Trucks

Hostování karty společnosti 

Nemusíte se bát, že zmeškáte zákonem požadované stažení dat z tachografu řidiče. Díky službě Hostování karty společnosti máte jistotu, že je vaše karta společnosti vždy online, když ji potřebujete, a je bezpečně hostována v zařízeních společnosti Volvo Trucks. Ke svým datům a souborům máte přístup kdykoli a odkudkoli v řešení Volvo Connect. 

Hlavní výhody

Karta společnosti v bezpečí online

Včasné provádění zákonem požadovaného stahování dat

Nepřetržitý přístup k datům v řešení Volvo Connect 

Další informace o službě Hostování karty společnosti najdete níže. Můžete také navštívit Marketplace Volvo Connect nebo o další informace požádat naše specialisty Volvo Connect.

Pohodlný způsob, jak zajistit dodržování předpisů

Evropské a národní zákony kladou přísné požadavky na dobu řízení a odpočinku. To znamená, že informace z paměti tachografu a karet řidičů musí být pravidelně stahovány a ukládány podle určitých specifikací. Karta společnosti tato data uzamkne, umožní k nim přístup výhradně vaší organizaci a je nezbytná pro autorizaci jejich stažení.

Služba Časy řízení a odpočinku v řešení Volvo Connect umožňuje na dálku stahovat data z karty řidiče a paměti tachografu přímo do vaší kanceláře. Hostování karty společnosti je doplňková služba, která vám umožní bezpečně uložit kartu společnosti v našich zařízeních, aby byla vždy k dispozici pro zajištění souladu s předpisy.

Získejte přístup ke svým datům odkudkoli

Díky službě Hostování karty společnosti je vaše karta společnosti vždy online, což je nezbytné pro automatické vzdálené stahování. Ke svým datům a souborům máte přístup kdykoli a odkudkoli v řešení Volvo Connect. Soubory jsou v řešení Volvo Connect uloženy po dobu pěti let a lze je snadno exportovat nebo předat do analytického softwaru třetí strany.

Není třeba žádná údržba

Služba Hostování karty společnosti poskytuje flexibilitu přístupu k vašim souborům po každodenním stažení, aniž byste museli hostovat kartu společnosti na vlastním serveru. To zmenšuje objem ruční administrativy a zajišťuje maximální bezpečnost dat.

Propojme se

Jste připraveni začít se službou Volvo Connect? Nebo máte dotaz ohledně některé ze služeb? Obraťte se na naše specialisty Volvo Connect.