Trucks

Zvýšení bezpečnosti řidičů a předcházení nehodám

Služba Bezpečnost v řešení Volvo Connect umožňuje sledovat a analyzovat chování řidičů za účelem zvýšení bezpečnosti vašeho vozového parku a snížení rizika nehod. Sníží se tak také míra opotřebení a spotřeba paliva a především budou naše silnice co nejbezpečnější. Pro každého.

Hlavní výhody

Analýza a zvýšení bezpečí řidičů

Zasílání upozornění na události související s bezpečností

Snížení spotřeby paliva

Snížení opotřebení vozidel

Snížení rizika nehod

Ochrana dobré pověsti firmy

Další informace o službě Bezpečnost najdete níže. Můžete také navštívit Marketplace Volvo Connect nebo o další informace požádat naše specialisty Volvo Connect. 

Ještě službu Volvo Connect nemáte?
 

Kontaktujte naše specialisty Volvo Connect.

Vybrané služby Bezpečnost


Bezpečnost

Bezpečnost představuje více než jen ochranu řidičů nákladních vozidel a ostatních účastníků silničního provozu v případě nehody. Jde v první řadě o prevenci nehod. Služba Bezpečnost v systému Volvo Connect poskytuje faktický základ pro bezpečnostní analýzu a školení řidičů. Služba zaznamenává chování řidičů, jako jsou prudké brzdění a zrychlování, stejně jako zásahy systémů aktivní bezpečnosti za účelem zabránění nehodě. Díky tomu mohou správci vozových parků a řidiči identifikovat oblasti ke zlepšení a přispět k bezpečnější přepravě, snížení spotřeby paliva a omezení opotřebení.

Bezpečnost v řešení Volvo Connect

Vybrané služby systému Volvo Connect

Propojme se

Jste připraveni začít se službou Volvo Connect? Nebo máte dotaz ohledně některé ze služeb? Obraťte se na naše specialisty Volvo Connect.