Volvo Trucks

Česká republika

×

Lehčí nákladní vozidla nabízejí větší kapacitu

Společnost Arclid Transport působí na trhu, kde panuje značná konkurence. Musela proto maximalizovat kapacitu vozidel a zvýšit produktivitu. Investicemi do specifických řešení přepravy a také díky školením řidičů dosáhl správce vozového parku Peter Conway obojího.
Peter Conway, správce vozového parku, dohlížel na přeměnu vozového parku společnosti Arclid.

Ta rovnice nebyla nijak složitá: O každé kilo, o které se nám podaří vozidlo odlehčit, můžeme zvýšit přepravní kapacitu – a každé kilo, o které se přepravní kapacita navýší, přispívá k lepším obchodním výsledkům. „Nákladní vozidlo, které jede prázdné nebo i neefektivně vytížené, znamená pro firmu mrhání penězi,“ říká Peter Conway.

Od doby, kdy se společnost, pro kterou Peter pracuje, rozhodla přeorganizovat svou činnost, uplynulo už několik let. Po většinu své existence měla společnost Arclid jediného zákazníka – svou mateřskou společnost, rodinnou firmu Bathgate Group. Z její pískovny (Bathgate Silica Sand) v Cheshire na severozápadě Anglie rozvážela společnost Arclid písek na různá místa po celém Spojeném království. To, že společnost měla jediného zákazníka, však znamenalo, že její vozidla někdy zpáteční cestu absolvovala bez nákladu.

„Hlavním způsobem, jak navýšit ziskovost podniku, bylo tedy získat nové zákazníky. Abychom uspěli, museli jsme začít více reflektovat potřeby trhu a museli jsme si i více ujasnit pozici společnosti samotné,“ vysvětluje Peter Conway.

On i jeho kolegové velice dobře věděli, že stále více společností požaduje dodávky zboží na čas a také určitou přepravní kapacitu. Prvním nezbytným krokem tak byla pro společnost Arclid investice do špičkových vozidel, které budou odrážet přední pozici společnosti na trhu. Pozici společnosti, která dokáže dodávat zboží přesně na čas a co nejefektivněji.

Tím nejpodstatnějším pro nás je, že si můžeme pro společnost Arclid Transport nakonfigurovat řešení přizpůsobené na míru a nemusíme tak sahat po běžném sériovém podvozku.

Poté, co Peter Conway v roce 2012 navštívil ve švédském Göteborgu představení modelu Volvo FH, dospěl k názoru, že tento model bude pro společnost Arclid tím pravým. Sítem výběru prošlo Volvo hlavně díky lehčímu podvozku. Mezi další důležité parametry však patřila i úroveň pohodlí a bezpečnosti, kterou dokážou kabiny Volvo řidičům nabídnout, a také vysoce výkonný a úsporný motor.

Nakládka vozidla společnosti Arclid

 

Od té doby společnost svůj vozový park doplňuje z 90 procent vozidly značky Volvo. Parametry, které mají vozidla mít, určuje Peter Conway osobně. Intenzivně přitom spolupracuje s Thomasem Hardiem, místním prodejcem vozidel Volvo, který mu pomáhá. Prodejce Thomas Hardie se oproti zvyklostem v tomto odvětví stará o údržbu vozidel firmy Arclid v nočních hodinách, čímž redukuje čas odstávek na minimum. Co se týká plánování servisu, je přepravce s prodejcem v pravidelném a úzkém kontaktu. Navíc má po dobu servisu přepravní společnost od prodejce k dispozici náhradní vozidlo.

„Tím nejpodstatnějším pro nás je, že si můžeme pro společnost Arclid Transport nakonfigurovat řešení přizpůsobené na míru a nemusíme tak sahat po běžném sériovém podvozku.“ uvádí Peter. „Dobře víme, že jakákoli nadbytečná hmotnost jde proti tomu, o co se při dopravě snažíme. Pokud dokážeme každé vozidlo odlehčit o 100 kilogramů, zvýšíme přepravní kapacitu o 200 kilogramů na vozidlo a den – většina našich vozidel totiž nakládá dvakrát denně. S parkem o 33 vozidlech a za 12 měsíců provozu to už bude představovat značný rozdíl.“

Dnes už jezdí vozidla společnosti Arclid prázdná jen málokdy. Společnost úspěšně navázala spolupráci s novými zákazníky, pro které přepravuje sypké materiály. Podařilo se jí tak vyplnit kapacitu mezi dodávkami pro mateřskou společnost Bathgate Group.

Volvo nám vyhovuje v každém aspektu a dodávaná vozidla mají už z výroby vše, co od nich naše firma očekává.

Peter Conway je velice pyšný, že mohl být u změn, které společnost provedla jak ve své činnosti, tak ve složení vozového parku. Protože Peter začal svou kariéru jako řidič nákladního vozu, považuje za důležité najít si čas věnovat se okolnímu dění a mít tak stále přehled o nejnovějších modelech a technologiích. Investice do nejlepších dostupných technologií jsou však pouhou jednou stranou mince a Peter ví, že na skvělých výsledcích se podepisují i dobří řidiči. S každým novým dodaným vozidlem Volvo poskytne prodejce Thomas Hardie společnosti Arclid také instruktora řidičů. Ten zanalyzuje jízdní styl konkrétního řidiče a navrhne řešení, jež povede ke zvýšení bezpečnosti i úspory paliva.

„Chceme se stát špičkou. Je proto důležité, aby se ve vozidlech i řidičích naší společnosti odrážela naše pověst profesionálů, kteří zákazníkům poskytují kvalitní služby. Naší strategií není být nejlevnějším přepravcem. Chceme zákazníkům nabízet absolutně nejlepší poměr mezi hodnotou služeb a cenou, kterou za tyto služby zaplatí. Proto u nás pracují velmi zkušení profesionální řidiči, do jejichž školení navíc pravidelně investujeme.“

Společnost Arclid Transport se soustavně věnuje dalšímu navyšování přepravní kapacity. Díky řadě vylepšení a novému přírůstku do vozového parku (tři modely Volvo FH) dokázala zhubnout o dalších 280 kilo. Významnou změnou je osazení vozidel prostřední odlehčenou zvedací nápravou od společnosti Volvo. (Ve Spojeném království musí mít tahač soupravy těžší 40 tun tři nápravy). Aby byl dopad na přepravní kapacitu co nejmenší, vybavila společnost Arclid Transport již dříve svá vozidla Volvo odlehčenou prostřední nápravou od třetí strany. Tato verze nápravy vážila o 400 kg méně než běžná tlačená náprava.

Nová prostřední odlehčená zvedací náprava od společnosti Volvo Trucks však váží ještě o 50 kg méně. Nejenže to přispívá k dalšímu navýšení přepravní kapacity, ale zkracuje i dobu dodání vozidla. Hotové vozidlo je totiž dodáváno přímo z továrny společnosti Volvo Trucks a nikoli až od třetí strany.

„Protože většina našich vozidel nakládá dvakrát denně, povedlo se nám v porovnání s využíváním běžné tlačené nápravy reálně získat tunu kapacity navíc,“ počítá Peter Conway a dodává: „Prostřední odlehčená zvedací náprava od společnosti Volvo Trucks je pro nás vlastně ideálním řešením: Na dodání vozidla už nemusíme čekat tak dlouho a vše, včetně záruky, dostupnosti dílů a tak dále, zastřešuje společnost Volvo. Volvo podle mě vyhovuje v každém aspektu a dodávaná vozidla mají už z výroby vše, co od nich naše firma očekává.”

 

Pískovna společnosti Bathgate Group

Arclid Transport

HISTORIE: Společnost založena roku 1972 jako nezávislá dceřiná společnost skupiny Bathgate Group. Služeb společnosti Arclid využívaly výhradně další obchodní frakce skupiny. Nedávno však společnost začala spolupracovat i s externími zákazníky. Dnes se společnost Arclid věnuje přepravě v rámci skupiny z 50 procent.

SLUŽBY: Přeprava sypkých materiálů, především písku z pískovny, kterou má skupina Bathgate Group v britském Cheshire. Mezi další přepravované komodity patří cement, jíly, dolomit, fosfát a sůl.