Trucks

Navrženo pro vaši bezpečnost

Nově vylepšený bezpečnostní systém Volvo Dynamic Steering zvyšuje bezpečnost a pohodlí řidiče více než kdy dřív. Současně umožňuje řidiči lépe ovládat vozidlo, zvyšuje jeho stabilitu a snižuje výskyt pracovních úrazů. Představujeme vám Volvo Dynamic Steering 2.0.
Nákres systému Volvo Dynamic Steering
Účelem Volvo Dynamic Steering je zajišťovat dokonalou přesnost a z řízení odstranit veškerou námahu.

Volvo Dynamic Steering

Účelem Volvo Dynamic Steering je zajišťovat dokonalou přesnost a z řízení odstranit veškerou námahu. Jednotka Volvo Dydnamic Steering je kombinací běžného hydraulického posilovače řízení a elektromotoru napojeného na řídicí ústrojí.
 

Kamera
Kamera sleduje značení jízdního pruhu na silnici, a to zhruba ve vzdálenosti 5 až 50 metrů před vozidlem. Pokud je systém podpory hlídání jízdního pruhu aktivní a nákladní vozidlo najede příliš blízko ke značení pruhu, vrátí systém vozidlo zpět dovnitř pruhu.
 

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka zpracovává údaje o pohybu vozidla (např. rychlost a polohu značení pruhu) a následně odesílá požadavky systému Volvo Dynamic Steering.
 

Osobní parametry řízení
Parametry řízení může řidič upravovat pomocí ovladačů, které se nacházejí na volantu nebo v informačním a zábavním systému vozidla.
 

Systém ESC a snímač stáčivé rychlosti
Snímač stáčivé rychlosti měří rychlost otáčení vozidla a rozpozná, zda už nejede smykem. Volvo Dynamic Steering sbírá údaje a na jejich základě reguluje řízení vozidla. Spustí se systém elektronického řízení stability (ESC), který vozidlo zpomalí.
 

Externí senzory
Volvo Dynamic Steering reaguje podle údajů, které pocházejí z různých snímačů rozmístěných po celém vozidle.

PODPORA HLÍDÁNÍ JÍZDNÍHO PRUHU
Volvo Dynamic Steering s podporou hlídání jízdního pruhu zabraňuje nákladnímu vozidlu ve vyjetí ze svého jízdního pruhu. Systém buď jemně zasáhne do řízení, případně zavibruje volantem a upozorní řidiče, že vozidlo přejelo čáru, která vymezuje jízdní pruh. 
 

Kvůli únavě nebo nepozornosti může řidič s vozidlem vyjet ze správného pruhu. Výsledkem pak může být převrácení vozidla nebo vážný střet s jiným účastníkem provozu.
 

Nové Volvo Dynamic Steering s podporou hlídání jízdního pruhu však dokáže korigovat řízení. Pokud nákladní vozidlo začne vyjíždět ze svého jízdního pruhu, systém podpoří řidiče krátkou korekcí řízení a pomůže mu tím navést vozidlo zpět do původního pruhu. Zásah do řízení je mírný a v případě, že se řidič potřebuje prudce vyhnout nějaké překážce (nebo při jiném manévru), může korektivní impulz snadno překonat. Při zásahu do řízení se na přístrojovém panelu rozsvítí ikona. 
 

Jakmile nákladní vozidlo dosáhne rychlosti 55 km/h a systém podpory jízdy v pruhu dokáže sledovat polohu vozidla na silnici, systém se zapne a na přístrojovém panelu se rozsvítí bílá ikona. 
 

Pokud potom nákladní vozidlo začne vyjíždět ze svého jízdního pruhu, systém podpoří řidiče krátkou korekcí řízení a pomůže mu tím navést vozidlo zpět do původního pruhu. Probíhající zásah do řízení řidič pozná podle rozsvícené zelené ikony na přístrojovém panelu.

„Podle nás může tento systém zachránit život. Vozidlo může ze svého pruhu vyjet takřka v okamžiku.“

Carl-Johan Almqvist, ředitel oddělení provozu a bezpečnosti produktů společnosti Volvo Trucks, považuje tuto technologii za průlomovou. 
 

„Podle nás může tento systém zachránit život. Vozidlo může ze svého pruhu vyjet takřka v okamžiku. Stačí chvilka nepozornosti a vozidlo může přejet do jiného pruhu nebo přímo do protisměru. Systém podpory hlídání jízdního pruhu jsme navrhli tak, aby se dal intuitivně ovládat, nerušil řidiče, ale zároveň dokázal nekompromisně zasáhnout.“
 

Od roku 2007 společnost Volvo Trucks nabízí systém ochrany proti vyjetí z jízdního pruhu. Systém sleduje polohu vozidla na silnici a v případě, že se vozidlo příliš přiblíží k okraji jízdního pruhu, upozorní řidiče. Systém podpory hlídání jízdního pruhu toto zvukové upozornění již nemá a řidiče na přibližující se okraj pruhu místo toho upozorňuje nerušivým vibrováním volantu a rozsvícením patřičné ikony na přístrojovém panelu.

PODPORA STABILITY
Volvo Dynamic Steering s podporou stability snižuje nebezpečí smyku na kluzké vozovce na minimum a pomáhá tak předcházet nehodám, při kterých je ohrožen život.
 

Ztráta kontroly nad vozidlem na kluzké silnici je situace, které se chce každý řidič vyhnout. Pokud nákladní vozidlo začíná jet ve smyku, je důležité udržet kontrolu nad situací rychlým, jemným a správně směrově orientovaným zásahem do řízení. Obtížně sjízdná silnice ale dokáže překvapit i ty nejzkušenější řidiče. Vozovka může být namrzlá, může na ní být voda, mokré listí nebo písek. Nízká přilnavost však může nastat i z řady dalších důvodů. 

Volvo Dynamic Steering s podporou stability pomáhá řidiči v ovládání vozidla tím, že v případě smyku reguluje točivý moment řízení. Systém také umožňuje rychlejší reakci elektronického řízení stability.

Jakmile systém rozpozná, že nákladní vozidlo začíná jet ve smyku, okamžitě se spustí funkce podpory stability a zasáhne do řízení tak, jak by do něj v případě smyku zasáhl profesionální řidič. Systém je užitečný zvláště při zatáčení a při jízdě do kopce po vozovce s nízkou přilnavostí.

„Smyk je něčím, co jako řidič nákladního vozidla nechcete v provozu nikdy zažít. Tento systém ale dokáže bleskově zasáhnout do řízení.“

Gustav Neander, projektový manažer systému Volvo Dynamic Steering, zastává názor, že zapnutá funkce podpory stability je při jízdě po kluzkém povrchu velmi znát. 
 

„Smyk je něčím, co jako řidič nákladního vozidla nechcete v provozu nikdy zažít. Nedávno jsem měl možnost řídit nákladní vozidlo na trase ze severu Švédska do ústředí společnosti Volvo Trucks v Göteborgu. Padal sníh s deštěm a silnice byla namrzlá. Po cestě jsme zahlédli několik nákladních vozidel, která smykem sjela mimo silnici. Tento systém však podobným nehodám ve smyku brání tím, že dokáže bleskově zasáhnout do řízení. Jízda ve sněhu, na mokru nebo po štěrku se tak stává o mnoho snazší,“ vysvětluje Gustav Neander.

OSOBNÍ NASTAVENÍ
Díky nové funkci osobního nastavení si řidiči nákladního vozidla Volvo vybaveného systémem Volvo Dynamic Steering mohou řízení plně přizpůsobit vlastním potřebám. Systém umožňuje řidičům volit předprogramované profily nastavení nebo odezvu řízení dokonale vyladit pomocí čtyř různých proměnných (Straight, Cornering, Damping a Return).
 

Výchozí nastavení
Poskytuje vyváženou odezvu řízení. Společnost Volvo Trucks vyladila tento profil podle oblíbeného nastavení řidičů, kteří využívají Volvo Dynamic Steering v praxi.
 

Lehké nastavení
Poskytuje lehké řízení s odezvou.
 

Vnímavé nastavení
Poskytuje tužší řízení se sportovnějším dojmem z jízdy. 
 

Stabilní nastavení
Zajišťuje tuhé řízení s dobrou odezvou. 
 

Vlastní nastavení (Custom)
V nabídce CUSTOM si řidiči mohou Volvo Dynamic Steering dokonale vyladit podle svých představ. Úpravou profilu STRAIGHT řidič nastavuje tuhost řízení (snazší nebo tužší řízení). Úpravou proměnné CORNERING je možné nastavit sílu nutnou k otáčení volantem při zatáčení. Proměnná DAMPING reguluje míru kmitání řízení. Proměnná RETURN reguluje rychlost návratu volantu při manévrování v nízké rychlosti. 
 

Doplňkové nastavení umožňuje také snazší jízdu v přímém směru – řidič totiž může nastavit potřebný úhel natočení řízení. To se hodí například při řízení na dlouhých úsecích za prudkého větru nebo při jízdě po šikmé silnici.