Trucks

Homologace - informace pro provozovatele vozidel

Společnost Volvo Group Czech Republic, s.r.o. jako autorizovaný zástupce výrobců:

• VOLVO TRUCKS CORPORATION, GÖTEBORG, ŠVÉDSKO

• VOLVO BUS CORPORATION, GÖTEBORG, ŠVÉDSKO

poskytuje prostřednictvím oddělení podpory prodeje majitelům nebo provozovatelům vozidel VOLVO (NA kategorie N2, N3; autobusy kategorie M3) následující služby:

1.      Vydávání Výpisu z technických údajů v případě jednotlivě dovezeného vozidla ze zahraničí

2.      Vystavení dokladů k provozu vozidla – CEMT, L-ÄRM, COC list (duplikát)

3.      Potvrzení zástupce výrobce
 

a.      Možnost použití alternativních pneumatik na vozidle

b.     Změna hmotnosti vozidla

c.      Povolení přestavby vozidla (s výjimkou přestavby na kategorii T)

d.     Montáž spojovacího zařízení

e.      Změna objemu palivové nádrže

f.       Ztotožnění vozidla z důvodu nečitelného kódu VIN

g.      Potvrzení emisní úrovně vozidla

h.     Vydání nového výrobního štítku  

i.        Oprava údajů v TP

j.        Preferenční původ vozidla (pouze pro vozidla do cca 5ti let stáří)

k.      Další potvrzení podle požadavků zákazníka
 

Vystavení kladného potvrzení zástupce výrobce je podmíněno splněním technických požadavků výrobce a legislativních požadavků EU a ČR.

Pokud Váš požadavek nebudeme moci z důvodů technické specifikace vozidla nebo neplnění příslušných legislativních požadavků splnit, budeme Vás o tom včas informovat.   

V případě, že některý dokument požadujete vystavit, naskenujte doklady k vozidlu a pošlete je e-mailem spolu s Vaším požadavkem na adresy uvedené níže v kontaktech.

Originály dokladů poštou neposílejte. 


Ceny za vystavení dokladů:   od 2.000 do 4.000 ,- Kč (bez DPH).


Jestliže se některé související servisní činnosti provádějí pod servisní zakázkou (např. výroba nového výrobního štítku, diagnostika řídicích systémů vozidla za účelem ztotožnění se specifikací výrobce, montáž spojovacího zařízení), jsou tyto úkony fakturovány nad rámec ceny za vydání potvrzení ve výši aktuální ceny servisních prací.       

Kontakty

Pracovníci poskytující informace o homologaci, resp. o vydání potvrzení zástupce výrobce.

Milan WOITSCH

Tel.: +420 724 483 719

milan.woitsch@volvo.com

Michal STRÁNSKÝ

Tel.: +420 724 160 936

michal.stransky@volvo.com

Informace o vozidlech, získáte u svých obchodních zástupců Volvo Trucks