Trucks

Bezpečnost v každém směru

Systémy podpory pro řidiče od společnosti Volvo Trucks

Bezpečnost je součástí dědictví značky Volvo Trucks a je ústřední součástí naší identity. K bezpečnosti přistupujeme z různých úhlů pohledu uvnitř i vně nákladního vozidla, abychom se posunuli blíže naší vizi nulového počtu nehod. Nyní v našich nákladních vozidlech představujeme řadu nových a aktualizovaných systémů aktivní bezpečnosti, které chrání řidiče i ostatní účastníky silničního provozu. Je čas posunout bezpečnost silničního provozu na novou úroveň!

Další oči kolem vozidla

Zranitelní účastníci silničního provozu se mohou objevit zničehonic a může být těžké je zaznamenat. Funkce, které řidiče nákladních vozidel upozorňují na ostatní účastníky silničního provozu, mohou mít velký dopad na bezpečnost.

Systém varování o dění před vozidlem upozorňuje řidiče na účastníky silničního provozu v těsné blízkosti před vozidlem.

Varování před otevřením dveří upozorňuje řidiče na účastníky silničního provozu v rizikových oblastech po stranách nákladního vozidla při otevírání dveří kabiny.

Podpora předcházení bočním kolizím upozorní řidiče při pokusu o odbočení nebo změnu jízdního pruhu, když jsou na straně nákladního vozidla detekováni další účastníci silničního provozu.

7 způsobů, jak zvýšit bezpečnost

Řízení může být stresující – vyžaduje rychlá rozhodnutí a správnou podporu ve správný okamžik. Zde je osm nových nebo aktualizovaných podpůrných systémů, které řidičům pomáhají posouvat bezpečnost silničního provozu na vyšší úroveň. Jsou navrženy tak, aby se snadno používaly a byly k dispozici, když je potřebujete. Podívejte se na ně.

Připravte se na budoucnost. Přečtěte si více informací o našich bezpečnostních funkcích.

Jste připraveni vyzkoušet vyšší úroveň?

Váš místní obchodní zástupce vám může pomoci tyto bezpečnostní novinky ve vašem provozu využít na maximum.

Související články

Latest Press Release

Latest Press Release