Trucks

Ekologičtější Göteborg

V roce 2019 začne společnost Volvo Trucks v Evropě prodávat elektrická nákladní vozidla. Už tento rok ale začne ulicemi Göteborgu – švédského města, které má ekologické ambice a kde je společnost Volvo Trucks doma – jezdit několik elektrických nákladních vozidel Volvo FL Electric. Vozidla jsou součástí plánu, jak ve městě vytvořit nový typ urbanizovaných oblastí a celkově jej zatraktivnit.
Vozidlo Volvo FL Electric v centru Göteborgu
Společnost Volvo Trucks totiž ve spolupráci s přepravci TGM a Schenker zahajuje provoz elektrického nákladního vozidla pro rozvážku potravin po Göteborgu.

Panorama švédského Göteborgu, domovského města společnosti Volvo Trucks, je poseto siluetami stavebních jeřábů. Město se má do roku 2035 rozrůst o třetinu a v současné době se kvůli tomu upravuje jeho centrum, které bude muset pojmout více lidí i komunikací.

Je to náročný úkol, ale v podobné situaci jsou kromě Göteborgu i další města. Do světových velkoměst se má do roku 2030 přistěhovat okolo jedné miliardy lidí.  

Aby pro nově příchozí obyvatele vznikl prostor, plánuje Göteborg vytvořit hustě zastavěné urbanizované oblasti pro smíšené využití – budou se zde nacházet obytné zóny, kanceláře i obchody. 

Hlavní urbanista města Göteborg, Henrik Kant, věří, že úspěch a udržitelnost takovéhoto typu městského prostředí bude ve velké míře záviset i na elektrických nákladních vozidlech. 

„Elektrická vozidla jsou tišší a neprodukují výfukové plyny. Díky tomu můžeme rozvoj měst plánovat novým způsobem. Technologie nám umožňují realizovat nová řešení – například benevolentnější termíny dodání nebo provoz autobusů v těsnějším sousedství obytných domů. Budeme tak moci plánovat úzce provázané, víceúčelové urbanistické oblasti.“

Henrik Kant se v Göteborgu dříve z pozice vedoucího staral o odbor vodohospodářství a nakládání s odpadem. Tehdy se rozhodl vše rozhýbat a zajistil, aby se součástí městské strategie pro nakládání s odpadem staly i elektromobily. 

„V Göteborgu už provozujeme nízkoemisní nákladní vozidla, která nespalují fosilní palivo. Nákladní vozidla pro městský provoz spalují bioplyn nebo HVO – palivo, které se vyrábí z vedlejších produktů vznikajících při zpracování masa,“ říká. 

Díky elektrickým nákladním vozidlům se teď může město začít ohromně rozvíjet tím správným směrem. 

„Göteborg má v plánu stát se hustě osídleným městem, které ale nezatěžuje životní prostředí. Musíme usilovně pracovat na co největším snížení emisí – hlavně v centru města. Navíc přitom můžeme na minimum snížit také znečištění hlukem.”

Göteborg má v plánu stát se hustě osídleným městem, které ale nezatěžuje životní prostředí. Musíme usilovně pracovat na co největším snížení emisí – hlavně v centru města.

Před několika lety požádalo město Göteborg společnost Volvo Trucks o vývoj úzce specifikovaného elektrického vozidla na svoz odpadu, které by odpovídalo povaze a topografii trasy a mělo i vhodnou rychlost a nákladovou kapacitu. K dalším specifikacím patřila i nosnost, která měla být pět tun, a také schopnost celodenní jízdy na jediné nabití. Teď se elektrické svozové vozidlo dočkalo své premiéry. Pokud uspěje, bude si město Göteborg přát tento způsob řešení rozšířit.

Henrik Kant doufá, že jednou z výhod, které elektrická nákladní vozidla nabídnou, bude lepší pracovní prostředí řidičů. 

„U pracovníků svozu odpadu existuje v porovnání s ostatními manuálními profesemi jedna z nejvyšších četností výskytu pracovních úrazů v zemi. Hledání řešení, jak jejich pracovní prostředí vylepšit, je pro nás tedy samozřejmostí,“ uvádí.

Ulice města však letos přivítají ještě jedno elektrické nákladní vozidlo Volvo. Společnost Volvo Trucks totiž ve spolupráci s přepravci TGM a Schenker zahajuje provoz elektrického nákladního vozidla pro rozvážku potravin. 

„Elektrická vozidla mají mnoho výhod,“ říká Jonas Odermalm, vedoucí produktové strategie modelů Volvo FL a Volvo FE ve společnosti Volvo Trucks. „Snižují úroveň hluku a znečištění, ale mohou také zvýšit produktivitu a přesnost dodávek – elektrická vozidla totiž umožňují rozvážet zboží v době mimo dopravní špičku, takže řidiči tráví při rozvážce méně času jízdou v dopravním provozu.“ 

Elektrická nákladní vozidla mohou zvýšit produktivitu i zpřesnit obsah dodávky.

Provozuschopný elektrický vozový park však nestojí pouze na elektrických vozidlech samotných. 

„Z hlediska rozsáhlé elektrifikace a udržitelnosti takové přepravy jsou vozidla pouze jednou částí celého systému. Je také zapotřebí zajistit vznik těch správných pravidel, dobíjecích stanic a infrastruktury – provoz elektrických nákladních vozidel totiž musí společnostem přinášet výhody. Soukromý zákazník nebo město, které do této technologie investuje, se také musí na celý systém přepravy podívat komplexně a zjistit jeho hodnotu pro značku, kvalitu života a pro životní prostředí.“

Göteborg se rychle stává zkušební platformou nových řešení přepravy a doufá, že se jednou promění v centrum logistiky celé skandinávské oblasti.

Ve městě už fungují dvě plně elektrické autobusové linky a celá spousta hybridních vozidel. Místní výrobci už na některých trasách zkoušejí automatizovaná vozidla a Göteborg je po celém světě známý svým projektem visuté kabinové lanové dráhy, pomocí které chce nad úžinou v centru města a v rámci městské hromadné dopravy přepravovat 4 000 až 6 000 lidí za hodinu. 

Co tedy Henrik Kant pro nové obyvatele města plánuje?

„Doufám, že v roce 2035 už se nebudeme muset potýkat s problémy v podobě hluku a špatné kvality ovzduší – to už bude tou dobou z velké části vyřešeno,“ myslí si Kant. 

Lars Mårtensson, který ve společnosti Volvo Trucks pracuje jako ředitel oddělení pro životní prostředí a inovace, si myslí, že řešení vyzkoušená v Göteborgu se rozšíří i na další místa.

Chceme to celé pojmout v ještě větším měřítku. Se zkouškami začínáme i v dalších městech.

„Chceme to celé pojmout v ještě větším měřítku. Se zkouškami začínáme i v dalších městech, včetně Hamburku. Zkoušky k výstavbě atraktivních a obyvatelných měst patří. Přechod nákladních vozidel na elektřinu nepatřil k prioritám. To se nám však ve spolupráci s partnerskými městy daří měnit.“

Zkoušky nákladních vozidel v Göteborgu

  • První dvě nákladní vozidla Volvo FL Electric bude používat společnost Renova provozující svoz odpadu a recyklaci a přepravní společnost TGM.
  • Plně elektricky poháněné nákladní vozidlo pro rozvoz, svoz odpadu a další využití v městském prostředí, celková hmotnost vozidla 16 tun.
  • Hnací ústrojí: elektrický motor, maximální výkon 185 kW / trvalý výkon 130 kW, dvourychlostní převodovka, hnací hřídel, zadní náprava. Maximální točivý moment elektrického motoru je 425 Nm. Maximální točivý moment na zadní nápravě je 16 kNm.
  • Uložení energie: dvě až šest lithiumiontových akumulátorů s celkovou kapacitou 100–300 kWh 
  • Dojezd: až 300 km
  • Dobíjení: dobíjení střídavým proudem ze sítě (22 kW) nebo rychlé dobíjení stejnosměrným proudem pomocí systému CCS/Combo2 pro až 150 kW 
  • Doba dobíjení: z prázdných na plně nabité akumulátory: rychlé nabíjení za jednu až dvě hodiny (stejnosměrný proud), noční dobíjení až 10 hodin (střídavý proud) při maximální kapacitě akumulátorů 300 kWh

Göteborg – fakta

570 000 – tolik obyvatel žije ve druhém největším švédském městě Göteborgu. Společnost Volvo zde sídlí už od svého založení v roce 1926.

140 000 – předpokládaný nárůst počtu obyvatel Göteborgu do roku 2035
– nárůst až o jednu třetinu.

12 – počet oblastí, na které se chce město zaměřit v oblasti životního prostředí – cílem je vytvořit dobré prostředí pro život a zaručit udržitelný rozvoj. Přímo přepravy se týkají tři cíle:

  • Co nejmenší dopad na klima
  • Čisté ovzduší
  • Kvalitně řešená infrastruktura