Trucks

25 způsobů, jak nákladní vozidlo Volvo FH udržuje silnice v bezpečí

Bezpečnost je hluboce zapsána v DNA nákladních vozidel Volvo. Je to prostě to, co děláme; vytváříme funkce a řešení, která jsou přínosem pro bezpečnost všech uživatelů silničního provozu. Vize je taková, že se žádný nákladní vozidlo Volvo nebude podílet na nehodě. Zde je 25 způsobů, jakými Volvo Trucks činí silnice bezpečnějšími.


25: Systém Connected Safety
Se systémem Connected Safety si vozidla Volvo mohou vzájemně vyměňovat informace. To je důležitý klíč ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Mohou si vyměňovat informace o dopravní situaci, což snižuje riziko nehod. Se systémem Connected Safety otevírá Volvo dveře do budoucnosti.  


24: Volvo Dynamic Steering s podporou hlídání jízdního pruhu
Pokud se nákladní vozidlo neúmyslně přiblíží značkám jízdního pruhu, systém Volvo Dynamic Steering se systémem podpory hlídání jízdního pruhu zasáhne a pomáhá řidiči vrátit vozidlo zpět do jízdního pruhu. Systém také může upozornit řidiče jemnými vibracemi volantu. Systém pracuje při rychlosti nad 55 km/h.


23: Výstraha pro řidiče
Výstraha pro řidiče je systém sledující řidičovo chování. Pokud se chování řidiče odlišuje od běžných zvyků a jeví známky únavy, systém upozorní řidiče zvukovým znamením a také zprávou na displeji nabádající k přestávce.


22: Elektronický stabilizační program

Elektronický stabilizační program nákladních vozidel Volvo snižuje riziko smyku a převrácení. V nebezpečných situacích systém pomáhá snížit výkon motoru a samostatně přibrzďuje všechna kola tahače i přívěsu. 


21: Tišší provoz
Volvo FH je navrženo s aerodynamickou konstrukcí společně s tlumiči hluku a izolací, které z něj činí nákladní vozidlo s nízkou hladinou hluku. To znamená méně stresu pro řidiče, který se může soustředit na jízdu.  


20: Systém varování před kolizí s funkcí nouzového brzdění
Systém varování před kolizí s funkcí nouzového brzdění pomocí kamery a radaru monitoruje předměty před vozidlem. Pokud se nákladní vozidlo dostane příliš blízko k vozidlu vpředu, systém varování před kolizí s funkcí nouzového brzdění zasáhne a upozorní řidiče. Pokud je to nutné, systém aktivuje brzdy, aby nedošlo ke srážce.  


19: Brzda pro srovnání soupravy
Brzda pro srovnání soupravy je systém, který zabrání zalomení soupravy. Brzda pro srovnání soupravy využívá krátké brzdové pulzy, jimiž přibrzďuje přívěs a srovnává tak soupravu. Systém funguje při rychlosti do 50 km/h. 


18: Volvo Dynamic Steering s možností osobního nastavení
Volvo Dynamic Steering s možností osobního nastavení umožňuje řidiči zvolit ze čtyř předdefinovaných nastavení, která určují, jak lehké nebo těžké je řízení, což umožňuje řidičům se přizpůsobit různým silničním podmínkám a preferencím. Řidiči mohou také nastavit přesně požadovaný odpor volantu pro pohodlný, uvolněný a bezpečný zážitek z jízdy.


17: Volvo Dynamic Steering s podporou stability
Volvo Dynamic Steering s podporou stability pomáhá minimalizovat riziko smyku. Dokonce i v případě, že jsou zjištěny jen nepatrné tendence ke smyku, systém zasáhne a pomáhá řidiči jemně řídit opačným směrem, aby stabilizoval vozidlo. 


16: Vidět a být viděn
Vidět a být viděn je globální iniciativa společnosti Volvo Trucks na zlepšení bezpečnosti při interakci mezi chodci, cyklisty a řidiči nákladních vozidel. Prostřednictvím různých činností chce společnost Volvo Trucks zvýšit povědomí o silničním provozu; vidět a být viděn. 


15: Viditelnost
Omezená viditelnost může být významné bezpečnostní riziko pro všechny řidiče nákladních vozidel a pro ostatní účastníky silničního provozu. Kabiny nákladních vozidel Volvo jsou navrženy tak, aby nabízely maximální viditelnost s funkcemi, jako jsou velká okna a velká zpětná zrcátka. 


14: Skleněné střešní okno
Skleněné střešní okno, které je součástí každého vozidla Volvo FH, lze použít v případě zablokování dveří kabiny jako nouzový východ. Okno je vybaveno sluneční clonou i sítí proti komárům, lze jej dovybavit elektrickým ovládáním. 


13: Kabina pohlcující energii
V případě převrácení vozidla nebo čelní srážky přenáší naše vyztužené kabiny energii dozadu. To znamená, že udržuje v kabině prostor k přežití pro řidiče.  


12: Systém ochrany proti podjetí zepředu
Rozdíl výšky mezi osobním automobilem a nákladním vozidlem byl vždy bezpečnostním problémem v silničním provozu. Aby se minimalizovalo vážné zranění v případě čelní kolize mezi automobilem a nákladním vozidlem, společnost Volvo Trucks vyvinula systém ochrany proti podjetí zepředu. V případě kolize se deformační zóna vozidla deformuje 200 milimetrů. Tímto způsobem má řidič a cestující v automobilu vyšší šanci k přežití.  


11: Adaptivní tempomat
Adaptivní tempomat pomáhá řidiči držet si od vpředu jedoucího vozidla bezpečný odstup. Také varuje před hrozbami detekovanými před nákladním vozidlem a v případě nebezpečného přiblížení aktivuje nouzovou brzdu. 


10: Ochrana proti vyjetí z jízdního pruhu
Vyjetí z jízdního pruhu je častou příčinou vážných nehod mezi řidiči nákladních vozidel. Systém ochrany proti vyjetí z jízdního pruhu pomocí kamery sleduje vodorovné dopravní značení a ihned upozorní řidiče na nechtěné přejetí čáry ohraničující jízdní pruh.


9: Přísné testy kvality
Během vývoje vozidla Volvo FH jsou prováděny přísné testy kvality. Tady na zkušební dráze ve švédském Hälleredu se provádí různé testy.  


8: Vytvoření povědomí
U společnosti Volvo Trucks je důležité vytvořit povědomí o bezpečnosti. Například v Nizozemí byly bezpečné nákladní vozidla společnosti Volvo používány obchodními zástupci jako předváděcí vozidla. Nákladní vozidla používali k informování zákazníků o bezpečnostním systému, který nabízí společnost Volvo Trucks a který zahrnuje elektronický stabilizační program, ochranu proti vyjetí z jízdního pruhu, výstrahu pro řidiče, podporu hlídání jízdního pruhu a adaptivní tempomat. 


7: Zastav, rozhlédni se a zamávej
Vzhledem k tomu, že děti jsou nejzranitelnějšími osobami v dopravě, představila společnost Volvo Trucks v roce 2015 kampaň Zastav, rozhlédni se a zamávej. Cílem kampaně bylo zvýšit povědomí dětí o nebezpečích, s nimiž se denně setkávají v dopravě.


6: Tým pro vyšetřování nehod

Věděli jste, že společnost Volvo Trucks má svůj vlastní tým pro vyšetřování nehod?
Tým pro vyšetřování nehod zkoumal a analyzoval od roku 1969 více než 1 700 nehod s nákladními vozidly. Bral v úvahu různé proměnné spojené s kolizí. Tyto informace jsou neocenitelné pro budoucí výzkum a vývoj nových bezpečnostních řešení.  


5: Nárazové testy
Společnost Volvo Trucks provedla tisíce simulovaných kolizí a zhruba 100 skutečných nárazových testů. Testy pomohly inženýrům společnosti Volvo Trucks vyvinout jednu z nejbezpečnějších kabin nákladních vozidel na světě. 


4: Airbag
Společnost Volvo Trucks se stala prvním výrobcem těžkých nákladních vozidel, který zavedl v roce 1995 airbag pro řidiče. Cílem airbagu je chránit řidiče před silami působícími na hlavu při kolizi. 


3: Bezpečnostní pás
Používání bezpečnostního pásu je snadný způsob, jak zachovat bezpečnost v případě nehody. Bezpečnostní pás byl zaveden ve vozidlech společnosti Volvo Trucks v 70. letech. 


2: Švédský nárazový test kabiny
Nárazový test. Test převrácení. Test na ližinách. Zkouška čelního nárazu. Švédský nárazový test kabiny je tvrdý, ale zajišťuje, že se zkusí všechno možné, aby bylo Volvo FH co nejbezpečnějším nákladním vozidlem. A protože skutečně myslíme na to, aby řidiče v případě nehody nic nezranilo, musí nárazovou zkoušku splnit dokonce i kávovar. 


1: Konstrukce kabiny
Každá kabina a spací část kabiny společnosti Volvo Trucks je vyrobena z vysokopevnostní oceli (HSS). To nákladním vozidlům Volvo dodává největší poměr pevnosti a hmotnosti v průmyslu. Díky tomu jsme jediným výrobcem, který splňuje nebo překračuje normy švédských nárazových zkoušek.