Trucks

I-See

Systém I-See šetří palivo tím, že optimalizuje rychlost, řazení a volnoběžnou jízdu podle profilu nadcházející trasy, zatáček, kruhových objezdů a nejvyšší povolené rychlosti na trase. Znamená to, že tempomat je možné využívat ve více jízdních situacích než dosud. Tím již od první jízdy začnete šetřit palivo a snížíte svou uhlíkovou stopu.

Hospodárná jízda podle charakteru trasy

Zkušení řidiči vždy dokázali přizpůsobit rychlost a řazení charakteru trasy. Je však prakticky nemožné zvládat to dokonale a důsledně po celou dobu jízdy. Systém I-See vám s tím pomůže, jakmile aktivujete tempomat.

Kopce, zatáčky a omezení rychlosti

Systém I-See optimalizuje rychlost a řazení rychlostních stupňů na základě profilu trasy. Jakmile řidič aktivuje tempomat, začne systém I-See efektivně využívat kinetickou energii nákladního vozidla podle topografického charakteru trasy. Když se vozidlo blíží k zatáčce nebo kruhovému objezdu, upraví I-See rychlost tak, abyste mohli projet co nejhospodárněji. Automaticky se také přizpůsobuje nejvyšší povolené rychlosti na nadcházejících úsecích.

Nejen při jízdě po dálnici

Vzhledem k tomu, že systém I-See zohledňuje topografii, zatáčky i nejvyšší povolenou rychlost, lze jej použít na téměř každém typu veřejné komunikace, tedy nejen na dálnicích. Čím častěji jej budete používat, tím méně budete zbytečně přeřazovat, brzdit a akcelerovat.

Nejnovější mapové podklady

I-See využívá komerční mapové podklady ve vysokém rozlišení, které obsahují informace o topografické situaci, zatáčkách a nejvyšší povolené rychlosti. Tyto mapy se automaticky aktualizují pro využití v nákladních vozidlech.

Jak systém I-See funguje v kopcovitém terénu

Jízda do kopce

Systém I-See má informaci, že před vozidlem je stoupání. Vozidlo akceleruje a díky získané hybnosti může déle udržet zařazený vyšší rychlostní stupeň.

Systém I-See zabraňuje zbytečnému podřazování, takže do kopce vyjedete plynuleji a s nižší spotřebou paliva.

Před začátkem klesání systém I-See zabrání zbytečnému zrychlování.

Jízda z kopce

Před začátkem klesání systém I-See dočasně odpojí hnací ústrojí nebo motorovou brzdu a nechá vozidlo volně dojíždět, aby ušetřil energii.

Po dokončení sjezdu

Systém I-See má údaje o tom, kdy sjezd končí a kde začíná další stoupání. Pokud je před vámi stoupání, systém I-See nechá jet vozidlo na volnoběh, aby nabralo dostatečnou rychlost a hybnost.

Příprava na zatáčky a kruhové objezdy

Když se vozidlo blíží k zatáčce nebo kruhovému objezdu, které při průjezdu vyžadují nižší rychlost, I-See předem přizpůsobí volbu převodového stupně a rychlost, aby řidič nemusel používat brzdový pedál. Po výjezdu z takového úseku se I-See co nejefektivněji přizpůsobí nejvyšší povolené rychlosti.

Dodržování povolené rychlosti

Když se blížíte k místu, kde se mění nejvyšší povolená rychlost, upraví podle ní systém I-See převodový stupeň i rychlost co možná nejhospodárněji. Řidič se tedy může vyhnout zbytečnému brzdění nebo rychlé akceleraci.

Vyobrazené prvky nemusí být součástí standardní výbavy a nemusí být dostupné pro všechny úrovně výbavy a volby hnacího ústrojí.

Máte nějaké otázky?

Obchodní zástupce Volvo Trucks vám na ně jistě odpoví. Zastavte se v Truck Centru, zavolejte anebo jej pozvěte k sobě.