Trucks

Systémy podpory řidiče

V silničním provozu nezřídka dochází k intenzivní interakci mezi řidiči a ostatními účastníky provozu. V nákladním vozidle Volvo má řidič přístup k řadě podpůrných systémů, které pomáhají předcházet nehodám a chránit všechny účastníky silničního provozu.

Zvýšená bezpečnost pro řidiče i ostatní účastníky silničního provozu


Naše systémy jsou navrženy tak, aby poskytovaly řidičům podporu a zlepšovaly bezpečnost v celé řadě situací – při dálniční jízdě vysokou rychlostí, v pomalém městském provozu nebo při zastavení v blízkosti ostatních účastníků silničního provozu. V následujících odstavcích vám představíme výhody našich systémů podpory řidiče na dálnicích i v městském prostředí.

  Pilot Assist

  Funkce Pilot Assist, která doplňuje systém Volvo Dynamic Steering, sleduje kamerou značení jízdních pruhů a nepřetržitě poskytuje řidiči aktivní podporu řízení, aby nevybočoval ze zamýšleného směru a udržel vozidlo v jízdním pruhu. Výsledkem je proaktivní podpora, která umožňuje bezpečnější a pohodlnější jízdu. Systém vyžaduje, aby řidič držel ruce na volantu.

  Podpora jízdy v pruhu

  Pokud nákladní vozidlo vybočí ze svého jízdního pruhu, zobrazí systém Volvo Dynamic Steering s podporou jízdy v pruhu upozornění řidiči a poskytne mu pomoc při řízení, aby navedl vozidlo zpět do středu jízdního pruhu.

  Podpora stability

  Podpora stability pro Volvo Dynamic Steering je navržena tak, aby systém včas rozpoznal, že se vozidlo dostává do smyku. Poté okamžitě natočí řízení nákladního vozidla do protipohybu, tím stabilizuje celou soupravu a odvrátí nebezpečnou situaci.

  Adaptivní tempomat

  Adaptivní tempomat automaticky zrychluje a přibrzďuje vozidlo tak, aby zachovalo bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu. Funguje od jízdy plnou rychlostí až do úplného zastavení – a poté se automaticky znovu spustí, když se provoz opět rozjede. Zvyšuje tak komfort i bezpečnost jízdy po dálnici.

  Inteligentní regulace rychlosti

  Udržení správné rychlosti je předpokladem bezpečné jízdy. Funkce inteligentní regulace rychlosti informuje řidiče o nejvyšší povolené rychlosti konkrétní jízdní soupravy na právě projížděném úseku silnice. Při překročení limitu je řidič upozorněn.

  Podpora bdělosti řidiče

  Pro bezpečnou jízdu musí být řidič pozorný a v dobré kondici. Systém podpory bdělosti řidiče dokáže rozpoznat známky ospalosti nebo nepozornosti řidiče. V případě jejich detekce systém řidiče upozorní a doporučí mu přestávku.

  Systém varování před kolizí s funkcí nouzového brzdění

  Systém varování před kolizí s nouzovou brzdou je navržen tak, aby detekoval vozidla, cyklisty a chodce vpředu v jízdní dráze nákladního vozidla, ale také chodce pohybující se stejným směrem jako nákladní vozidlo. Jakmile systém rozpozná riziko kolize, upozorní řidiče. Pokud řidič nepodnikne žádné kroky a riziko přetrvává, vozidlo automaticky začne brzdit, aby ke srážce nedošlo.

  Tempomat pro jízdu z kopce

  Aby se předešlo přehřátí brzd kol při jízdě z kopce, pomáhá sjezdový tempomat řidiči omezit rychlost vozidla pod nastavenou rychlost. Využívá pomocnou brzdu a současně optimalizuje volbu převodového stupně. Brzdy kol se použijí pouze tehdy, když je to skutečně nutné.

  Brzda pro srovnání soupravy

  Při jízdě z kopce s návěsem na kluzkém povrchu může návěs, resp. přívěs tlačit na nákladní vozidlo do takové míry, že dojde k zalomení soupravy. To výrazně zvyšuje riziko nehody. Brzda pro srovnání soupravy tomu může zabránit tím, že návěs či přívěs krátkými impulzy přibrzďuje a tím jízdní soupravu srovná. Díky tomu je jízda bezpečnější.

  Adaptivní dálková světla

  Adaptivní dálková světla jsou zkonstruována tak, aby detekovala ostatní vozidla před nákladním vozidlem. Za tmy lze tedy jet se zapnutými dálkovými světly i v situacích, které by to jinak nedovolovaly. Tato funkce dynamicky mění světelný paprsek tak, aby optimalizoval osvětlení prostředí, a přitom neoslňoval řidiče ostatních vozidel.

  Elektronické řízení stability

  Elektronické řízení stability je navrženo tak, aby minimalizovalo riziko smyku a převrácení. Když systém detekuje krizovou situaci, sníží výkon motoru a přibrzdí samostatně každé kolo.

  Systém sledování tlaku v pneumatikách

  Dobrý stav pneumatik je základem bezpečné jízdy. Systém monitorování tlaku v pneumatikách sleduje tlak v každé pneumatice jízdní soupravy a upozorňuje na snížení tlaku vzduchu, rychlý únik nebo vysokou teplotu. Poskytuje tak zvýšenou ochranu před nehodami způsobenými defekty pneumatik.

  Systém varování o dění před vozidlem

  Když je vozidlo v klidu nebo jede rychlostí do 10 km/h, systém varování o dění před vozidlem kontroluje rizikovou oblast před nákladním vozidlem pomocí předního radaru a upozorňuje řidiče na účastníky silničního provozu v této oblasti. Pokud systém v oblasti před nákladním vozidlem detekuje účastníka silničního provozu, informuje řidiče. Pokud se riziko srážky zvýší, zazní také zvukové varování.

  Podpora předcházení bočním srážkám

  Radarové snímače na obou bocích nákladního vozidla umožňují systému podpory předcházení bočním srážkám detekovat ostatní vozidla, chodce a cyklisty. Řidiči se zobrazí světelný signál, jakmile je zjištěn účastník silničního provozu. Pokud řidič aktivuje ukazatel směru, systém ho varuje blikajícím světlem i zvukem a použije také aktivní podporu řízení.

  Varování před otevřením dveří

  Chodci a cyklisté pohybující se v blízkosti nákladníhovozidla mohou být špatně viditelní. Varování před otevřením dveří sleduje radarovými snímači obě strany nákladního vozidla a detekuje účastníky silničního provozu v rizikových oblastech. V případě potřeby varuje řidiče a spolujezdce při otevírání dveří kabiny. Systém varování funguje až dvě minuty po vypnutí zapalování.

  Rohová kamera na straně spolujezdce

  Chodci a cyklisté se v městském prostředí mohou dostat do bezprostřední blízkosti nákladních vozidel. V takovém případě jsou pro řidiče prakticky neviditelní. Rohová kamera na straně spolujezdce však poskytuje vynikající výhled na oblasti na straně spolujezdce. Spouští se automaticky při aktivaci směrových světel a záběr z kamery se promítá na boční displej.

  Zadní kamera


  Zadní kamera nabízí vynikající výhled za nákladní vozidlo, aby měl řidič lepší přehled o okolí vozidla. Automaticky se aktivuje při zařazení zpátečky a obraz z kamery se přenáší na boční displej.

  Akustický výstražný systém vozidla

  Naše elektrická nákladní vozidla jsou téměř neslyšitelné. To je sice přínosem pro pracovní podmínky řidiče i na prostředí města, ale znamená to také, že je obtížnější elektrická nákladní vozidla zaregistrovat. Akustický výstražný systém vozidla vydává jemné, ale dobře slyšitelné zvuky, které upozorní ostatní účastníky provozu na blízkost nákladního vozidla. Jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost chodců a cyklistů.

  Auto Hold

  Bezpečná jízda s častým zastavováním a rozjížděním může být dosti náročná. Funkce Auto Hold je navržena tak, aby zastavování a rozjíždění nákladního vozidla bylo bezpečnější a pohodlnější. Automaticky přibrzďuje, aby nákladní vozidlo zůstalo v klidu, dokud řidič nesešlápne plynový pedál. Funkce funguje při jízdě vpřed i vzad, do kopce, z kopce i na rovném povrchu.

  Active Grip Control

  Dobrá trakce je nezbytná pro bezpečnou jízdu a zamezení smyku. Funkce Active Grip Control má za úkol regulovat prokluz kol a zlepšovat stabilitu, akceleraci a brzdění v kluzkých podmínkách. Systém se aktivuje okamžitě, když zaznamená známky smyku.

Podrobné informace o systémech podpory pro řidiče

Podrobné informace o našem portfoliu systémů pro podporu řidičů jsou k dispozici v přehledu informačních listů ( Info sheety). Můžete si je stáhnout zde.


Stáhnout informační listy

Vyobrazené prvky nemusí být součástí standardní výbavy a nemusí být dostupné pro všechny úrovně výbavy a volby hnacího ústrojí.

Máte nějaké otázky?

Obchodní zástupce Volvo Trucks vám na ně jistě odpoví. Zastavte se v Truck Centru, zavolejte anebo ho pozvěte k sobě.