozového parku, bez ohledu na používanou platformu.

Smíšené vozové parky

Služba Data Access v těchto případech umožňuje účinné sdílení údajů o vašich vozidlech Volvo s upřednostňovanou platformou správy vozového parku. Vaše vozidla Volvo jsou předem vybavena potřebným hardwarem.

Všechna vaše vozidla v systému Dynafleet

Používáte systém Dynafleet pro správu smíšeného vozového parku, ve kterém převažují vozidla Volvo? V tomto případě budete moci vyhledávat rovněž údaje o vozidlech jiných značek, a to prostřednictvím standardu rFMS.

Další informace o systému Dynafleet

Propojme se

Jste připraveni začít se službou Volvo Connect? Nebo máte dotaz ohledně některé ze služeb? Obraťte se na svého prodejce.