Trucks

Bezpečnostní systémy podpory řidiče

Dopravní prostředí může být intenzivní interakcí mezi řidiči a ostatními účastníky silničního provozu. V nákladním vozidle Volvo má řidič přístup k řadě podpůrných systémů, které mu pomáhají předcházet nehodám. Přečtěte si více níže nebo se v případě dotazů obraťte na obchodního zástupce.

Bezpečnost pro řidiče i ostatní účastníky silničního provozu

Naše systémy jsou navrženy tak, aby podporovaly řidiče a zvyšovaly bezpečnost v širokém spektru situací. Ať už jedete vysokou rychlostí po dálnici či pomalu v městském provozu nebo stojíte s ostatními účastníky silničního provozu v těsné blízkosti.

  Nákladní vozidlo i řidič ve formě

  Bdělý řidič a nákladní vozidlo v kvalitním stavu je dobrý začátek pro bezpečnou jízdu. Systém monitorování tlaku v pneumatikách sleduje tlak v každé pneumatice jízdní soupravy a upozorňuje na nízký tlak vzduchu, rychlý únik nebo vysokou teplotu. Poskytuje zvýšenou ochranu před nehodami způsobenými defekty pneumatik. Výstraha pro řidiče detekuje známky ospalosti nebo nepozornosti řidiče. V případě jejich detekce je řidič upozorněn a je mu doporučeno udělat si přestávku. To vše v zájmu bezpečnosti.

  Adaptivní dálkové světlomety

  Přímý výhled řidiče je nejcennějším prvkem bezpečného řízení. Adaptivní dálkové světlomety jsou zkonstruovány tak, aby detekovaly ostatní vozidla před nákladním vozidlem, což umožňuje jízdu za tmy se zapnutými dálkovými světly v situacích, které by to jinak nedovolovaly. Tato funkce dynamicky mění světelný paprsek tak, aby poskytovala optimalizované osvětlení bez rušení řidičů ostatních vozidel, což zvyšuje bezpečnost jak pro řidiče nákladního vozidla, tak pro ostatní účastníky silničního provozu.

  Bezpečná vzdálenost

  Při jízdě vysokou rychlostí vzdálenost znamená bezpečnostní rezervu. Systém varování před kolizí s funkcí nouzového brzdění je navržen tak, aby detekoval vozidla jedoucí před nákladním vozidlem, chodce a cyklisty, kteří se blíží ze stran nebo jedou stejným směrem jako nákladní vozidlo, a varoval řidiče, pokud existuje určité riziko srážky. Pokud řidič nepodnikne žádné kroky a riziko přetrvává, vozidlo automaticky aplikuje brzdy, aby nedošlo ke kolizi. Adaptivní tempomat automatickým zrychlováním a brzděním přizpůsobuje rychlost tak, aby udržel bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu. Funguje od jízdy plnou rychlostí až po úplné zastavení – a poté se automaticky znovu spustí, když se provoz opět rozjede. Přidává tak k jízdě na dálnici komfort i bezpečnost.

  Brzda pro srovnání soupravy

  Jízda z kopce s přívěsem na kluzkém povrchu může vést k tomu, že přívěs tlačí na nákladní vozidlo a dojde k zalomení soupravy, což zvyšuje riziko nehody. Brzda pro srovnání soupravy tomu může pomoci zabránit tím, že na přívěs aplikuje brzdné impulsy, čímž se jízdní souprava srovná a zvýší se tak bezpečnost silničního provozu.

  Rohová kamera

  Chodci a cyklisté se mohou v městském prostředí dostat do blízkosti nákladních vozidel a pro řidiče může být obtížné zblízka vidět, co se děje. Rohová kamera na straně spolujezdce odhaluje skryté úhly a poskytuje vynikající výhled na oblasti na straně spolujezdce. Spouští se automaticky při odbočování a záběr z kamery se promítá na boční displej.

  Zadní kamera

  Zadní kamera nabízí vynikající výhled za nákladní vozidlo a pomáhá řidiči mít okolí více pod kontrolou. Automaticky se aktivuje při zařazení zpátečky a pohled kamery se zobrazí na bočním displeji. Díky snadnému použití je couvání pohodlnější.

  Jasný výhled dopředu

  Systém varování o dění před vozidlem využívá přední radar k detekci a upozornění řidiče na účastníky silničního provozu v rizikové oblasti před nákladním vozidlem, když stojí nebo jede rychlostí do 10 km/h. Pokud systém v rizikové oblasti před nákladním vozidlem detekuje účastníka silničního provozu, informuje řidiče. Pokud se riziko srážky zvýší, zazní také zvukové varování.

  Raději bezpečně

  Odbočení nebo změny jízdního pruhu mohou být riskantní. Podpora předcházení bočním srážkám používá radarové snímače na stranách nákladního vozidla k detekci chodců, cyklistů a dalších vozidel. Náš systém v zájmu dosažení vyšší bezpečnosti pokrývá obě strany nákladního vozidla, i když právní požadavky vyžadují pokrytí pouze na straně spolujezdce. Když je v monitorované oblasti detekován účastník silničního provozu, řidič je o tom informován prostřednictvím světelného signálu ve zpětném zrcátku. Pokud řidič aktivuje ukazatel směru, systém ho varuje blikajícím světlem a zvukem. Pokud je nákladní vozidlo vybaveno funkcí dynamického řízení Volvo s podporou jízdy v pruhu, je k dispozici také aktivní navádění řízení.

  Pozor na dveře

  Chodci a cyklisté se mohou objevit zničehonic a mohou být těžko odhalitelní, když jsou v těsné blízkosti nákladního vozidla. Varování před otevřením dveří používá radarové snímače ke sledování obou stran nákladního vozidla za účelem detekce účastníků silničního provozu v rizikových oblastech a varování řidiče a spolujezdce při otevírání dveří kabiny. Systém varování funguje až dvě minuty po vypnutí zapalování.

  Snadné zastavování a rozjíždění

  Jezdit bezpečně při častém zastavování a rozjíždění může být náročné. Funkce Auto Hold je navržena tak, aby časté zastavování bylo pohodlnější a bezpečnější. Automaticky aktivuje brzdy, aby udržela vozidlo na místě, dokud řidič nesešlápne akcelerační pedál. Funkce funguje při jízdě vpřed i vzad – do kopce, z kopce nebo na rovném povrchu.

  Zlepšení záběru

  Dobrá trakce je nezbytná k tomu, abyste předešli smyku a jezdili bezpečně. Funkce Active Grip Control je navržena tak, aby regulovala prokluz kol a zvyšovala bezpečnost a pohodlí. Pokud systém detekuje známky smyku, okamžitě se aktivuje, aby řidiči pomohl zůstat na silnici zlepšením ovladatelnosti, brzdného účinku a stability.

  Tiché, ale nápadné

  Naše elektrické nákladní automobily jsou téměř neslyšitelné. Má to pozitivní dopad na pracovní prostředí řidiče i na prostředí města, ale také to znamená, že je obtížnější elektrické nákladní automobily zaregistrovat. Akustický výstražný systém vozidla generuje zvuky, které jsou dostatečně nápadné, aby si lidé poblíž nákladního vozidla všimli, ale stále jsou přívětivé pro řidiče a ostatní účastníky silničního provozu. Jsou navrženy pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů bez nadměrného hluku.

Přehled

Funkce

 

Další informace

FH16

FH

FM

FMX

FL

FE

Systém sledování tlaku v pneumatikách

 

 

 

 

Stáhnout informační listy >

Výstraha pro řidiče

Adaptivní dálková světla

 

 

 

 

Inteligentní regulace rychlosti

Systém varování před kolizí s funkcí nouzového brzdění

Adaptivní tempomat

Systém varování o dění před vozidlem

Podpora předcházení bočním kolizím

Varování před otevřením dveří

 

 

Auto Hold

 

 

Volvo Dynamic Steering s podporou jízdy v pruhu

 

 

 

Elektronické řízení stability

 

Volvo Dynamic Steering s podporou stability

 

 

 

Tempomat pro jízdu z kopce

 

 

 

Brzda pro srovnání soupravy

 

 

 

Rohová kamera na straně spolujezdce

 

Zadní kamera

 

Active Grip Control

 

 

 

 

Akustický výstražný systém vozidla*

 

 

 

* pouze elektrická nákladní vozidla

       

ZEPTEJTE SE SVÉHO obchodního zástupce nebo sevisu

Váš obchodní zástupce Volvo Trucks vám může ukázat naše
bezpečnostní systémy podpory řidiče a odpovědět na vaše otázky.