Trucks

Řízení a provoz dopravní firmy

 

Elektrická nákladní vozidla sice prokazují svůj přínos ve firmách, které usilují o snížení svých emisí a zvýšení produktivity, ale potřebujete jistotu, že správný čas na přechod k elektromobilitě nastal i pro vás. K rozhodujícím faktorům patří například dostupnost nabíjecí infrastruktury nebo možností financování. Odpovědi na následující dotazy vám poskytnou lepší přehled při rozhodování.

 

Z pohledu branže je cílem rozvíjet znalosti o tom, jak využívat technologii nejúčinnějším způsobem – optimalizací tras, využití energie akumulátoru, servisních plánů a dostupnosti nákladních vozidel. Z pohledu společnosti je přechod k elektromobilitě nutné podpořit určitými pobídkami, například daňové povahy, a podílet se na rozvoji obnovitelných zdrojů elektřiny a na budování nabíjecí infrastruktury i kapacity sítě tak, aby umožňovala připojení vysokého počtu vozidel. Hlavním faktorem je poptávka po udržitelnější dopravě. To v dohledné budoucnosti zůstane nejdůležitějším motivem přechodu na elektrický pohon. V Evropě vstoupí v letech 2025 a 2030 v platnost nové předpisy, které stanoví přísnější emisní limity CO2 pro těžká vozidla. Ty budou motivovat podniky k intenzivnějšímu rozvoji elektromobility. Stále více zemí zavádí vládní pobídky k urychlení této transformace.

Protože elektrická nákladní vozidla neprodukují žádné výfukové plyny, mohou rozvážet v bezemisních zónách. Navíc jsou tišší, což znamená, že mohou v noci jezdit ve městě, kdy to jiná těžká vozidla nesmějí. Výsledkem je, že elektrická nákladní vozidla mohou zvýšit efektivitu podnikání. Nákladní vozidla mohou být na silnicích v době, kdy je tam méně aut, a rozvážet díky tomu rychleji a snadněji. Zlepšují také produktivitu, protože mohou uskutečnit více jízd v době, kdy je menší provoz, a díky tichému provozu se dostanou ještě blíže ke koncovému bodu dodání. Řidičům nabízí elektrická nákladní vozidla příjemnější pracovní prostředí díky menším vibracím a nižší provozní hlučnosti.

To závisí na modelu nákladního vozidla a počtu akumulátorů. V současné době elektrická nákladní vozidla obvykle nabízí dojezd až 300 km na jedno nabití, a Volvo FL Electric dokáže ujet dokonce až 450 km. Pokud navíc během zákonné polední přestávky připojíte vozidlo k nabíječce, dojezd se ještě prodlouží. Dojezd však do značné míry závisí na vnějších podmínkách, mezi které patří počasí, odpor vzduchu, celková hmotnost nákladního vozidla a jízdní styl řidiče. Dojezd i životnost lze prodloužit využíváním úsporných režimů jízdy, zaškolením řidiče a pečlivým dodržováním pokynů pro nabíjení a správu akumulátorů. Pečlivě zkoumáme situaci každého zákazníka a navrhujeme možné trasy i strategie nabíjení. Zákazníci mohou pomocí digitálních nástrojů sledovat a plánovat používání nákladního automobilu, takže je časem možné parametry nabíjení vylepšovat.

Volvo Trucks pomáhá zákazníkovi při plánování tras pro elektrická nákladní vozidla, aby dosahovala co nejvyšší produktivity. Mezi parametry, které se berou v úvahu, patří rychlost, zatížení, dopravní informace, topografie a možnosti rychlého nabíjení. Portál Volvo Connect má funkci Route & Range Planning (Plánování dojezdu a trasy), která umožňuje zákazníkům plánovat trasy a sdílet je s řidičem na displeji kombinovaného přístroje. To usnadňuje výpočet dojezdu a dává firmě možnost realizovat více dodávek při zohlednění stavu nabití.

Elektrická nákladní vozidla s uhlíkově neutrálním provozem a nízkou úrovní hluku umožňují přepravu zboží v bezemisních zónách a to i v době, kdy nelze běžně používat nákladní automobily s tradičním pohonem. To umožňuje během jedné směny uskutečnit více dodávek za kratší dobu. K pozitivnějšímu hodnocení jízdy s elektrickými nákladními vozidly přispívá i nižší úroveň vibrací a živější zrychlení. Společně s eliminací výfukových plynů to zlepšuje pracovní podmínky řidičů a snižuje dopady na životní prostředí. Elektrická nákladní vozidla mohou navíc dodávat zboží i dovnitř budov. Mnoho přepravců si stanovilo ambiciózní cíle pro dosažení nulových emisí v přepravě a dopravci, kteří tomuto požadavku dokážou vyhovět, pravděpodobně zaznamenají nárůst poptávky po svých službách.

Plně elektrická nákladní vozidla jsou ideální pro přepravu zboží ve městech a jejich okolí po předem stanovených trasách, které počítají s návratem na domovskou základnu na konci pracovního dne kvůli nabíjení.

 

Rozvoz, výstavba ve městech a svoz odpadu (často na zakázku městských a obecních úřadů) jsou příklady segmentů, ve kterých našla elektrická nákladní vozidla uplatnění. Avšak kapacita těžkých elektrických nákladních vozidel Volvo nyní umožňuje také meziměstskou přepravu zboží.

 

V současné době již některé z našich elektrických nákladních vozidel mohou na jediné nabití nabídnout dojezd až 450 km. Pokud navíc připojíte vozidlo k nabíječce i během zákonem stanovené polední přestávky, dojezd se ještě prodlouží.

Elektrifikace v podobě elektrických vozidel využívajících akumulátory a vozidel s palivovými články se postupně bude rozšiřovat na stále více segmentů. Prozatím se to netýká dálkové přepravy, a to z důvodu nedostatečné nabíjecí infrastruktury, a odvětví těžké přepravy, která se uplatňuje především v lesním hospodářství, stavebnictví a při těžbě nerostných surovin.

Zpočátku budou elektrické nákladní automobily vyžadovat vyšší investice než srovnatelné naftové modely, avšak jejich provoz může být levnější. Jsme však v přechodové fázi mezi fosilními palivy a dlouhodobě udržitelnými dopravními řešeními a očekává se, že náklady na nové technologie budou časem klesat díky vyšším úsporám plynoucím z rozsahu produkce. Elektrické nákladní automobily vykazují vyšší energetickou účinnost než nákladní automobily na naftu. V mnoha případech dosahuje rozdíl v energetické účinnosti až 50 %.

Spediční firmy začínají pociťovat tlak ze strany přepravců i koncových spotřebitelů, aby nabízely udržitelná dopravní řešení. Stále více firem chce snížit své emise CO2 a přispět k udržitelnějšímu rozvoji společnosti. Společnostem, které dokážou zajistit přepravu na místa a v časech, které není možné s nákladními automobily na naftu obsloužit, se otevírají nové obchodní příležitosti. Stále více měst zavádí zóny s nulovými emisemi, kde jsou povolena pouze elektrická vozidla. Diskutuje se také o daních, které podpoří přechod k uhlíkově neutrální společnosti.

Doba návratnosti velmi závisí na segmentu a trhu. Díky elektrickým nákladním vozidlům se také mohou otevírat nové obchodní příležitosti. Jejich ekonomická rentabilita se bude časem zvyšovat díky úsporám plynoucím z rozsahu produkce i díky dozrávání různých segmentů. Nízké variabilní náklady povedou při častějším využívání nákladního vozidla k větší ziskovosti. Jakmile se vysoká počáteční investice splatí, nízké variabilní náklady na elektrická nákladní vozidla budou mít pozitivní dopad na ziskovost.

Rentabilita úzce souvisí s typem přepravy. Elektrické nákladní automobily mají sice vyšší prvotní pořizovací náklady, ovšem nabízejí dopravním společnostem nové příležitosti ke zvýšení produktivity a zpřístupňují nové oblasti podnikání. Mohou například fungovat mimo špičku a efektivněji než jejich konkurenti vycházet vstříc nárokům městských úřadů a dalších zákazníků. Nízké variabilní náklady povedou při častějším využívání nákladního automobilu k větší ziskovosti. Jakmile se vysoká počáteční investice splatí, nízké variabilní náklady na elektrická nákladní vozidla začnou pozitivně ovlivňovat ziskovost.

Další informace o dostupných možnostech získáte od místního poskytovatele energie.

Elektrická vozidla by se měla v ideálním případě nabíjet přes noc na domovské základně – tak budou náklady na energii nejnižší. Trasy byste navíc měli pečlivě naplánovat, abyste co nejlépe využili dostupnou energetickou kapacitu. Jinak platí stejné principy jako u jiných typů nákladních vozidel. Abyste zajistili nejlepší možný výkon a dostupnost, měli byste se ujistit, zda je vozidlo pro danou činnost nakonfigurované, jezdit hospodárně a nastavit plán údržby.

Několik zemí EU nabízí určité pobídky na podporu používání ekologičtějších technologií, jejichž příkladem mohou být právě elektrická nákladní vozidla. Další informace získáte u svého obchodního zástupce Volvo Trucks.

Náklady na energii se v různých zemích velmi liší. Obvykle bývá levnější nechat nákladní vozidlo nabíjet v noci na domácí základně. Chcete-li najít nejlepší řešení z finančního i environmentálního hlediska, obraťte se na místního dodavatele energie.

Elektrická vozidla vybavená akumulátory (BEV) budou pravděpodobně v budoucnu zajišťovat velkou část městské i regionální přepravy. Důvodem bude finanční i ekologická výhodnost. Lze s jistotou říci, že elektrická mobilita tu zůstane. Technologie se osvědčila v autobusech, osobních vozidlech i v jiných strojních zařízeních. Odborná veřejnost v odvětví dopravy se shoduje na názoru, že při přechodu k budoucnosti bez fosilních paliv budou elektrické nákladní automobily hrát zásadní roli.

Obecně platí, že aby bylo možné provést srovnání, je nutné posoudit celkové náklady na vlastnictví. Přechod k elektrickým nákladním vozidlům znamená pro přepravní společnost vyšší počáteční investici. Pak už ale následují výrazně nižší provozní náklady. Elektrická nákladní vozidla také často nabízí nové obchodní příležitosti, protože mohou jezdit na taková místa a v takových časech, které s vozidly na fosilní paliva není možné obsloužit. Stále více měst zavádí zóny s nulovými emisemi, kde jsou povolena pouze elektrická vozidla. Vhodnost řešení je nutné analyzovat společně s místními zákazníky. Máme také za to, že počáteční investice bude klesat se zvýšením objemů a snížením ceny akumulátorů v průběhu času. 

Přepravci mohou k přechodu na elektromobilitu přispět různými způsoby. Zásadní roli hrají spolehlivé partnerské vztahy. Vzájemnou důvěru lze upevňovat otevřenou komunikací ohledně výzev, kterým vaše podnikání čelí, a sdílením souvisejících dat. Mezi konkrétní kroky, které mohou nástup elektrické přepravy usnadnit, patří: uzavírání smluv na delší dobu se společnostmi, které provozují elektrické nákladní automobily, zpřístupnění dobíjecího zařízení ve vašich prostorách a opatření umožňující vyšší flexibilitu v časech odjezdů a příjezdů.

Máte nějaké otázky?

Obchodní zástupce Volvo Trucks vám na ně jistě odpoví. Zastavte se v Truck Centru, zavolejte anebo jej pozvěte k sobě.