Trucks

Jízda na plazivé stupně promrzlým lesem

Zledovatělé úzké cesty, kopcovitý terén a celková hmotnost 76 tun Přeprava dřeva ve finských lesích představuje náročný úkol nejen pro řidiče, ale i pro jejich vozidla. Díky převodovce Volvo s plazivými stupni se však Saku Simpanen a jeho tým dokážou vypořádat jak s kopci, tak i se špatnými podmínkami.
Vozidlo Sakua Simpanena na promrzlé cestě ve finském lese
Přeprava dřeva ve finských lesích představuje náročný úkol nejen pro řidiče, ale i pro jejich vozidla.

Zima je právě ve své polovině a větve stromů se shýbají pod tlustou sněhovou peřinou. Krátký den umí místo světla nabídnout jen příšeří. Světlomety vozu Volvo FH16, kterým společnost Kuljetus S. Simpanen sváží dřevo, proráží mlhu a září i do okolního bělostného lesa.

Jak se Saku Simpanen se svým vozidlem noří hlouběji do lesa, cesty se stále zužují a nakonec jsou z nich jen cestičky, které už nemají ani označení. Některé jsou kluzké jako led na kluzišti. Podél stojí v pravidelných intervalech dřevěné posedy k lovu losů. V této oblasti lze v zimě losy spatřit zcela běžně. Zrovna teď se ale schovávají v lese.

V počítači, který je ve vozidle zabudován, Saku zjistí, kam pojede pro další nakládku dřeva. Je to už druhý svoz za směnu. Za svítání už totiž Saku skládal dřevo na místní pile v Keitele, což je město v oblasti Severní Savonie ve střední části Finska. Saku cesty této oblasti křižuje už od svých 10 let a zná tu každý kopec i zatáčku. Jako malý kluk totiž dělal v kabině vozidla Volvo doprovod svému otci. A tak ještě než začal chodit do školy, věděl Saku, že se této práci bude věnovat i on sám. K rodinné firmě se přidal v roce 1998 a v roce 2006 převzal do rukou její otěže.

„Řízení a motorizmus vůbec je moje vášeň. Asi tuhle branži mám v krvi. Můj otec Seppo vlastnil přepravní firmu a jít v jeho stopách pro mě bylo přirozenou volbou,“ vysvětluje.

Dnes Saku a jeho žena Jaana-Riitta Simpanenovi vlastní společnost Kuljetus S. Simpanen. Jejich společnost se specializuje na přepravu dřeva. Saku a Jaana-Riitta jsou spolu 20 let, z toho už skoro deset jako spolumajitelé podniku. Saku zastává funkci výkonného ředitele a Jaana-Riitta zajišťuje chod firmy po stránce správy financí a plánování přepravy. Ve společnosti s nimi pracuje ještě pět dalších řidičů.

Nejnovějším přírůstkem, který Saku do firmy pořídil, je Volvo FH16 s převodovkou s plazivými stupni. Ta usnadňuje rozjezd v těžkých podmínkách. I parametry ostatních částí vozidla byly voleny s velkým důrazem na detail. Nákladní vozidlo i přívěs jsou plně vzduchově odpruženy. Klanice používané k fixaci klád jsou zautomatizované a manipuluje se s nimi pomocí dálkového ovládání. Jeřáb se pak ovládá z vytápěné kabiny. Ačkoli vozidla pro svážení dřeva ve Finsku nemusí mít ochranu proti podjetí, na soupravě namontovaná je.

„Moje souprava na dopravu dřeva je téměř dokonalá. Jestli kdy pánbůh stvořil lepší, nechal si ji pro sebe,“ směje se Saku.

Jednu z největších výhod plazivých stupňů vidí Saku v tom, že dokážou nákladní vozidlo rozhýbat v každé situaci, a to i s velmi těžkým nákladem. „Zpátečka si v ničem nezadá se stupni pro jízdu vpřed. Díky ní lze couvat do zatáčky s velkou mírou přesnosti a ovladatelnosti.“ 

Moje souprava na dopravu dřeva je téměř dokonalá. Jestli kdy pánbůh stvořil lepší, nechal si ji pro sebe.

Plazivé stupně jsou ale pouze jedním příkladem Sakovy snahy být vždy v čele technického vývoje v odvětví. Když byla v roce 2013 ve Finsku zvýšena hodnota maximální povolené hmotnosti souprav na 76 tun, bylo jeho Volvo jedním z prvních vozidel v zemi, které prošlo kontrolou úprav provedených v souvislosti s vyšší povolenou hmotností.

 

„Neustále se chci zlepšovat a vymýšlet nové věci. K tomu potřebuji kvalitní základ v podobě spolehlivých vozidel, nástaveb a jeřábů. Úspěchu jsme dosáhli i díky téměř 50leté spolupráci se společností Volvo,“ zdůrazňuje Saku.

Po 15 minutách jízdy po klikatých lesních cestách se Saku blíží k místu nakládky. Je teď tak daleko od civilizace, že cesta zpět ani není na mapě. Když jeho Volvo FH16 zastaví na křižovatce, postaví Saku na zem výstražný trojúhelník, aby projíždějící řidiči věděli, že na cestě je vozidlo s nákladem klád. Trojúhelník je velmi důležitý. Silnice jsou tu tak úzké, že řidiči si nemohou dát přednost ani se vyhnout.

Na křižovatce ve tvaru „T“ Saku rozsype směs soli a písku. Volvo FH16 šplhá do kopce a pak sjíždí na jeho druhou stranu, kde se lze otočit. Saku tedy svou soupravu otočí a poté zastaví u strmě navršené hromady klád. Vyleze z kabiny vozidla, posadí se do kabiny jeřábu a spustí podvozkové podpěry.

Úspěchu jsme dosáhli i díky téměř 50leté spolupráci se společností Volvo.

Saku s čelistmi jeřábu manipuluje, jako by to byly jeho prodloužené ruce. Když je potřeba uchopený svazek borovic ještě zarovnat, provede to tak, že svazek jeřábem otočí do svislé polohy a ťukne jedním jeho koncem o zem. Saku nejdřív naloží samotné vozidlo a pak přijde na řadu přívěs. Svazky dřeva ještě zajistí automatickými klanicemi. Když Saku naloží první dávku dřeva na přívěs, posune ji hydraulickým válcem směrem dozadu.

Když jsou vozidlo i přívěs plně naloženy, vrací se Simpanen zpět za volant. Pokud převodovka I-Shift vyhodnotí náklad jako těžký, automaticky aktivuje plazivé stupně. V situacích jako je tato, fungují plazivé stupně vůbec nejlépe a Volvo FH16 si bez zaváhání razí cestu k vrcholu kopce, 76 tunám navzdory.

„Protože hodně jezdíme po úzkých lesních cestách a v kopcovitém terénu, potřebujeme spoustu výkonu. Co se týká přepravy dřeva, je pro nás Volvo s plazivými stupni komplexním řešením, které má veškeré potřebné parametry: výkon, pohodlné řízení a bezpečnost.“

Saku jede po známé cestě zpět na 20 km vzdálenou pilu v Keitele. Tam se zařadí do fronty na vykládku a až na něj přijde řada, přeloží klády na široký pásový dopravník. Tato pila je cílovou destinací většiny přepravních zakázek společnosti Kuljetus S. Simpanen a její vozidla se tu obrátí průměrně desetkrát za den. Pila má pro vykládku vyhrazené pouze 20minutové okno, během kterého jsou vozidla v areálu. 

Než se začnou klády na pile zpracovávat, nejdříve se změří a následně roztřídí dle délky a průměru. Roztříděné klády pak zaměstnanci pily na vysokozdvižných vozících přemístí do skladovacích prostor pily. Než se to ale stane, je už Saku opět na cestě k další nakládce. Tímto tempem zvládne do konce směny naložit vozidlo a dodat dřevo ještě třikrát.

Kuljetus S. Simpanen Oy

Kancelář: obec Säviä, obvod Pielavesi
Historie: společnost založil v roce 1968 Seppo Simpanen
Současní majitelé: Saku a Jaana-Riitta Simpanenovi (od roku 2006)
Pracovníci: dva majitelé, pět řidičů
Odvětví: přeprava dřeva v oblasti Severní Savonie

Vozový park:

• Volvo FH16 750 8×4 s trojnápravou Tridem, model 2016
• Volvo FH16 750 8×4 s trojnápravou Tridem, model 2014
• Volvo FH16 750 8×4 s trojnápravou Tridem, model 2013
• Pět vozidel na svážení dřeva prostřednictvím subdodavatelů, tři z vozidel jsou značky Volvo
• Další služby společnosti Volvo Trucks: Systém Dynafleet, servisní smlouva Gold, účast na školení řidičů organizovaném společností Volvo Trucks
• Hlavní zákazníci: společnosti UPM a Keitele Forest