Trucks

Volvo Dynamic Steering a jeho přínos pro řidiče

Dokonalá stabilita ve vysokých rychlostech, absolutně přesné ovládání v těch nízkých a značná úleva od namáhání svalů i kloubů. Průlomový systém Volvo Dynamic Steering (VDS) byl představen v roce 2013 a od té doby už od základu změnil jízdní styl mnoha řidičů.
Volvo Dynamic Steering – umístění ve vozidle
Díky systému Volvo Dynamic Steering se vozidlo řídí snáze a míra namáhání svalů je o 20 až 30 procent nižší.

1. Řídicí tyč
Byla upravena podle potřeb nového systému.

2. Řídicí jednotka
Řídicí jednotka shromažďuje a zpracovává údaje o jízdě vozidla (například o rychlosti). Následně odesílá signál do elektromotoru, jenž koriguje sílu odezvy, kterou řidič při manipulaci s volantem cítí.

3. Hydraulická převodka řízení
Elektromotor kroutí torzní tyč v hydraulické převodce řízení. Čím více se torzní tyč zkroutí, tím více se otvírá hydraulický ventil a tím větší je i pomocná síla posilovače řízení.

4. Elektromotor
Elektricky ovládaný motor je namontován na převodce řízení, se kterou vzájemně spolupracuje. Elektromotor je ovládaný impulzem, který do něj přichází 2000krát za sekundu a zaručuje tak ladný chod posilovače řízení. Maximální krouticí moment elektromotoru je 25 Nm.

5. Interní snímač
Interní snímač se nachází uvnitř elektromotoru a jeho účelem je měřit úhel natočení volantu a hodnotu krouticího momentu, kterým řidič na volant působí. Získané údaje systém využívá k výpočtu dokonalé odezvy řízení.

6. Externí snímače
Chování vozidla se odvíjí od údajů pocházejících z rozličných snímačů rozmístěných v různých částech jeho konstrukce. Systém pak podle všech nashromážděných údajů přesně definuje prostředí, kterým vozidlo projíždí.

Výsledky a přínosy

Z vozovky se do řízení nepřenáší tolik rázů
Volvo Dynamic Steering (VDS) automaticky kompenzuje nerovnosti povrchu vozovky a při jejich přejíždění eliminuje vibrace i nežádoucí pohyb volantu.

Lehčí řízení
Při jízdě nízkou rychlostí je k řízení potřeba o 75 procent méně síly. Průjezd ostrými zatáčkami, kruhovými objezdy a další složité manévrování tak řidiči zvládají bezpečněji a s menší námahou.

Vylepšená směrová stabilita
Ve vyšších rychlostech si vozidlo udržuje směrovou stabilitu i na nerovné vozovce a řidič tak může snadněji korigovat odchylky od směru jízdy. Jízda po dálnici je tak z tohoto hlediska mnohem bezpečnější.

Snazší couvání
Pokud je vozidlo v pohybu a řidič povolí stisk volantu, začne se volant automaticky vracet zpět do polohy, ve které se nachází při jízdě přímo vpřed. Stejně to funguje i při couvání, které je tím pádem o mnoho snazší.

Menší namáhání svalů
Volvo Dynamic Steering (VDS) snižuje míru namáhání svalů o 20 až 30 procent. U některých manévrů je to až o 70 procent*. Řidiči se tak vyhnou poraněním vzniklým v důsledku rutinního zatěžování svalů a budou se moci zaměřit na rozvoj své kariéry.

Bezpečnější jízda
Protože systém kompenzuje přejezd malých nerovností vozovky, je řidič za volantem uvolněnější a díky tomu i méně unavený. Jde tak o další příspěvek k bezpečnosti silničního provozu.

* Hodnoty vycházejí ze studie provedené švédským národním institutem pro bezpečnost na silnicích (VTI).