Trucks

Tam, kde se rodí motory

Navštivte s námi továrnu ve švédském Skövde, kde společnost Volvo Trucks zbudovala továrnu na vznětové motory – poznáte konstruktéry, kteří stojí za technologií Euro 6.
Pec v továrně společnosti Volvo Trucks
Vsázka surovin do tavicí pece ve slévárně G1 – společnost Volvo Trucks má v továrně na motory takové slévárny dvě.

Fredrik Karlén sklápí štít své přilby a vkládá pohrabáč na strusku do otevřené udržovací pece. Roztavený kov má teplotu 1 500 stupňů Celsia, takže zaměstnanci musí dodržovat ta nejpřísnější bezpečnostní opatření. Nacházíme se v budově G1, jedné ze dvou sléváren v továrně na motory Volvo ve švédském Skövde. Ve slévárně G1 probíhá v horní části tavicí pece neustále vsázka surovin – odpadu z kovárny a ze slévárny závodu. Aby měla roztavená litina správné vlastnosti, přidávají se do ní různé příměsi, jako například uhlík nebo křemík.  

Litina se jako zlatavě žlutá říčka valí do licích pánví, které jsou odnášeny na místo určení v tavírně, kde v tavných pecích vznikají hlavy a bloky válců. Právě zde, ve spoře osvětlené tavírně uprostřed všeho toho kouře a jiskření, se rodí motory. 

 

Každé čtyři minuty jsou do tavné pece přidávány nové suroviny. Nahoře v řídicí místnosti dohlíží na celý proces tavič Fredrik Karlén. 

„Abychom dokázali vyrobit kvalitní motor, musí být všechny vlastnosti materiálů naprosto perfektní. Zde v tavírně se lidé musí na vyšší pracovní pozice propracovat. Starší zaměstnanci učí mladé. Začínáte jako pomocník přivážející železo, poté se staráte o pec, a nakonec můžete skončit až zde v řídicí místnosti,“ vypráví Fredrik Karlén, který v roce 1994 začal pro společnost Volvo Trucks pracovat v montážním závodě. V roce 2009 přešel do tavírny G1.

První slévárna byla ve Skövde otevřena v roce 1868. Slévárna G1 byla do provozu uvedena v roce 1951 a v srpnu 2009 se začalo odlévat také v mnohem modernější budově G2. Práce je to náročná, ale odchody zaměstnanců nejsou nijak časté. Na každém kroku se zde setkáváte s řemeslnou zručností a úctou k železnému kovu. 

„Co se týká nás, tak nové motory Euro 6 pro nás nepředstavují mnoho změn. Změní se sice parametry litiny, ale všechno ostatní bude pokračovat obvyklým způsobem,“ říká Fredrik Karlén. 

Nejpřísnější evropské emisní standardy pro těžká nákladní vozidla vstoupily v platnost 31. prosince 2013. Rozdíl oproti původní normě byl obrovský. V porovnání s normou Euro 5 byly emise oxidů dusíku (NOx) sníženy o 80 procent a emise pevných částic o 50 procent. Poprvé v historii navíc musejí být emisní limity dodrženy bez ohledu na to, jaké panuje počasí a jaká je dopravní situace.

Abychom dokázali vyrobit kvalitní motor, musí být všechny vlastnosti materiálů naprosto perfektní. Zde v tavírně se lidé musí na vyšší pracovní pozice propracovat. Starší zaměstnanci učí mladé.

Jedním z nejtěžších úkolů pro společnost Volvo Trucks bylo to, aby nová vozidla splnila tyto náročné standardy a přitom neztratila nic ze svých výjimečných vlastností v ostatních důležitých oblastech, jako je snadná ovladatelnost, hospodárnost, spotřeba paliva a životnost. 

„Pokud vozidlo stojí v servisu kvůli poruše systému pro snižování emisí, přichází zákazník o peníze.“ Z tohoto důvodu jsou spolehlivost a udržitelnost dva velmi důležité parametry, kterých se společnost Volvo při práci na motorech Euro 6 držela,“ říká Mikael Karlsson, hlavní vedoucí celého projektu Euro 6, který má na starosti divize Volvo Group Trucks Technology (GTT).

Společnost Volvo Trucks využila zkušeností ze Spojených států amerických, kde byla emisní norma podobná Euru 6 zavedena už v roce 2010. Nákladní vozidla jsou v USA vybavena mimo jiné systémem dočišťování výfukových plynů (EATS), který v sobě kombinuje filtr pevných částic (DPF) a katalyzátor snižující (selektivní katalytickou redukcí) obsah oxidů dusíku ve výfukových plynech. Společně se stávajícími motory Euro 5 z dílny společnosti Volvo Trucks tvořila tato technologie základ k vývoji nových motorů splňujících normu Euro 6.

„Naše řešení pro USA a pro motory Euro 6 se liší v tom, že u nových motorů jsme všechny součásti umístili do jediného tlumiče výfuků, namísto do dvou,“ vysvětluje Lars-Olof Andersson, který má u divize Volvo Group Trucks Technology (GTT) na starosti vývoj procesu spalování. 

Další výzvou byl fakt, že emisní standardy nesmí být překročeny bez ohledu na to, jaké klimatické podmínky panují a jaká je dopravní situace. Teplota výfukových plynů běžně kolísá v závislosti na tom, zda je vůz naložen, nebo je prázdný, nebo podle toho, zda se proplétá městskými zácpami, nebo uhání po dálnici. Aby však mohla být zajištěna stálá úroveň zplodin oxidů dusíku a pevných částic, je nutné, aby teplota výfukových plynů nepoklesla pod 200 stupňů Celsia. Pokud jsou výfukové plyny příliš studené, lze jejich teplotu zvýšit pomocí recirkulace výfukových plynů (EGR). Ta spočívá ve smísení horkých výfukových plynů s nasávaným vzduchem a jejich vrácení do motoru. Takto ohřáté výfukové plyny jsou vehnány do systému dočišťování, kde je dosaženo odpovídající teploty.

Pokud vozidlo stojí v servisu kvůli poruše systému pro snižování emisí, přichází zákazník o peníze. To je přesně důvod, proč společnost Volvo Trucks při práci na novém motoru Euro 6 kladla obrovský důraz na spolehlivost a udržitelnost.

V rámci normy Euro 6 byly stanoveny také parametry vnitřního systému, který dohlíží na fungování všech systémů a funkcí vozidla. Povinná je také externí kontrola emisí. Každý rok musí automobilka přezkoušet určitý počet nákladních vozidel z každé modelové řady pomocí měřiče zplodin, který se připojuje k výfukovému potrubí. 

„Externí kontrola probíhá na vyhrazeném zkušebním úseku a také ve skutečném provozu. Vozidla se dostávají do různých dopravních situací, což je známo také pod označením ‚jízdní cyklus‘. Ten musí zahrnovat jízdu po dálnici, ve městě a v kopcovitém terénu,“ vysvětluje Nitin Patel, ředitel oddělení spalovacích systémů u divize GTT.

Euro 6 nebylo výzvou jen z technického hlediska. Bylo s ním spojeno také hledání nových řešení montáže v továrně na motory ve Skövde. Bylo nutné zkonstruovat nové stroje a do montážního procesu zapojit další stanice. 

Lité části motoru přijíždí do osvětlené a vzdušné montážní haly poté, co byly sestaveny roboty. Při montáži panuje téměř úplné ticho. Bzučí tu jen pár strojů a odněkud je slabě slyšet jedno rádio. Právě zde se vyrábějí motory pro vozidla, jež najdou své zákazníky na celém světě. Polovinu z nich tvoří motory Euro 6, které jsou určeny především pro evropský trh. Pro oblasti mimo Evropu pokračuje také výroba motorů Euro 5.  

„V souvislosti se zavedením normy Euro 6 jsme rozšířili nabídku produktů, přeměnili jsme pracovní stanice a přišli jsme s novým způsobem manipulace s materiálem,“ vyjmenovává Henrik Andersson, montážní dělník, který se podílel na návrhu nových montážních stanic. 

Výroba motorů Euro 6 byla zavedena poklidným tempem. Důraz byl neustále kladen na zabezpečení procesu a řešení překážek, které se v průběhu zavádění procesu vyskytly. 

Jakmile motor dorazí na poslední stanici, je podroben testu za studena a následně putuje do lakovny. Odtamtud už hotové motory směřují do skladu, odkud putují do závodů společnosti Volvo Trucks v Tuve a Ghentu. 

Je zde chladněji, vlastně v porovnání se světem jisker a tepla, ve kterém Fredrik Karlén odebírá strusku z taveniny, docela zima. Tavicí pec je v provozu nepřetržitě a za jednu hodinu dokáže vyprodukovat 30 tun litiny, která se používá k výrobě 72 000 motorů ročně. Pece v tavírně G1 nemají nikdy šanci vychladnout.