Trucks

Udržitelnost

 

Je pochopitelné, že elektrická nákladní vozidla s nulovými emisemi výfukových plynů mají mít důležitý podíl na procesu dekarbonizace. Vždy je však třeba si položit otázku, zda se hodí právě pro vás a vaši firmu. Pokud se tedy chcete dozvědět více o udržitelnosti a o tom, zda jsou elektrická nákladní vozidla tou správnou volbou i pro vás, přečtěte si odpovědi na časté otázky na této stránce.

 

Mnoho společností si stanovuje ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí skleníkových plynů s cílem plnit například Pařížskou dohodu. Jednou z cest k dosažení těchto cílů jsou akumulátorová elektrická nákladní vozidla. Technologii posouvají vpřed i přísnější předpisy regulující emise a také snaha o zlepšení kvality ovzduší a omezení hlučnosti, zejména v městských oblastech. Dalším důležitým momentem je efektivita přepravy. Elektrická nákladní vozidla mohou rozvážet v noci a mimo špičku a oproti svým naftovým protějškům mohou zajíždět na více míst, a to včetně vnitřních částí budov. Motivujícím faktorem jsou také samotní přepravci, protože mnozí si stanovili ambiciózní cíle pro dosažení nulových emisí v přepravě.

Dopad elektrického vozidla na životní prostředí je při používání velmi nízký. Během výroby je už dopad mírně vyšší. Nákladní vozidla však mají vysokou míru využití, takže je možné tento dopad rychle kompenzovat. Jestliže elektrické nákladní vozidlo jezdí na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů nebo v jaderných elektrárnách, nastane u něj bod zlomu co do vlivu na klima ještě před koncem prvního roku provozu. Elektrická hnací soustava vykazuje mnohem vyšší energetickou účinnost než pohon na naftu a neprodukuje žádné výfukové emise. Nejnižší dopad na životní prostředí má v případě, že využívá elektřinu z obnovitelných zdrojů. 

Elektrické vozidlo produkuje nulové emise z výfuku a oproti vozidlu se spalovacím motorem je také mnohem tišší. Emise však vznikají během výroby a také při jízdě – z pneumatik, brzd, kvůli opotřebení povrchu silnice atd.

Ano, asi 90 % dopadu tradičního dieselového nákladního vozidla na životní prostředí během jeho životního cyklu pochází z používání. Nákladní vozidla poháněná elektřinou z obnovitelných zdrojů mají při využívání mnohem menší dopad. Ve společnosti Volvo usilovně pracujeme na tom, abychom zajistili, získávání surovin udržitelnými metodami a dopad výroby akumulátorů na klima byl tak minimalizován. 

K celému životnímu cyklu i dodavatelskému řetězci, včetně dodavatelů, materiálů, logistiky, výroby i recyklace zaujímáme komplexní přístup. To platí jak pro výrobu hnacího ústrojí a akumulátorů, tak pro použité materiály.

Máte nějaké otázky?

Obchodní zástupce Volvo Trucks vám na ně jistě odpoví. Zastavte se v Truck Centru, zavolejte anebo jej pozvěte k sobě.