Trucks

Průkopnický úspěch

V norském vápencovém lomu Brønnøy Kalk se zkouší provoz autonomních nákladních vozidel Volvo FH, která zde na pětikilometrové trase převážejí vytěžený kámen. Jedná se o první autonomní nasazení vozidel společnosti Volvo Trucks v reálném provozu. Cílem je posunout bezpečnost i produktivitu lomu na mnohem vyšší úroveň.
První autonomní řešení společnosti Volvo Trucks v reálném provozu
Autonomní vozidlo Volvo FH ve vápencovém lomu Brønnøy

„Bude-li pro nás pracovat technologie, získáme větší svobodu. Stroje mohou například pracovat i tehdy, když my spíme,“ říká výkonný ředitel lomu Brønnøy Kalk v reakci na budoucí možnost zavedení automatizované technologie do provozu rozlehlého lomu, který se nachází v daleké pobřežní oblasti západního Norska. Tato těžká práce je posazena do působivé krajiny. Nákladní vozidla neustále opisují zatáčky nezpevněných cest v kamenitém terénu, po kterých jezdí k drtiči ve Velfjordu a zpět.

V loňském roce podepsaly společnosti Brønnøy Kalk a Volvo Trucks smlouvu zásadního významu. Poté se začal zkoušet provoz automatizovaných nákladních vozidel Volvo FH, jejichž účelem je silničními tunely přepravovat vápenec z lomu k drtiči umístěnému v nedalekém přístavu, kde se vápenec nakládá na velké lodě. Cílem je plně automatizovat provoz vozidel do podzimu letošního roku. Spíše než nákup autonomních vozidel společnost Brønnøy Kalk upřednostnila nákup uceleného a na míru sestaveného řešení přepravy – společnost Volvo Trucks jí tak nabídla konkrétní řešení autonomní přepravy vápence mezi dvěma body. Autonomní nákladní vozidla řídí pomocí systému pro správu lomu obsluha kolového nakladače.

Raymond Langfjord říká, že hlavním důvodem zavedení autonomní technologie je příležitost zlepšit produktivitu, pružnost a bezpečnost provozu lomu. „V lomu chceme těžit ještě sto let. V současnosti je manuální provoz těžby a údržby dvousměnný, ale lodě, které vytěžený vápenec odvážejí, se nakládají nepřetržitě, dvacet čtyři hodin denně. Možnost nepřetržitého svážení vápence autonomními vozidly by pro náš provoz znamenala obrovské zlepšení.“

Raymond Langfjord začal ve společnosti Brønnøy Kalk pracovat v březnu roku 2006. Začínal na pozici obsluhy strojů a pomocníka při odstřelech, kdy nosil kbelík se štěrkem a před odstřelem temoval vyvrtané díry s výbušninou. S lety získával stále zodpovědnější roli. Z pozice předáka a vedoucího výroby se vypracoval na výkonného ředitele, kterým se stal v lednu 2017. „Mám zkušenosti ze všech úrovní a velmi dobře znám postupy, které se v lomu používají. I díky tomu dokážu rozpoznat, jaké dlouhodobé úkoly bude třeba zvládnout.“

Jedním z mnoha hlavních problémů lomu Brønnøy Kalk je to, že se sice nachází v zemi s vysokými náklady, ale čelí konkurenci z celého světa. To znamená, že se musí soustavně snažit být stále konkurenceschopnější. Debatu o zefektivnění práce v lomu Brønnøy Kalk zahájili v roce 2015. Sestavili projektovou skupinu, do které byla byla kromě dalších členů přizvána i společnost Volvo Trucks. Došlo také k navázání úzké spolupráce se společností Volvo Construction Equipment a výměně názorů ohledně proveditelného autonomního řešení nestálo nic v cestě. Jednotliví členové skupiny spolu nepřetržitě spolupracují a sebevědomí ohledně řešení provozu lomu roste.

Spolupráce je perfektní už od samého začátku. Společnost Volvo Trucks nezačala hned o penězích.

„Samozřejmě, že jsme ještě nevyřešili úplně všechno. Je však třeba věřit, že díky vzájemné spolupráci se nám nakonec tyto úkoly vyřešit povede. Spolupráce je perfektní už od samého začátku. Společnost Volvo Trucks nezačala hned o penězích. Nebylo to o nákladech, zisku nebo smlouvách – jednali jsme o tom, co by nám v lomu Brønnøy Kalk pomohlo. Nesetkali jsme se s žádnými skrytými úmysly, společně jsme se dokázali posunovat vpřed a technologie i tvořivost se pro nás staly tím nejdůležitějším.“

Raymond Langfjord uznává, že díky autonomní přepravě se také zvýší bezpečnost. Většina přepravní trasy vede tunely a v srpnu 2018 se jedno nákladní vozidlo při vykládání do drtiče vzňalo. Naštěstí je drtič na otevřeném prostranství a nikomu se nic nestalo. To množství tepla a energie, které se uvolnilo, však bylo důrazným varováním – pokud by k tomu došlo v jednom z tunelů, následky by mohly být velmi vážné. Aby byl provoz autonomních nákladních vozidel bezpečný, bylo nicméně potřeba se vypořádat i s mnoha dalšími úkoly. Tým společnosti Volvo Trucks pro automatizaci dlouhodobě testoval navržené řešení na své základně v Göteborgu, takže bylo možné rychle provádět případné úpravy. Tento tým ale také prováděl zkoušky ve skutečném provozu lomu. 

Z budoucnosti lomu Brønnøy Kalk a z možností, které autonomní provoz přináší, je Raymond Langfjord nadšený. „Dalším naším cílem by měl být plně elektrifikovaný provoz. Abych řekl pravdu, budoucím vývojem situace si nejsem jistý. Je to nová technologie, takže víme, že to nepůjde úplně hladce. Společnost Volvo Trucks s námi však už od samého počátku jedná otevřeně. Kdykoli došlo k potížím, podařilo se jim je odstranit. Díky tomu pevně věříme, že vše bude fungovat. Hodnoty i pověst našich společností do sebe dokonale zapadají.“

Brønnøy Kalk AS

Historie: Společnost Kalk AS byla založena roku 1997. Je majetkem soukromé rodinné společnosti Norsk Mineral AS, která se těžbě a zpracování rud věnuje už od roku 1948. 

Služby: Společnost se specializuje na těžbu vápence, který se mimo jiné používá k výrobě pigmentů pro mezinárodní papírenský průmysl. 

Rok založení: 1997.

Majitel: Norsk Mineral AS 

Počet zaměstnanců: 50 

Náklad: vápenec 

Počet autonomních nákladních vozidel Volvo: 6

Počet kolových nakladačů: 4