Trucks

Akumulátory a nabíjení

 

Jak jsou na tom akumulátory ve srovnání s jinými zdroji paliva a co lze očekávat během přechodu na elektromobilitu? Máte-li zájem o podrobné informace o tom, jak a proč se technologie akumulátorových elektrických vozidel může stát správnou a perspektivní volbou i pro vaši firmu, poskytne vám tato stránka odpověď na několik častých dotazů.

 

Požadujeme, aby všichni naši dodavatelé i jejich dodavatelé dodržovali naše hodnoty v oblastech dodržování lidských práv, životního prostředí a obchodní etiky.

Lithium-iontové baterie obsahují určité vzácné materiály, jako jsou těžké kovy a kovy vzácných zemin. Některé z nedostatkových materiálů, které se nalézají v lithium-iontových akumulátorech a dalších součástech pro elektromobilitu, někdy pocházejí ze zdrojů, které přímo nebo nepřímo prospívají ozbrojeným skupinám v oblasti původu. Pro takovéto materiály se vžilo označení konfliktní suroviny. Společnost Volvo Trucks reviduje celý svůj dodavatelský řetězec, aby zajistila, že veškerý tantal, wolfram, telur, zlato a kobalt používaný v akumulátorech jejích nákladních automobilů pochází z nekonfliktních zdrojů. Skupina Volvo respektuje lidská práva a netoleruje žádnou formu dětské ani nucené práce. Spolupracujeme také s evropským automobilovým průmyslem v rámci iniciativy Drive Sustainability (www.drivesustainability.org). Tato spolupráce si klade za cíl společnou podporu pozitivních změn v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu s ohledem na lidská práva a ochranu životní prostředí.

Počet akumulátorů na konci životnosti byl doposud poměrně nízký, ale s nárůstem výroby elektrifikovaných nákladních vozidel bude potřeba postupů pro recyklaci a opětovné použití akumulátorů stoupat. Abychom na to byli připraveni, maximalizuje společnost Volvo Trucks ve spolupráci s firmami působícími v oblasti odpadu a s dalšími aktéry míru recyklace elektrických akumulátorů. Zkoumáme také možnosti druhotného použití starých akumulátorů. Cílem je najít způsoby, jak prodloužit jejich životnost alternativním využitím, například k ukládání energie v budovách.

 

Společnost Volvo Group založila obchodní organizaci Volvo Energy, která se zaměří na využití akumulátorů po prvním použití v nákladním automobilu. Bude vyhledávat příležitosti k alternativnímu použití akumulátorů, např. k ukládání energie, a také příležitosti k jejich repasování, renovaci a recyklaci. Pozorně sledujeme vývoj recyklačních technologií a podílíme se na několika projektech, kde se akumulátory elektrických vozidel (EV) po dosažení limitu provozní kapacity převádějí na jiné využití, například k ukládání energie v solárních systémech.

To se v jednotlivých zemích značně liší. Dostupnost energie z obnovitelných zdrojů však rychle roste a tato energie je často nákladově efektivnější než fosilní paliva. Jako jeden z největších světových výrobců těžkých nákladních automobilů máme příležitost spolupracovat s dalšími vlivnými zainteresovanými stranami, jako jsou dodavatelé energie. Jsme odhodláni stát se průkopníkem na cestě k budoucnosti bez fosilních paliv, a proto intenzivně propagujeme zelenou energii mezi našimi zákazníky i politiky a prostřednictvím různých projektů a fór. Další informace o přesném energetickém mixu EU naleznete v kalkulačce společnosti Volvo Trucks pro výpočet dopadu na životní prostředí.

Nabíjení elektrických vozidel vyžaduje velké množství energie. Jedním ze způsobů, jak to zvládnout, je motivovat uživatele, aby svá vozidla nabíjeli přes noc, a chytrým způsobem distribuovat a vyrovnávat poptávku energie po velkých i místních sítích. Hlavní – a naléhavě nutné – investice momentálně probíhají v oblasti rozvoje infrastruktury a v budování dalších nabíjecích stanic. Zpočátku bude třeba nabíjet většinu nákladních vozidel na jejich domovské základně. Ve společnosti Volvo zdůrazňujeme, že je třeba, aby vlády vytvářely pobídky motivující ke zřizování veřejných vysokokapacitních nabíjecích stanic s dostatečným prostorem pro nákladní automobily.

 

Volvo Group, Daimler Truck a Traton Group založily společný podnik, jehož cílem je do pěti let od zahájení provozu vybudovat a provozovat nejméně 1700 veřejných nabíjecích stanic podél dálnic a v logistických centrech a vykládkových zónách. Do nich se bude dodávat výhradně ekologická elektřina a umožní nabíjení všech těžkých akumulátorových elektrických vozidel na bez ohledu na značku.

Elektrická nákladní vozidla Volvo splňují obě následující kritéria:

 

a) Znovu použitelné nebo recyklovatelné materiály tvoří minimálně 85 % hmotnosti.

 

b) Opětovně použitelné nebo využitelné součásti tvoří minimálně 95 % hmotnosti.

 

Tyto požadavky podle normy ISO 22628 jsou s přehledem splněny. K dispozici jsou výkazy podrobně dokládající materiálové složení v každém z modelů nákladních vozidel a následnou míru recyklace a využití.

Při dodávce nákladního vozidla se zákazníkem pečlivě posoudíme trasu a vypočítáme, kde bude potřeba nabíjet, aby bylo možné realizovat dopravní zakázky. Společnost Volvo neustále zkoumá nové možnosti a spolupráci týkající se nabíjení našich vozidel.

Věříme, že zpočátku se většina nákladních vozidel bude nabíjet přes noc na domácí základně zákazníka. Jak se elektrická vozidla budou rozšiřovat, vznikne také potřeba a tím i příležitost nabíjet je na mnoha různých místech, jako jsou nakládací rampy, servisní dílny, odpočívadla pro nákladní vozidla a další místa, kde mohou nákladní vozidla parkovat.

Naše těžké nákladní automobily se mohou nabíjet střídavým proudem (například z nabíjecího boxu), a to až do 43 kW. Dále existuje možnost nabíjení v systému stejnosměrného proudu (stacionární nabíjecí stanice), který má výkon 250 kW.

Plné nabití akumulátorů střídavým proudem trvá přibližně 9 hodin. Při nabíjení stejnosměrným proudem se doba nabíjení zkrátí na přibližně 2 hodiny. Akumulátor lze nabíjet rychleji až do 80 % kapacity, podobně jako třeba chytrý telefon. Na konci procesu nabíječka zpomaluje, aby chránila články akumulátoru.

Životnost akumulátoru ovlivňuje mnoho různých faktorů. V průběhu času dochází k přirozenému stárnutí, ale na životnost má vliv také množství energie, které projde akumulátorem. Servisní smlouva Gold proto nepokrývá pouze servis a údržbu nákladního vozidla, ale zajišťuje také to, že po celou dobu trvání smlouvy zůstanou akumulátory funkční.

Řidič může sledovat stav nabití na přístrojovém panelu vozidla. Stav nabití lze sledovat i na dálku prostřednictvím portálu Volvo Connect, který v různých oknech zobrazuje polohu nákladního vozidla i aktuální stav nabití. Funkci sledování nabití i řadu dalších užitečných funkcí pro elektrická nákladní vozidla nabízí také aplikace MyTruck společnosti Volvo.

Servisní smlouva společnosti Volvo na elektrická nákladní vozidla zahrnuje i sledování akumulátorů. Tato služba zajišťuje, aby si akumulátory během životnosti zachovaly svou kapacitu. Smlouva také zaručuje funkčnost akumulátoru nad rámec dvouleté záruky poskytované na hnací ústrojí. Životnost akumulátoru ovlivňuje mnoho různých faktorů, mimo jiné přirozené stárnutí v průběhu času, ale také množství energie, která akumulátorem projde. Proto nabízíme servisní smlouvu Gold, která nepokrývá pouze servis a údržbu, ale zajišťuje také to, aby po celou dobu trvání smlouvy zůstaly akumulátory funkční.

Používáme lithium-iontové akumulátory. V závislosti na modelu mohou být nákladní vozidla vybavena 2 až 6 akumulátory. Každý takový akumulátor disponuje celkovou kapacitou 90 kWh. Každý akumulátor váží 505 kg. V roce 2022 jsme otevřeli náš první závod na montáž akumulátorů v belgickém Gentu. Závod bude dodávat akumulátory pro naše těžká elektrická nákladní vozidla.

Společnost Volvo vyvíjí a nabízí řešení pro renovaci, recyklaci a alternativní využití. Akumulátory tak bude možné používat ke zcela odlišným účelům.

Nabíjení stejnosměrným proudem typu CCS2 do 250 kW (600–750 V) a nabíjení střídavým proudem typu 2 do výkonu 43 kW.

Máte nějaké otázky?

Obchodní zástupce Volvo Trucks vám na ně jistě odpoví. Zastavte se v Truck Centru, zavolejte anebo jej pozvěte k sobě.