Trucks

Nouzová brzda – systém, který zachraňuje životy

Systém varování před srážkou s funkcí nouzového brzdění je výsledkem průkopnické činnosti společnosti Volvo Trucks v oblasti systémů aktivní bezpečnosti. Na následujících řádcích se budeme věnovat technologii nouzové brzdy i tomu, jak chrání řidiče a přispívá k bezpečnější dopravě.
Nouzová brzda v akci
Systém varování před srážkou s funkcí nouzového brzdění pomocí kamery a radaru nepřetržitě monitoruje předměty před vozidlem. Pokud už srážce zabránit nelze, systém vyšle varování a pokud na něj řidič nezareaguje, automaticky se aktivuje nouzová brzda.

Nehody, při kterých jedno vozidlo zezadu najede do druhého vozidla, se bohužel stávají až příliš často. Dochází k nim obvykle tehdy, nevěnuje-li řidič vzadu jedoucího vozidla pozornost provozu před sebou. Pokud je tím vzadu jedoucím vozidlem vozidlo nákladní, je situace kvůli jeho hmotnosti a velikosti o to nebezpečnější.

Systém neustále zkoušíme a v současné podobě dokáže vozidlo zcela zastavit, případně zmírnit následky možné nehody a souvisejících zranění. Aby systém v každém okamžiku odpovídal platným předpisům, neustále jej upravujeme. Nejpodstatnější ale je, že můžeme hrdě konstatovat jednu věc. Dbáme o maximální bezpečnost každého prostředí, kde dopravu zajišťují vozidla Volvo.

1. Kamera a radar
Kamera rozpoznává vzdálenost a typ objektu, který se nachází před nákladním vozidlem. Radar měří rychlost, jakou se vpředu jedoucí objekt pohybuje, a vzdálenost, která objekt dělí od nákladního vozidla. Důležité je, že řidič se může na systém spolehnout a neplete jej příliš mnoho „falešných poplachů“. Díky tomu, že kamera a radar pracují společně, spouští systém výstrahu jen v nutných případech. 

2. Datová fúze
Pojem datová fúze označuje situaci, kdy do procesoru přichází údaje souběžně ze dvou snímačů (snímač radaru a kamery). Účelem je přesnější rozpoznání situace. Součinnost snímačů je zde zásadní, protože pomáhá systému rozpoznat skutečná vozidla od předmětů, které nepředstavují bezpečnostní riziko (např. prázdné plechovky atd.). Lidé ostatně také lépe vidí, když se dívají oběma očima. 

3. Řídicí jednotka
Veškeré údaje z kamery a radaru se spolu s údaji o chování řidiče i vozidla ukládají v řídicí jednotce. Software jednotky je analyzuje a v případě, že se schyluje k nehodě, aktivuje výstražný i brzdový systém vozidla. 

4. Brzdový systém
V případě, že řidič nezareaguje na varování před srážkou, aktivuje se brzdový systém. Vozidlo nejprve začne brzdit jen zlehka. Odpojí se převodovka a vozidlo zpomalí. Brzdový systém je v této situaci stále aktivní. Pokud vzroste nebezpečí nehody na kritickou mez, nákladní vozidlo zabrzdí plnou silou a rozsvítí brzdová světla. Jestliže řidič nijak nezareaguje ani po zastavení vozidla, aktivuje se parkovací brzda.

AKTIVACE NOUZOVÉ BRZDY

Nouzová brzda je poslední fází sledu opatření, ke kterým dojde, když se aktivuje systém varování před srážkou s funkcí nouzového brzdění. 

Vyhodnotí-li systém dopravní situaci, ve které se vozidlo nachází, jako nebezpečnou, upozorní řidiče nejprve předběžnou výstrahou. Výstraha má podobu červeného světla, které vychází z diod LED a odráží se na čelním skle. Pokud na výstrahu řidič nezareaguje, začne světlo blikat a spustí se alarm.

Jestliže řidič nezareaguje ani na tuto výstrahu, aktivuje se nouzová brzda.