Trucks

Originální náhradní díly Volvo

Věděli jste, že?

Olejový filtr Volvo

Věděli jste, že kvalita oleje je velmi důležitá pro splnění emisních norem? Technologie motorů nákladních vozidel používají inovativní materiály a snižují tolerance pohyblivých částí. Čím je nižší spotřeba motorového oleje, tím méně se zanese katalyzátor a DPF. Výsledkem je méně častá regenerace tlumiče výfuku, což vede k úspoře paliva. Pochopitelně, vysoké nároky jsou kladeny i na kvalitu motorového oleje. Správná viskozita oleje napomáhá snižovat třecí ztráty v motoru, čímž zvyšuje ekonomiku jízdy. Aby si olej plnil svou funkci během celého servisního intervalu, je nezbytné ho díky kvalitním olejovým filtrům udržovat ve špičkové kondici.

Optimální stav je dosažen použitím originálních olejových filtrů Volvo. Mají správnou propustnost a filtrační schopnosti. Prodlužují servisní interval motoru. Vybavte svůj motor originálními filtry Volvo a on se vám za to odmění.

Palivový filtr

Palivové filtry plní důležitou funkci při ochraně vstřikovacího palivového systému motoru počínaje palivovým čerpadlem, až po samotné trysky. Palivo je tryskami atomizované pod vysokým tlakem přes otvory řádově v mikrometrech. Tímto je zaručeno maximální vytížení energie z paliva následně použitelné ve válcích motoru. A právě pro zabezpečení této funkce je nezbytné, aby palivo vstupující do trysek mělo dostatečnou čistotu. V opačném případě dochází k abrazivnímu poškození (opotřebení) částí trysky, což má za následek zvýšenou spotřebu paliva, nižší výkon a životnost motoru, a zároveň i vyšší emise.

Originální palivové filtry Volvo jsou navrženy tak, aby chránily komponenty motoru, ale současně aby měly i dostatečnou propustnost při stanoveném tlaku a vydržely filtrovat během celého servisního intervalu. Tyto parametry jsou dokonale vyladěné právě u originálních filtrů Volvo. Používat neoriginální náhrady představuje riziko.

Vzduchový filtr

Co do motoru dáš, to od motoru dostaneš. Jak jsme již zmínili, filtry slouží k ochraně. Vzduchový filtr zajišťuje, aby se do spalovacího prostoru nedostaly nečistoty, prach a voda. Na to je přizpůsobena filtrační vložka - musí být schopná přijmout vodu z ovzduší a následně vysušit bez újmy na kvalitě filtrování. Musí umět absorbovat velké množství prachových částic, aby na prvním místě chránila lopatky turbodmychadla, ventily a pístní kroužky. Zároveň musí mít vynikající propustnost, aby dokázala uspokojit vysokou spotřebu vzduchu. V neposlední řadě je důležitým parametrem i samotná konstrukce filtru zaručující těsnost a stálost.

Pokud by i jen jeden z parametrů vzduchového filtru nesplňoval předepsaná kritéria, mohlo by dojít ke zkrácení životnosti komponentů nebo poruše motoru. Originální vzduchové filtry Volvo mají všechny zmíněné vlastnosti, čímž zlepšují efektivitu práce motoru a prodlužují jeho životnost. A to je to o co nám jde.

Brzdové kotouče

Brzdové destičky a brzdové kotouče jsou díly běžného opotřebení. EBS průběžně vyhodnocuje stav brzdových komponentů a upozorní, pokud je třeba brzdové destičky vyměnit. S opotřebením brzdových destiček dochází po jistém čase i k opotřebení brzdových kotoučů.

Aby nenastalo praskání, deformování a rychlé opotřebení brzdových kotoučů, je třeba, aby byla kombinace destiček a kotoučů "vyvážená". Díky tomu dokážete odjet s brzdovými destičkami a kotouči maximální počet kilometrů. Pokud přijde čas na jejich výměnu, jednoznačně doporučujeme originální brzdové destičky a brzdové kotouče Volvo.

Brzdové destičky

Většina nákladních vozidel Volvo je vybavena Elektronickým brzdným systémem (EBS). Tento systém v reálném čase vyhodnocuje zrychlení / zpomalení vozidla, otáčení kol, hmotnost soupravy, vypočítává setrvačnost, hybnost, stabilitu, dělá predikci brzdění a ještě mnohem více. Získané kinetické údaje jsou využívány dalšími systémy vozidla jako např. Systém aktivní bezpečnosti a podpory řidiče, Elektronický stabilizační systém či Systém nouzového brzdění. Aby byla bezpečnost provozu maximální, EBS předpokládá, že součásti brzdného systému jsou v takovém stavu, jak byly navrženy výrobcem.

Brzdové destičky jsou klíčovým komponentem, který zásadně ovlivňuje proces brzdění. Originální brzdové destičky Volvo byly navrženy tak, aby EBS systém pracoval správně a s maximální účinností. V otázce bezpečnosti se nemají dělat kompromisy, proto doporučujeme originální díly Volvo.

KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS VOLVO TRUCKS

Pokud chcete nechat zkontrolovat své vozidlo Volvo, neváhejte  a obraťte se na svůj domovský servis či obchodního zástupce Volvo Trucks.