Trucks

Časté dotazy ohledně elektrických nákladních vozidel 

 

Oblast elektromobility je stále spojená s několika otázkami. Například ohledně dopadu na životní prostředí, nabíjení a dojezdu. Níže naleznete časté dotazy a naše odpovědi na ně, rozdělené do tří kategorií.

 

Společnost/udržitelnost

Produkty a služby

Podnikání    

Společnost/udržitelnost

Elektromobilita se týká vozidel – mimo jiné osobních vozidel, autobusů, vlaků a nákladních vozidel – která jsou plně nebo částečně napájena elektřinou, na palubě mají prostředky pro ukládání energie a jsou obvykle napájena ze sítě. Hlavním typem vozidla s elektrickým hnacím ústrojím je vozidlo BEV (bateriové elektrické vozidlo), ale existují i elektrická vozidla poháněná vodíkem, která se nazývají elektrická vozidla s palivovými články (FCEV). Elektromobilita zahrnuje i nabíjecí infrastrukturu a podpůrné služby pro plánování dojezdu a trasy i další funkce.

Mnoho společností si stanovuje ambiciózní cíle v oblasti CO2 s cílem plnit například Pařížskou dohodu. Jednou z cest k dosažení těchto cílů jsou elektrická nákladní vozidla. Technologii bezpochyby posouvají vpřed i přísnější předpisy o emisích uhlíku, stejně jako snaha o lepší kvalitu ovzduší a nižší hluk – zejména ve velkých městských oblastech. Další důležitým momentem je efektivita přepravy. Elektrická nákladní vozidla mohou rozvážet v noci a mimo špičku a oproti svým naftovým protějškům mohou zajíždět na více míst, a to včetně vnitřních částí budov.

Bateriové elektrické vozidlo (BEV) využívá energii uloženou v akumulátorech a dobíjí se elektřinou ze sítě. Elektrické vozidlo využívající technologii palivových článků (FCEV) je poháněné vodíkem, jehož energie se při jízdě mění na elektřinu.

Dopad elektrického vozidla na životní prostředí je při používání vozidla velmi nízký. Během výroby vozidla je však dopad mírně vyšší. Nákladní vozidla však mají vysokou míru využití, takže je možné to rychle kompenzovat. Elektrická hnací ústrojí jsou energeticky účinnější a nejnižší dopad na životní prostředí mají, když využívají elektřinu z obnovitelných zdrojů. 

Elektrické vozidlo produkuje nulové emise z výfuku a oproti vozidlu se spalovacím motorem je také mnohem tišší. Emise však vznikají během výroby vozidla a také při jízdě – z pneumatik, brzd, kvůli opotřebení povrchu silnice atd.

Aby bylo možné odpovědět, je třeba zohlednit celý životní cyklus vozidla, včetně surovin, výroby a použití. Při výrobě elektrického nákladního vozidla vzniká více emisí CO2, ale při jeho použití zase obecně mnohem méně. Na celkový dopad vozidla na životní prostředí má však významný vliv místní energetický mix – například dostupnost uhlí oproti větrné nebo sluneční energii. Další informace a přesné výpočty naleznete v kalkulačce pro výpočet dopadu na životní prostředí společnosti Volvo Trucks.

Ano, asi 90 % dopadu životního cyklu tradičního naftového vozidla na životní prostředí pochází z používání vozidla. Nákladní vozidla poháněná elektřinou z obnovitelných zdrojů mají při využívání mnohem menší dopad. Ve společnosti Volvo tvrdě pracujeme na tom, abychom zajistili, že suroviny se získávají udržitelnými způsoby a akumulátory se vyrábějí s minimálním dopadem na klima. Další informace a přesné výpočty naleznete v kalkulačce pro výpočet dopadu na životní prostředí společnosti Volvo Trucks.

Požadujeme, aby všichni naši dodavatelé i jejich dodavatelé dodržovali naše hodnoty v oblastech dodržování lidských práv, životního prostředí a obchodní etiky. 

Lithium-iontové akumulátory obsahují určité vzácné suroviny, jakými jsou těžké kovy a kovy vzácných zemin. Některé vzácné materiály, které lze nalézt v lithium-iontových akumulátorech a dalších součástech z oblasti elektromobility, někdy pocházejí ze zdrojů, ze kterých mají přímo či nepřímo prospěch ozbrojené skupiny v oblasti původu. Tyto materiály se často označují jako konfliktní suroviny. Společnost Volvo Trucks hodnotí celý svůj dodavatelský řetězec, aby zajistila, že veškerý tantal, wolfram, telur, zlato a kobalt používaný v akumulátorech jejích nákladních vozidel pochází z nekonfliktních zdrojů.

Počet akumulátorů na konci životnosti byl doposud poměrně nízký, ale s nárůstem výroby elektrifikovaných nákladních vozidel bude potřeba postupů pro recyklaci a opětovné použití akumulátorů stoupat. Abychom na to byli připraveni, maximalizuje společnost Volvo Trucks ve spolupráci s firmami působícími v oblasti odpadu a s dalšími aktéry míru recyklace elektrických akumulátorů. Zkoumáme také možnosti druhého použití starých akumulátorů. Cílem je najít způsoby, jak prodloužit jejich životnost v dalších aplikacích, jako je ukládání energie v budovách.B14

K celému životnímu cyklu i dodavatelskému řetězci, včetně dodavatelů, materiálů, logistiky, výroby i recyklace zaujímáme komplexní přístup. Ten zahrnuje výrobu hnacího ústrojí a akumulátorů i volbu používaných materiálů.

To se v jednotlivých zemích značně liší. Obecně však dostupnost energie z obnovitelných zdrojů rychle roste a tato energie je často nákladově efektivnější než energie z fosilních paliv. Další informace o přesném energetickém mixu EU naleznete v kalkulačce pro výpočet dopadu na životní prostředí společnosti Volvo Trucks.

Věříme, že do roku 2030 bude 50 % všech nákladních vozidel Volvo prodaných v Evropě elektrických, a to buď s akumulátorovou technologií, nebo s palivovými články.

Z pohledu branže je cílem rozvíjet znalosti o tom, jak využívat technologii nejúčinnějším způsobem – optimalizací tras, využití energie akumulátoru, servisních plánů a dostupnosti nákladních vozidel. Z pohledu společnosti je třeba přechod podpořit pobídkami a pomocí se zajištěním nabíjecí infrastruktury a kapacity sítě umožňující připojit vysoký počet vozidel. Hlavním faktorem je potřeba udržitelné přepravy. To v dohledné budoucnosti zůstane nejdůležitějším motivem přechodu na elektrický pohon.

Nabíjení elektrických vozidel vyžaduje velké množství energie. Jedním ze způsobů, jak to zvládnout, je motivovat uživatele, aby svá vozidla nabíjeli přes noc, a chytrým způsobem distribuovat a vyrovnávat poptávku energie po velkých i místních sítích. Hlavní – a naléhavě nutné – investice momentálně probíhají v oblasti rozvoje infrastruktury a v budování dalších nabíjecích stanic. Zpočátku bude třeba nabíjet většinu nákladních vozidel na jejich domovské základně. Ve společnosti Volvo zdůrazňujeme, že je třeba, aby vlády vytvářely pobídky motivující ke zřizování veřejných nabíjecích stanic s vysokou kapacitou a dostatečným prostorem pro nákladní vozidla. 

Pečlivě sledujeme vývoj recyklačních technologií a účastníme se několika projektů, kde se akumulátory elektrických vozidel (EV) po dosažení limitu provozní kapacity využívají v dalších odvětvích, jako je ukládání energie v solárních systémech. 

Produkty a služby

Protože elektrická nákladní vozidla neprodukují žádné výfukové plyny, mohou rozvážet v bezemisních zónách. Navíc jsou tišší, což znamená, že mohou v noci jezdit ve městě, kdy to jiná těžká vozidla nesmějí. Výsledkem je, že elektrická nákladní vozidla mohou zvýšit efektivitu podnikání. Nákladní vozidla mohou být na silnicích v době, kdy je tam méně aut, a rozvážet díky tomu rychleji a snadněji. Zlepšují také produktivitu, protože mohou více jezdit v obdobích, kdy je menší provoz, a díky jejich tichému provozu se dostat ještě blíže ke koncovému bodu dodání.

Již dodáváme středně těžká elektrická nákladní vozidla pro rozvoz a také vozidla pro svoz odpadu. V Evropě jsou to modely Volvo FL Electric a FE Electric a v USA model Volvo VNR Electric. Během roku 2021 zahájíme v Evropě prodej elektrických těžkých nákladních vozidel Volvo FH, Volvo FM a Volvo FMX, která se budou používat pro regionální dopravu a městské stavební práce. 

Máme pokročilé simulační nástroje, které vycházejí z našich zkušeností z několikaletého používání elektrických vozidel v komerčním provozu. Údaje pro naše těžká nákladní vozidla vycházejí z jízdního cyklu regionální distribuce s tahačem Volvo FH 4×2 s průměrnou celkovou hmotností 35 tun. Naše těžká nákladní vozidla mohou mít celkovou hmotnost soupravy až 44 t. 

Při dodávce nákladního vozidla se zákazníkem pečlivě posoudíme trasu a vypočítáme, kde bude potřeba nabíjet, aby bylo možné realizovat dopravní zakázky. Společnost Volvo neustále zkoumá nové možnosti a spolupráci týkající se nabíjení našich vozidel.

Věříme, že zpočátku se většina nákladních vozidel bude nabíjet přes noc na domácí základně zákazníka. Jak se elektrická vozidla budou rozšiřovat, vznikne také potřeba a tím i příležitost nabíjet je na mnoha různých místech, jako jsou nakládací rampy, servisní dílny, odpočívadla pro nákladní vozidla a další místa, kde mohou nákladní vozidla parkovat.

Naše těžká nákladní vozidla se mohou nabíjet střídavým proudem (například z nabíjecího boxu), a to až do 43 kW. Dále existuje možnost nabíjení stejnosměrným proudem v systému (stacionární nabíjecí stanice), který má výkon 250 kW.

Plné nabití akumulátorů střídavým proudem trvá přibližně 9 hodin. Při nabíjení stejnosměrným proudem se doba nabíjení zkrátí na přibližně 2 hodiny. Akumulátor lze nabíjet rychleji až na 80 % kapacity – stejným způsobem jako třeba chytrý telefon. Nabíječka na konci procesu zpomaluje, aby chránila články akumulátoru.

V tuto chvíli nabízejí naše elektrická nákladní vozidla dojezd až 300 km. Dojezd však do značné míry závisí na vnějších podmínkách, mezi které patří i počasí a odpor vzduchu, hmotnost vozidla a jízdní styl řidiče. Dojezd i životnost lze prodloužit využíváním úsporných režimů jízdy, zaškolením řidiče a pečlivým dodržováním pokynů pro nabíjení a správu akumulátorů. Pečlivě zkoumáme situaci každého zákazníka a navrhujeme možné trasy i strategie nabíjení. Zákazníci mohou pomocí digitálních nástrojů sledovat a plánovat používání vozidla, takže je časem možné parametry nabíjení vylepšovat. 

Nejrychlejším způsobem je stejnosměrné nabíjení až do 250 kW, kde je doba nabíjení ze zcela vybitého stavu na plné nabití přibližně 2 hodiny.

Řidič může sledovat stav nabití na přístrojovém panelu vozidla. Stav nabití lze sledovat i na dálku prostřednictvím portálu Volvo Connect, který v různých oknech zobrazuje polohu nákladního vozidla i aktuální stav nabití. Funkci sledování nabití i řadu dalších užitečných funkcí pro elektrická nákladní vozidla nabízí také aplikace MyTruck společnosti Volvo. 

Portál Volvo Connect má funkci Route & Range Planning (Plánování dojezdu a trasy), která umožňuje zákazníkům plánovat trasy a sdílet je s řidičem na přístrojovém panelu. To usnadňuje výpočet dojezdové vzdálenosti a dává možnost uskutečnit více dodávek podle aktuálního stavu nabití. 

Servisní smlouva společnosti Volvo na elektrická nákladní vozidla zahrnuje sledování akumulátorů. Cílem je zajistit, aby si akumulátory během životnosti zachovaly svou kapacitu. Smlouva také zaručuje funkčnost akumulátoru nad rámec dvouleté záruky hnacího ústrojí vozidla.

Elektrická nákladní vozidla Volvo splňují stejně vysoké bezpečnostní standardy jako ostatní naše nákladní vozidla a nabízejí stejné bezpečnostní systémy jako naftové modely. Kromě toho se u elektrických nákladních vozidel přidaly konkrétní scénáře havárií pro ověření odolnosti akumulátoru a dalších elektrických součástí vůči poškození. Dále jsme vyvinuli veškeré úsilí, abychom navrhli 600voltový elektrický systém vozidla tak, aby byl bezpečný za provozu i při servisu.

Uživatelé se naučí, jak nákladní vozidlo funguje, a velmi rychle si s dojezdem přestanou dělat starosti. Pokud nabití akumulátoru klesne během jízdy na nulu, je k dispozici určitá kapacita rezervní energie, která řidiči pomůže dostat se do bezpečí.

Používáme lithium-iontové akumulátory. Těžká elektrická nákladní vozidla budeme zpočátku nabízet s 5 nebo 6 akumulátory. Každý akumulátor má celkovou energii 90 kWh, což znamená 450 kWh, resp. 540 kWh celkové energie. Každý akumulátor váží 505 kg. 

Akumulátory montujeme ve vlastních továrnách. Cílem je zajistit jejich nejvyšší kvalitu a kompletně je podrobit zkouškám. Celková životnost se může lišit a bude záviset na různých faktorech, jako je míra využití, jízdní cykly, nabíjení atd. Společnost Volvo akumulátory neustále sleduje a nabízí servisní smlouvu, která zaručuje jejich funkčnost.

Společnost Volvo zkoumá a nabízí řešení pro renovaci, recyklaci a druhý život. Akumulátory tak bude možné používat ke zcela odlišným účelům.

Intervaly údržby jsou zhruba stejné, ale servis je oproti tradičním hnacím ústrojím jiný. Spotřeba náhradních dílů závisí na konkrétním použití, na oblasti, kde vozidlo jezdí, a na mnoha dalších faktorech. Vozidla jsou připojená a mohou hlásit stav různých součástí. To znamená, že je možné organizovat servis a údržbu, s cílem prodloužit dobu provozuschopnosti.

Všichni prodejci, kteří prodávají elektrická nákladní vozidla, jsou připraveni převzít plnou odpovědnost za technické systémy i funkce nákladních vozidel. Mnoho servisních dílen má rozsáhlé zkušenosti s údržbou elektrických autobusů.

Porovnáme-li elektrická nákladní vozidla s vozidly se spalovacím motorem, liší se průběhem výkonové křivky. Nástup výkonu začíná, jakmile sešlápnete plynový pedál. Ke zcela jinému zážitku z jízdy přispívá i skutečnost, že elektrická nákladní vozidla mají méně převodových stupňů.

Elektrická nákladní vozidla produkují méně vibrací a jsou tišší. Díky tomu dokáží nabídnout pohodlnější a uvolněnější jízdu.

Máte-li zájem o zkušební jízdu, obraťte se na místního prodejce Volvo.

Ekosystém je kombinací veškerého hardwaru, služeb a lidí odpovědných nejen za sledování a zabezpečování funkcí a dojezdu vozidla, ale i za zajišťování spolehlivosti dodávek pro zákazníky. Patří sem oblasti jako nabíjení, plánování služeb a vzdálená diagnostika vozidla i softwarové služby pro optimalizaci tras a dojezdu.

První plně elektrická nákladní vozidla jsme dodali zákazníkům v roce 2018, ale hybridní nákladní vozidla, která jsou poháněna kombinací elektřiny a jiných paliv, jsme začali prodávat již dříve. S elektrickými vozidly mají bohaté zkušenosti i ostatní součásti skupiny Volvo, zejména pak Volvo Buses.

Naše elektrická nákladní vozidla sdílejí platformu s ostatními hnacími ústrojími a splňují stejně vysoké standardy kvality. Důkladně proškolení zaměstnanci společnosti Volvo pomohou zákazníkům nakonfigurovat nákladní vozidla tak, aby splňovala jejich specifické požadavky. Dále zajistí i odbornou podporu, jakmile začnou nákladní vozidla provozovat. Akumulátory a celkový stav vozidel se neustále sleduje, aby bylo možné včas identifikovat veškerá opatření, která je třeba provést během příští servisní prohlídky.

Aby bylo možné používat elektrická nákladní vozidla co nejefektivněji, je zásadní nabídnout efektivní řešení nabíjení. Budeme podporovat naše zákazníky poskytováním odborných znalostí, poradenství i kompletních řešení. Další podrobnosti různých nabídek představíme v roce 2021.

Nabíjení stejnosměrným proudem do 250 kW (600–750 V) typu CCS2 a nabíjení střídavým proudem do 43 kW typu 2.

Podnik

Nízká úroveň emisí CO2, částic i hluku umožňuje přepravu zboží v bezemisních zónách v době, kdy není možné běžně používat nákladní vozidla s tradičními druhy hnacího ústrojí. To umožňuje častější a rychlejší dodávky zboží v jedné směně. V kombinaci s nulovými emisemi výfukových plynů to vede k lepším pracovním podmínkám pro řidiče a menším dopadům na životní prostředí. Zboží lze navíc dodávat dovnitř budov. K pozitivnějšímu hodnocení jízdy s elektrickými vozidly přispívá i nižší úroveň vibrací a živější zrychlení.

Plně elektrická nákladní vozidla jsou ideální pro přepravu zboží ve městech a jejich okolí po předem stanovených trasách, které počítají s návratem na domovskou základnu na konci pracovního dne kvůli nabíjení. 

Rozvoz, městská výstavba a svoz odpadu (často pro městské a obecní úřady) jsou příklady segmentů, ve kterých se elektrická nákladní vozidla velmi brzy ujala. Avšak kapacita těžkých nákladních vozidel Volvo nyní umožňuje také přepravu zboží mezi městy.

Elektrifikace v podobě vozidel využívajících akumulátory a vozidel s palivovými články bude možná ve stále více segmentech. V tuto chvíli se to netýká dálkové přepravy, a to kvůli nedostatečné nabíjecí infrastruktuře, a odvětví těžké dopravy, jako je ta v dřevařském, stavebním a těžebním průmyslu.

Zpočátku budou elektrická nákladní vozidla vyžadovat vyšší investice než srovnatelné naftové modely. Jsme však v přechodové fázi mezi fosilními palivy a dlouhodobě udržitelnými dopravními řešeními a očekává se, že náklady na nové technologie budou časem klesat díky vyšším úsporám plynoucím z rozsahu produkce. 

Zejména velké přepravní společnosti začínají pociťovat tlak ze strany plátců přepravy i od koncových spotřebitelů, aby nabízely udržitelná dopravní řešení. Stále více firem chce snížit své emise CO2 a přispět k udržitelnější společnosti. Společnostem, které chtějí do přepravy zahrnout místa a časy, které není možné s vozidly na fosilní paliva obsloužit, se otevírají nové obchodní příležitosti. Stále více měst zavádí zóny s nulovými emisemi, kde jsou povolena pouze elektrická vozidla. Diskutuje se také o daních, které podpoří přechod ke společnosti neutrální v oblasti emisí CO2.

Pro naše elektrická vozidla budou k dispozici všechna naše stávající platební řešení: platby v hotovosti, leasing a pronájem. Řešení se přizpůsobí potřebám každého jednotlivého zákazníka. 

Už je možné objednávat středně těžká elektrická nákladní vozidla Volvo FL a FE i model Volvo VNR pro severoamerický trh. Další informace získáte u místního zástupce společnosti Volvo Trucks. Naše evropská těžká nákladní vozidla na elektrický pohon budeme nabízet od roku 2021. Máte-li dotaz k těmto produktům, klikněte na tento odkaz.

Zahájení výroby evropských těžkých nákladních vozidel Volvo FM, FMX a FH se plánuje na rok 2022. Středně těžká elektrická nákladní vozidla Volvo FL a FE a severoamerický model Volvo VNR jsou již v sériové výrobě. Další informace získáte u zástupce společnosti Volvo Trucks. 

Doba návratnosti velmi závisí na segmentu a trhu. Díky elektrickým nákladním vozidlům se také mohou otevírat nové obchodní příležitosti. Jejich ekonomická životaschopnost se bude časem zvyšovat díky úsporám plynoucím z rozsahu produkce i díky dozrávání různých segmentů. Například díky pobídkám a legislativě je používání elektrických nákladních vozidel pro městskou rozvážku a svoz odpadu mnohem atraktivnější. Nízké variabilní náklady povedou při častějším využívání vozidla k větší ziskovosti. Jakmile se vysoká počáteční investice splatí, nízké variabilní náklady na elektrická nákladní vozidla budou mít pozitivní dopad na ziskovost.

Rentabilita úzce souvisí s typem přepravy. Elektrická nákladní vozidla mají vyšší počáteční náklady, ale také nabízejí dopravním společnostem nové příležitosti ke zvýšení produktivity a otevření nových oblastí podnikání. Mohou například fungovat mimo špičku a efektivněji než jejich konkurenti vycházet vstříc nárokům městských úřadů a dalších zákazníků. Nízké variabilní náklady povedou při častějším využívání vozidla k větší ziskovosti. Jakmile se vysoká počáteční investice splatí, nízké variabilní náklady na elektrická nákladní vozidla začnou pozitivně ovlivňovat ziskovost.

Další informace o dostupných možnostech získáte od místního poskytovatele energie.

Elektrická vozidla by se měla v ideálním případě nabíjet přes noc na domovské základně – tak budou náklady na energii nejnižší. Trasy byste navíc měli pečlivě naplánovat, abyste co nejlépe využili dostupnou energetickou kapacitu. Jinak platí stejné principy jako u jiných typů nákladních vozidel. Abyste zajistili nejlepší možný výkon a dostupnost, měli byste se ujistit, že je vozidlo pro danou činnost nakonfigurované, jezdit hospodárně a nastavit plán údržby.

Už je možné objednávat středně těžká elektrická nákladní vozidla Volvo FL a FE i model Volvo VNR pro severoamerický trh. Další informace získáte u místního zástupce společnosti Volvo Trucks. Naše evropská těžká nákladní vozidla budeme nabízet od roku 2021. Dotazy ohledně těchto produktů je možné řešit na tomto odkazu.

Většina zemí EU nabízí určité pobídky na podporu používání ekologičtějších technologií, jejichž příkladem mohou být právě elektrická nákladní vozidla. Další informace získáte u místního zástupce společnosti Volvo Trucks ve své zemi. 

Náklady na energii se v různých zemích velmi liší. Obvykle bývá levnější nechat nákladní vozidlo nabíjet v noci na domácí základně. Chcete-li najít nejlepší řešení z finančního i environmentálního hlediska, obraťte se na místního dodavatele energie.

Bateriová elektrická vozidla (BEV) pravděpodobně budou v budoucnu zajišťovat velkou část městské i regionální přepravy. Důvodem bude finanční i ekologická výhodnost. Lze s jistotou říci, že elektrická mobilita tu zůstane. Technologie se osvědčila v autobusech, osobních vozidlech i v jiných strojních zařízeních. V dopravě se často setkáváme s názorem, že při přechodu do budoucnosti bez fosilních paliv budou hrát zásadní roli bateriová elektrická nákladní vozidla a na delších trasách vodíková elektrická nákladní vozidla.

Ano, budeme i nadále nabízet řadu různých hnacích ústrojí a navrhneme nejvhodnější řešení pro každého jednotlivého zákazníka i geografickou polohu. Budeme dodávat nákladní vozidla se stále účinnějšími spalovacími motory, nákladní vozidla na plynový pohon, plně elektrická nákladní vozidla a nákladní vozidla s palivovými články. 

Naše elektrická nákladní vozidla nabízíme se servisními smlouvami Gold, což znamená, že náklady na údržbu budou zahrnuté do celkových nákladů na vlastnictví. Zajistíme, aby celkové náklady na vlastnictví byly konkurenceschopné.

To závisí na použití a specifikaci vozidla. Akumulátory zvyšují váhu, což EU pomáhá kompenzovat tím, že dovolenou celkovou hmotnost soupravy zvyšuje až o 1 tunu. Rozhodnutí a realizace jsou na každé jednotlivé zemi.

Aby bylo možné provést srovnání, je obecně nutné podívat se na celkové náklady na vlastnictví. Elektrická nákladní vozidla často nabízejí také nové obchodní příležitosti, protože mohou jezdit na taková místa a v takových časech, které s vozidly na fosilní paliva není možné obsloužit. Stále více měst zavádí zóny s nulovými emisemi, kde jsou povolena pouze elektrická vozidla. Přechod k elektrickým nákladním vozidlům znamená pro přepravní společnost vyšší počáteční investici. Pak už ale následují výrazně nižší provozní náklady. Vhodnost řešení je nutné analyzovat společně s místními zákazníky. Máme také za to, že počáteční investice začne klesat se zvýšením objemů a snížením ceny akumulátorů v průběhu času. 

V roce 2019 jsme v Evropě zahájili výrobu modelů Volvo FL Electric a Volvo FE Electric. Koncem roku 2020 jsme v Severní Americe spustili prodej modelu Volvo VNR. Prodej evropských modelů těžkých nákladních vozidel začne v roce 2021 a sériovou výrobu zahájíme v roce 2022. 

Prozkoumejte naši nabídku elektrických nákladních vozidel

Chcete se dozvědět více o přechodu na elektřinu?

Máte další otázky?

Obchodní zástupce Volvo Trucks vám na ně jistě odpoví. Zastavte se v Truck Centru, zavolejte anebo jej pozvěte k sobě.