Volvo Trucks

Česká republika

×

Prohlášení k souborům cookie

1. Prohlášení k souborům cookie
1.1 Informace o souborech cookie
Internetové stránky se snaží svým návštěvníkům poskytnout zajímavý obsah v co nejpříjemnější formě. K tomu využívají různé inteligentní a užitečné techniky. Jedna z nejznámějších technik využívá soubory cookie. Soubory cookie jsou používány majiteli internetových stránek nebo třetími stranami (např. inzerenty) ke komunikaci skrze vámi navštívené stránky.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají do vašeho počítače. Informace obsažené v souborech cookie lze využívat také ke sledování toho, jak uživatelé přecházejí mezi jednotlivými stránkami používajícími stejné soubory cookie.

Soubory cookie se dělí podle doby, na jakou jsou ukládány, a toho, kdo je ukládá.

Cítíme se povinni informovat vás o tom, jaké soubory cookie naše internetové stránky používají a k čemu tyto soubory slouží. Jejich účel je trojí: Chceme co nejlépe zajistit ochranu vašich soukromých údajů a také snadné používání stránek a financování našich stránek. V následujícím textu je podrobně vysvětleno, jaké soubory cookie naše stránky používají a k jakému účelu.

2. Způsob používání souborů cookie společností Volvo Group a jejich dceřinými společnostmi a místními zastoupeními
Společnost Volvo Group používá soubory cookie ke shromažďování statistik návštěvnosti a k zjištění preferencí uživatelů při procházení stránek. Soubory cookie používáme proto, abychom vám návštěvu našich stránek co nejvíce zpříjemnili.

3. Soubory cookie a princip jejich fungování
Pro různé účely slouží různé typy souborů cookie.
Níže je uveden seznam nejčastěji používaných typů souborů cookie společně s účelem, k němuž jsou využívány.

3.1. Soubory cookie relace
Soubor cookie relace se při procházení stránek dočasně ukládá do paměti vašeho počítače. Slouží například k tomu, abyste si mohli nastavit jazyk, v jakém se mají stránky zobrazovat. Soubory cookie relace se neukládají do počítače na dlouho dobu a smažou se vždy, když zavřete okno prohlížeče.

3.2 Trvalé/sledovací soubory cookie
Trvalý soubor cookie se do vašeho počítače ukládá na dlouhou dobu. Má však nastavenu dobu platnosti. Díky trvalým souborům cookie si mohou stránky zapamatovat informace o vás a vámi zvolená nastavení až do vaší příští návštěvy stránek. Ve výsledku tak máte k požadovaným informacím rychlejší a pohodlnější přístup, protože se například nemusíte znovu přihlašovat.

Pokud se na stránky vrátíte až poté, co vyprší doba platnosti takovéhoto souboru cookie, daný soubor cookie se smaže.

3.3 Soubory cookie vytvořené přímo stránkami
Jedná se o soubory cookie, které přímo vytvořily stránky, na nichž se nacházíte (jedná se o stejnou doménu, jaká je uvedena v adresním řádku prohlížeče). Tyto soubory mohou přečíst pouze dané stránky. Tento typ souborů cookie se běžně používá k ukládání informací, které se použijí při vaší příští návštěvě stránek (např. nastavení).

3.4 Soubory cookie třetích stran
Tyto soubory cookie jsou vytvářeny z jiné domény, než jaká se zobrazuje v adresním řádku prohlížeče. Za jejich vytvořením stojí jiná společnost než ta, která provozuje stránky.

Jako „soubory cookie třetích stran“ mohou být označovány takové soubory cookie, které slouží ke shromažďování informací pro účely reklamy, přizpůsobení obsahu a vytvoření statistik návštěvnosti stránek.

Vzhledem k tomu, že soubory cookie třetích stran mohou být využity ke komplexnějšímu průzkumu uživatelských návyků při procházení stránek, jsou z hlediska integrity považovány za citlivější, a proto většina internetových prohlížečů disponuje nastavením, kterým lze používání souborů cookie třetích stran zakázat.

3.5. Soubory cookie technologie Flash

Soubory cookie technologie Flash (místní sdílené objekty) mohou do vašeho počítače ukládat internetové stránky, které používají prvky technologie Adobe Flash.

Soubory cookie technologie Flash jsou novinkou ve sledování vašeho pohybu po stránkách a lze do nich uložit mnohem více informací než do běžných souborů cookie. Velkou nevýhodou souborů cookie technologie Flash je, že je nelze vyhledat v prohlížeči. Nenacházejí se totiž v seznamu souborů cookie, který si můžete zobrazit, pokud vás zajímá, jaké soubory cookie jsou momentálně v prohlížeči uloženy. Pomocí běžných souborů cookie protokolu HTTP nelze uložit více než 4 kilobajty dat, zatímco soubory cookie technologie Flash umožňují uložení až 100 kilobajtů dat.

Soubory cookie technologie Flash jsou z hlediska technického provedení podobné klasickým souborům cookie. Prakticky všechny internetové prohlížeče obsahují přehrávač Flash, který slouží k zobrazení prezentací ve formátu Flash. Dobře známým příkladem prezentací ve formátu Flash je přehrávač videí na stránkách YouTube. (Soubory cookie technologie Flash jsou spojeny nejen se stránkami YouTube, ale také se všemi stránkami, které používají soubory cookie technologie Flash.)

Soubory cookie technologie Flash nemají časové omezení platnosti. Zůstanou proto uloženy v počítači, dokud je nesmažete.

3.5.1 Účel souborů cookie technologie Flash
Společnost Volvo Group využívá soubory cookie technologie Flash ke shromáždění statistik a nastavení zvuku.

3.5.2 Blokování souborů cookie technologie Flash
Soubory cookie technologie Flash nelze blokovat ani spravovat běžným způsobem, protože se ukládají do jiného umístění – do panelu globálního ukládání nastavení v online správci nastavení na straně společnosti Adobe.

Ke správci nastavení můžete přistoupit prostřednictvím internetových stránek společnosti Adobe, avšak spuštěn bude ve vašem počítači. Na panelu Nastavení ukládání stránek se zobrazují všechny soubory cookie technologie Flash, které jsou momentálně uloženy v počítači. Můžete odstranit jednotlivé soubory cookie technologie Flash přijaté z různých stránek nebo všechny současně. Také máte možnost zvýšit či snížit objem všech dat uložených v počítači.

Pokud v panelu globálního nastavení ukládání zakážete možnost „Allow third-party Flash content to store data on your computer“ (Povolit v počítači ukládání dat technologie Flash třetích stran), nebudou se soubory cookie technologie Flash ukládat.

Máte-li zájem o povolení/zakázání souborů cookie technologie Flash podle jednotlivých stránek, můžete tak učinit ve správci nastavení.

Jestliže však ukládání souborů cookie technologie Flash zakážete, nemůžeme zaručit správnou funkčnost všech prvků našich internetových stránek.

 

4. Seznam souborů cookie používaných skupinou Volvo Group

Název souboru cookie Cíl
Adobe Analytics  
AMCV_###@AdobeOrg

Tento soubor cookie slouží k identifikaci jedinečného návštěvníka.

Datum vypršení platnosti: 2 roky

s_cc

Tento soubor cookie je vytvářen a čten kódem jazyka JavaScript, který tak zjišťuje,
zda jsou soubory cookie povoleny (nastavení na hodnotu „True“).

Datum vypršení platnosti: Po ukončení relace

s_sq

Tento soubor cookie je vytvářen a čten kódem jazyka JavaScript, když je povolena funkce ClickMap. Obsahuje informace o předchozím odkazu, na který uživatel klikl.

Datum vypršení platnosti: Po ukončení relace

s_vi

Tento soubor cookie slouží k identifikaci jedinečného návštěvníka.

Datum vypršení platnosti: 2 roky

s_fid

Tento soubor cookie slouží k identifikaci jedinečného návštěvníka.

Datum vypršení platnosti: 2 roky

Adobe Target  
mbox

Soubor cookie uložený službou Adobe Target, který slouží k měření výkonnosti obsahu stránky pomocí testu rozdělením A/B.

Datum vypršení platnosti: 2 roky

Akamai  
AKA_A2

Tento soubor cookie společnosti Akamai se používá ke zrychlení poskytování obsahu na webových stránkách pomocí funkce adaptivní akcelerace. Adaptivní akcelerace (A2) je inteligentní platforma společnosti Akamai, která neustále uplatňuje optimalizaci výkonu. Není třeba nastavovat žádné specifické uživatelské údaje.

Doba platnosti: 1 hodina

Amazon Web Service  
AWSALB

Používáme službu s názvem TrackDuck, která umožňuje uživatelům hlásit chyby na našich webových stránkách. Ti na oplátku používají služby Amazon Web Services k hostování svých systémů. Soubor cookie AWSALB jim umožňuje bezproblémové poskytování služby z více služeb pomocí modulu k vyvážení zatížení, takže soubor cookie jednoduše zaznamenává, který cluster serverů vás obsluhuje. 

Datum vypršení platnosti: 7 dní

Hotjar  
_hjClosedSurveyInvites

Tento soubor cookie se nastaví, jakmile návštěvník zareaguje na vyskakovací výzvu k vyplnění průzkumu. Slouží k zajištění toho, aby se stejná výzva neobjevovala znovu, pokud byla již dříve zobrazena.

Datum vypršení platnosti: 1 rok

_hjDonePolls

Tento soubor cookie se uloží, jakmile návštěvník vyplní anketu pomocí widgetu Feedback Poll. Slouží k zajištění toho, aby se stejná anketa nezobrazovala znovu, pokud byla již dříve vyplněna.

Datum vypršení platnosti: 1 rok

_hjMinimizedPolls

Tento soubor cookie se nastaví, jakmile návštěvník minimalizuje widget Feedback Poll. Slouží k zajištění toho, aby widget zůstal minimalizován v době, po kterou se návštěvník pohybuje na vašich stránkách.

Datum vypršení platnosti: 1 rok

_hjDoneTestersWidgets

Tento soubor cookie se nastaví, jakmile návštěvník odešle informace pomocí widgetu Recruit User Testers. Slouží k zajištění toho, aby se stejný formulář nezobrazoval znovu, pokud byl již dříve vyplněn.

Datum vypršení platnosti: 1 rok

_hjMinimizedTestersWidgets

Tento soubor cookie se nastaví, jakmile návštěvník minimalizuje widget Recruit User Testers. Slouží k zajištění toho, aby widget zůstal minimalizován v době, po kterou se návštěvník pohybuje na vašich stránkách.

Datum vypršení platnosti: 1 rok

_hjDoneSurveys

Tento soubor cookie se nastaví, jakmile návštěvník vyplní průzkum. Slouží k tomu, aby se obsah průzkumu načetl pouze v případě, že návštěvník dosud průzkum nevyplnil.

Datum vypršení platnosti: 1 rok

hjIncludedInSample

Tento soubor cookie se ukládá, aby společnost Hotjar věděla, zda je tento návštěvník zahrnut ve vzorku, který se používá k vytváření diagramů kliknutí, filtrů, záznamů atd.

Datum vypršení platnosti: 1 rok

_hjShownFeedbackMessage

Tento soubor cookie se uloží, když návštěvník minimalizuje nebo dokončí příchozí připomínky. To se děje tak, že příchozí připomínky se okamžitě načtou jako minimalizované, pokud jsou určeny k navigaci na jinou stránku, než na které se zobrazují.

Datum vypršení platnosti: 1 rok

_hjRecordingEnabled

Tato hodnota se nastavuje při spuštění záznamu. Slouží ke zjištění toho, zda uživatel tuto konkrétní relaci již zaznamenává.

Datum vypršení platnosti: 1 rok

Google Analytics  
__utmb

Na některých webech a stránkách shromažďujeme údaje pro statistické účely pomocí služby Google Analytics. Tento soubor cookie určuje relaci návštěvníka.

Datum vypršení platnosti: Po ukončení relace

__utma

Tento soubor cookie identifikuje jedinečné uživatele.

Datum vypršení platnosti: 2 roky

__utmz

Tento soubor cookie umožňuje sledovat zdroje návštěv a pohyb po stránkách.

Datum vypršení platnosti: 6 měsíců

_ga 

Tyto soubory cookie slouží k rozlišení uživatelů.

Datum vypršení platnosti: 2 roky

_gid

Tyto soubory cookie slouží k rozlišení uživatelů.

Doba platnosti: 24 hodin

_gat

Tento soubor cookie slouží k omezení rychlosti odesílání požadavků. Pokud je služba Google Analytics nasazena prostřednictvím systému Google Tag Manager.

Doba platnosti: 1 minuta

Google AdWords  
NID

Tento soubor cookie registruje jedinečné ID, které identifikuje zařízení vracejícího se uživatele. ID se používá pro cílené reklamy.

Datum vypršení platnosti: 6 měsíců

Facebook  
fr

Používáno sítí Facebook jako primární reklamní cookie k poskytování, měření a zlepšování relevance reklam.

Datum vypršení platnosti: 3 měsíce

datr

Soubor cookie datr slouží k identifikaci webového prohlížeče, který je použit k připojení k síti Facebook nezávisle na přihlášeném uživateli. Tento soubor cookie hraje klíčovou roli v oblasti zabezpečení a integrity stránek služby Facebook.

Datum vypršení platnosti: 1 rok

locale

Tento soubor cookie obsahuje údaj o národním prostředí posledního přihlášeného uživatele v tomto prohlížeči. Tento soubor cookie se zřejmě ukládá až po odhlášení uživatele.

Datum vypršení platnosti: 6 dní

wd

Tento soubor cookie ukládá rozměry okna prohlížeče a je používán službou Facebook k optimalizaci vykreslování stránky.

Datum vypršení platnosti: 7 dní

LinkedIn  
bcookie

Používán sociální sítí LinkedIn ke sledování používání integrovaných služeb, Browser ID Cookie.

Datum vypršení platnosti: 1 rok

bscookie

Používán sociální sítí LinkedIn ke sledování používání integrovaných služeb. Soubor cookie s ID zabezpečení prohlížeče.

Datum vypršení platnosti: 1 rok

lidc

Používán sociální sítí LinkedIn ke sledování používání integrovaných služeb. 

Datum vypršení platnosti: 1 rok

BizoID

Analýzy LinkedIn Ad

Datum vypršení platnosti: 6 měsíců

Youtube  
PREF

Registruje jedinečné ID, které používá společnost Google k uchování statistik o tom, jak návštěvník používá videa YouTube napříč různými weby.

Datum vypršení platnosti: 2 roky

 

5. Seznam souborů cookie z jiných stránek

Název souboru cookie Cíl
__stid
__uset
__unam
__stacxiommap
__stgmap
__stamap
__stdlxmap
pxcelBcnLcy
pxcelPage_c010
Jedná se o nástroj, díky němuž mohou návštěvníci sdílet a doporučovat obsah stránek společnosti Volvo Trucks v sociálních sítích.
UID
UIDR
Pomocí webových značek ScorecardResearch shromažďujeme data, jako jsou například počty nových a vracejících se návštěvníků, časová razítka nebo adresa URL a název webové stránky. Značky ScorecardResearch neslouží k identifikaci uživatele, který stránku navštívil. Data shromážděná službou ScorecardResearch jsou navíc používána pouze souhrnně. Jinými slovy, sestavy vytvořené na základě těchto dat neuvádějí, že počítač 1 přešel z webu A na web B a poté na web C. Namísto toho se tyto sestavy generují na základě celé kolekce různých počítačů, což znamená, že sestavy obsahují informace typu „67 % všech uživatelů Internetu navštívilo web A“ nebo „35 % všech uživatelů, kteří navštívili web A, navštívilo také web B“.
demdex Tento soubor cookie používá Adobe Analytics k identifikaci jedinečných uživatelů na všech doménách. Cookie demdex se nastavuje v doméně třetí osoby demdex.net v prohlížeči. Tato doména je oddělená od stránek, které uživatel navštěvuje.
RT Soubor cookie sloužící k přihlášení pomocí účtu ve službě Linkedin.

 


6. Správa souborů cookie

6.1 Prohlížení souborů cookie

Jelikož jsou soubory cookie obyčejné textové soubory, je možné je prohlížet pomocí většiny textových editorů nebo programů pro zpracování textu. Soubor cookie můžete otevřít tak, že na něj kliknete. Následuje seznam odkazů na pokyny, jak prohlížet soubory cookie v různých prohlížečích. Jestliže používáte jiný prohlížeč, prostudujte si informace o souborech cookie daného prohlížeče. Pokud používáte mobilní telefon, naleznete další informace v příručce k telefonu.

Firefox

Chrome

Internet Explorer 8–10


6.2. Zakázání/povolení nebo smazání souborů cookie
Soubory cookie můžete omezit nebo zablokovat v nastaveních prohlížeče.

Pokud nechcete, aby webové stránky ukládaly jakékoliv soubory cookie do vašeho počítače, můžete v nastaveních prohlížeče zapnout upozornění před uložením souboru cookie. Nastavení můžete také upravit tak, aby váš prohlížeč odmítal všechny soubory cookie, nebo pouze soubory cookie z jiných stránek. Stejně tak můžete odebrat jakékoli soubory cookie, které již byly do vašeho počítače uloženy. Nastavení je nutné upravit samostatně ve všech prohlížečích a počítačích, které používáte.

Upozorňujeme však, že pokud zakážete používání souborů cookie, nebudeme moci zaručit správnou funkčnost našich stránek. Některé funkce stránek nemusejí být k dispozici a je možné, že nebudete moci zobrazit některé části stránky. To, že odmítnete soubory cookie, navíc neznamená, že se už nebudou zobrazovat žádné reklamy. Reklamy pouze nebudou přizpůsobené vašim zájmům a budou se častěji opakovat.

Různé prohlížeče používají různé způsoby úpravy nastavení. V případě potřeby si můžete postup úpravy nastavení vyhledat v nápovědě k danému prohlížeči.

Zakázání souborů cookie v mobilních telefonech je popsáno v návodu k vašemu zařízení.

Více informací o souborech cookie se dozvíte na stránkách http://www.aboutcookies.org/.

7. Jiné/neočekávané soubory cookie
Vzhledem k povaze internetu a principu fungování internetových stránek nemáme vždy přehled o tom, jaké soubory cookie vytváří třetí strana prostřednictvím našich stránek. To platí zejména v případě, že naše internetová stránka obsahuje takzvané vložené prvky: text, dokumenty, obrázky nebo krátké filmy uložené na serverech jiných společností, ale zobrazené na našem webu nebo jeho prostřednictvím.

Pokud tedy na tomto webu narazíte na jiné než výše uvedené soubory cookie, dejte nám prosím vědět. Můžete také přímo kontaktovat příslušnou třetí stranu a zeptat se, jaké soubory cookie ukládá, za jakým účelem, jak dlouho zůstávají soubory cookie zůstávají a jak je zaručena ochrana vašich soukromých údajů.

8. Kontakty
Čas od času musíme toto prohlášení upravit, protože podoba našich internetových stránek i pravidla pro používání souborů cookie se mění. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit obsah prohlášení a všechny uvedené soubory cookie. Aktuální verzi naleznete vždy na této internetové stránce.

V případě jakýkoliv otázek nebo připomínek nás můžete kontaktovat.
Aktualizace: 2018