Volvo Trucks

Česká republika

×

Nižší odpor vzduchu díky vylepšené aerodynamice

Palivo představuje pro přepravní společnost zhruba třetinu jejích nákladů. Spojením lepší aerodynamické výkonnosti a nových motorů dle normy EURO 6, krok C, je společnost Volvo Trucks schopna nabídnout v dálkové a regionální přepravě až tříprocentní úsporu paliva.
Aerodynamický tunel
Při zkouškách v aerodynamickém tunelu dokáže společnost Volvo Trucks na vozidle odhalit místa, kde by se dala jeho aerodynamika ještě vylepšit.

Při konstantní rychlosti 60–90 km/h je aerodynamický odpor jedním z nevýznamnějších činitelů ovlivňujících spotřebu paliva nákladního vozidla. Společnost Volvo proto již mnoho let věnuje patřičnou pozornost také vývoji v oblasti aerodynamiky. Na výzkum prvků snižujících aerodynamický odpor je zaměřena celá řada projektů. Na trh se tyto prvky dostanou postupně, během následujících let. 

Úsilí v tomto směru vyústilo ve vylepšení aerodynamiky, která byla uvedena na trh na jaře letošního roku. Patří mezi ně optimalizované prvky vozidla Volvo FH, kterými jsou spojler nárazníku, deflektory, oblast blatníků a lapače nečistot. Nová vylepšení, stejně jako motory EURO 6, krok C, tak budou od letošního června představovat součást standardní výbavy nového modelu Volvo FH.

„Dokonce i u modelu Volvo FH uvedeného do prodeje v roce 2012 se velká část vývoje týkala snahy o minimalizaci odporu vzduchu, aniž bychom slevili z ostatních požadavků, jež zákazníci na vozidla mají. Za tu dobu jsme už stihli dopodrobna prozkoumat každou část vozidla a zjistit, kde by mohla další vylepšení přinést zákazníkům co nejlepší výsledky,” říká Anders Tenstam, technologický specialista na aerodynamiku.

Ve větrném tunelu a na počítačových simulacích jsme sledovali nejrůznější části vozidla, kde dochází ke ztrátám, a analyzovali potenciál vylepšení těchto částí. Potom už bylo důležité jenom ujistit se, že tyto prvky dokážeme technologicky a výrobně zvládnout v požadované kvalitě a za přijatelnou cenu. 

Každou část vozidla jsme dopodrobna prozkoumali a podařilo se nám určit oblasti, jejichž vylepšením bychom zákazníkům prospěli nejvíce.

„Práce na vývoji pokročilých technologií není o ničem jiném, než o předvídání budoucích potřeb zákazníků a o schopnosti požadované technologie nabídnout, pokud tomu nebrání předpisy či náklady na realizaci,” uvádí Anders Tenstam.

V posledních letech se společnosti Volvo Trucks díky technologickému vývoji otevřely nové příležitosti k vylepšení aerodynamické výkonnosti jejích výrobků. Dlouhodobě stále vyšší náklady na palivo a rostoucí povědomí o klimatických problémech nutí zákazníky žádat stále úspornější vozidla. Vývoj směrem k vyšší úspoře paliva je v souladu s filozofií společnosti Volvo Trucks, která říká, že „každá kapka se počítá“.

Zkušebna motorů ve společnosti Volvo Trucks

 

Snahy o úspory paliva mají vliv i na vývoj motorů: „Neustále se snažíme plnit stále přísnější požadavky na čistší motory, aniž by tím byly ovlivněny jízdní vlastnosti vozidel. Pro naše zákazníky i jejich řidiče jsou výkon, produktivita a jízdní vlastnosti nesmírně důležité. Vždy jsme se zaměřovali na to, abychom těmto požadavkům vyhověli. Ale nesmí se tak za žádnou cenu dít na úkor spotřeby paliva,” říká Mats Franzén, produktový manažer pro motory u společnosti Volvo Trucks.

Pro společnost Volvo Trucks znamená příchod normy EURO 6, krok C potřebu provést několik změn na motorech D11, D13 a D16. Jde například o písty s menším třením o vložku válce, nové vylepšené turbodmychadlo a optimalizovaný vačkový hřídel. Změn se dočká i software a všechna opatření pak společně přinesou nižší spotřebu paliva, a to bez negativního dopadu na výkon.

Je to produkt, který zákazníkům nabídne významné výhody v podobě nižších nákladů na palivo. Zákazníkům tak při stejném výkonu vozidel vzrostou marže.

„Náš motor dle normy EURO 6, krok C je dalším velkým krokem směrem k úsporné přepravě v budoucnosti. Je to výrobek, který zákazníkům nabídne významné výhody v podobě nižších nákladů na palivo, které se promítnou do zvýšení marží, a to při zachovaném výkonu,” popisuje dále Mats Franzén. 

Pro mnohé přepravní společnosti představuje palivo zhruba třetinu celkových nákladů. Jednou ze společností, které do snížení spotřeby paliva investují nemalé prostředky, je i Jastim z polské Varšavy. Nejdůležitějšími zákazníky společnosti Jastim jsou Schenker, IKEA a DHL. Tři společnosti, které ekologii přikládají velký význam a tudíž ohledně soustavného snižování spotřeby paliva vyvíjejí tlak i na své dodavatele.

Před třemi lety,, ještě před koupí nového vozidla Volvo FH, dosahovala průměrná spotřeba paliva ve společnosti Jastim 31 až 32 litrů na 100 km. Dnes je však díky vozidlům Volvo FH a programům úsporné jízdy spotřeba na hodnotě 26 litrů. Společnost tvrdí, že její nejlepší řidiči jezdí v průměru za 24 litrů a pokud to topografické a aerodynamické okolnosti umožňují, je spotřeba paliva dokonce ještě nižší.

„Co se před třemi lety zdálo jako nemožné, je dneska naprosto běžné. Dosáhnout takovéhoto snížení spotřeby pro nás bylo nesmírně důležité. Neměli jsme vlastně na výběr. Závisela na tom totiž existence naší firmy,” přiznává majitel společnosti Jastim, Jacek Słowiński.

Kvůli zachování konkurenceschopnosti jeho společnost neustále obnovuje vozový park a ve specifikacích objednávaných vozidel obvykle nechybí ani nejnovější prvky pro ještě úspornější jízdu.

Nákladní vozidlo společnosti Jastim SP

 

„Zajímají nás veškeré nové výsledky vývoje technologií. Měsíčně projedeme tolik paliva, že případná úspora až o tři procenta pro nás znamená tisíce litrů,” vysvětluje Jacek Słowiński.

Společnost Jastim je zákazníkem společnosti Volvo Trucks. Zabývá se dálkovou přepravou a intenzivně usiluje o co největší úsporu paliva. Společnost Volvo Trucks tedy specifikace požadované touto přepravní firmou převzala jako základ pro vývoj nového aerodynamického balíčku. Cílem je vytvořit vzorový model, který by mohli využít všichni zákazníci, kteří jezdí relativně stálou rychlostí v rozsahu 60 – 90 kilometrů za hodinu a tudíž z vylepšení aerodynamiky těží nejvíc. Přesná výše konkrétní úspory daného zákazníka se však odvíjí od jeho individuálních požadavků a specifikací, které jsou nicméně limitovány podmínkami provozu na komunikacích, po kterých jeho vozidla jezdí nejčastěji.

Měsíčně projedeme tolik paliva, že případná tříprocentní úspora pro nás znamená tisíce litrů.

Anders Tenstam ze společnosti Volvo Trucks je rád, že do prodeje se odstává nový flexibilní aerodynamický balíček pro zákazníky v dálkové přepravě. Potenciál k dalšímu zlepšování je podle něj obrovský, ale zároveň uznává, že technologicky vyspělá řešení musí mít podporu v nových zákonech a předpisech.

„Dnes je hodnota dosažitelné aerodynamické výkonnosti v mnoha zemích omezena předpisy upravujícími délku vozidel. Pokud by se například do délky soupravy nepočítala délka samotného tahače, bylo by možné kabiny navrhovat v mnohem vhodnějších tvarech. Dnes tvar kabiny vyplývá z citlivého vyvážení parametrů interiéru i exteriéru. Aerodynamičtěji tvarovaná kabina by pak zlepšila obtékání celého vozidla, protože by se tolik neprojevovala ohromná turbulence, která spotřebovává energii v přední části soupravy,” vysvětluje Anders Tenstam. 

Zdůrazňuje též, že k významnému zlepšení aerodynamiky dochází i v oblasti přívěsů. V budoucnu by tyto snahy mohly vyústit v ještě těsnější spolupráci se zákazníky zaměřenou na udržitelná řešení přepravy, která by se týkala celé soupravy a nikoli jen tahače. K tomu je však nutné vyvinout konkrétní řešení, a to na konstrukční i obchodní úrovni.

„Náš dlouhodobý a soustředěný vývoj nám ukazuje, že bychom se mohli přiblížit aerodynamickým vlastnostem osobních automobilů, pokud se budeme věnovat důležitým částem vozidla. Je také třeba společně změnit platné zákony tak, aby se na vozidlo nahlíželo jako na celek. V ani ne příliš vzdálené budoucnosti by to mohlo znamenat razantní snížení odporu vzduchu oproti současným vozidlům, a to až o polovinu,” říká Anders Tenstam.