Trucks

V přední linii konektivity v přepravě

| Doba čtení 6 min | Doba čtení 6 min
Pokroky v oblasti konektivity zpřístupňují zcela novou škálu inteligentních řešení přepravy, která pomohou zvýšit bezpečnost silničního provozu i plynulost dopravy a snížit emise uhlíku. V kalifornském středisku Connected Solutions Innovation Hub společnost Volvo Trucks spolupracuje s partnery v odvětví na vývoji nových možností a na zachování náskoku před nejnovějšími trendy v oblasti připojení.
Rušná noční dálnice z kabiny nákladního vozidla

T ypické nákladní vozidlo Volvo je připojeno ke vzdálenému vysílači pro mobilní telefony a satelitům, což mu pomáhá navigovat pomocí GPS nebo se připojit ke službám správy vozového parku kvůli údržbě. Odborníci skupiny Volvo na konektivitu však věří, že další vlna technologií pro nákladní vozidla bude lokálnější. Takový přístup by mohl uvolnit další potenciál technologie připojených vozidel. Ten by mohl přispět k řešení důležitých problémů, jako je zvýšení produktivity v přepravě nebo zlepšení kvality života obcí zasažených intenzivní nákladní dopravou.

Nákladní vozidla a řidiči budou dostávat informace v reálném čase, což jim umožní plánovat a reagovat na změny přímo v době, kdy probíhají. Tyto technologie by mohly napomoci zlepšení plynulosti dopravy, vyšší bezpečnosti a efektivitě.

Odborníci pracují s technologiemi, které umožňují, aby nákladní vozidla komunikovala téměř v reálném čase s ostatními vozidly a s okolní infrastrukturou. Tyto technologie zahrnují rádiové vlny středního pásma, které mohou „vnímat“ až 500 metrů dopředu, vysokorychlostní sítě 5G, jež vozidlům umožňují připojovat se k okolnímu světu rychlostí až dvacetkrát vyšší, než jak je tomu u současných sítí 4G.

„Nákladní vozidla a řidiči budou dostávat informace v reálném čase, což jim umožní plánovat a reagovat na změny přímo v době, kdy probíhají. Tyto technologie by mohly napomoci zlepšení plynulosti dopravy, vyšší bezpečnosti a efektivitě,“ říká Jenny Elfsberg, vedoucí kalifornské laboratoře Volvo Group Connected Solutions Innovation Lab, jež má za úkol navazovat partnerství pro inovace a spolupracovat v oblasti nových technologií, včetně konektivity.

Kalifornie, stejně jako mnoho jiných míst na světě, potřebuje řešení zajišťující plynulou dopravu. Tento stát má prosperující ekonomiku a rostoucí populaci. Navíc zde působí obrovské množství doručovacích služeb a služeb sdílení automobilů živených místním inovativním technologickým sektorem, což vše znamená ještě více vozidel na silnicích a dálnicích. V mnoha městech a dopravních uzlech se v posledních letech dopravní zácpy ještě výrazně zhoršily a to má za následek dlouhá a nákladná zpoždění, jimiž trpí jak lidé dojíždějící do práce, tak přepravní společnosti. Naštěstí má Kalifornie také určitý náskok při hledání řešení: kulturu inovací a podnikatelského ducha, ambiciózní cíle v oblasti boje proti změně klimatu a progresivně uvažující vládní agentury.

Jak může tedy konektivita nového druhu pomoci Kalifornii zlepšit její dopravu? Cestu vpřed mohou ukázat testy prováděné v Carsonu ležícím na jih od Los Angeles. V rámci výzkumu a vývoje financovaného státní agenturou zde společnost Volvo Trucks představila spolu s dalšími partnery ze soukromého a veřejného sektoru koncept „Eco-Drive“, který ve vybraných koridorech nákladní přepravy využívá propojení nákladních vozidel s inteligentními semafory.

Prostřednictvím bezdrátové komunikace získávají nákladní vozidla z nejbližších semaforů v reálném čase data o fázi signálu a časování (SPaT). Každé nákladní vozidlo zpracovává data SPaT spolu se svými souřadnicemi GPS a údaji o rychlosti a poloze semaforu k vytvoření profilu rychlosti jízdy v reálném čase. Díky tomu se může řidič vyhnout prudkému zrychlování nebo brzdění, když se blíží k semaforu.

Celkovým cílem projektu je redukovat brzdění a dopravní zácpy, a zlepšit tak zdraví a kvalitu života v obcích ležících podél koridorů nákladní přepravy. Vyhodnocování koncepce Eco-Drive probíhá na významných trasách kolem intenzivně vytížených přístavů v zátoce San Pedro Bay v jižní Kalifornii. Vzhledem k tomu, že přibližně 70 % dovozu a vývozu USA prochází přes přístavy v Kalifornii, efektivnější a plynulejší doprava na těchto trasách by mohla mít za následek významné zvýšení efektivity ve vztahu ke zboží proudícímu do a z USA.

Momentálně se nacházíme ve výzkumné fázi, takže důležitou roli hrají také vládní agentury a zákazníci… Budeme-li pracovat společně, můžeme vývoj v našem oboru vést tím nejlepším směrem.

„Eco-Drive ukazuje, že je taková technologie použitelná. Jde ale teprve o začátek,“ říká Jenny Elfsberg. Vysvětluje, že v budoucnu bude možné takové technologie používat pro mnoho různých vylepšení efektivity, například vytváření zelených koridorů upřednostňujících autobusy, vozidla s nebezpečným nákladem nebo zpožděný náklad. Zatím by snímače na prvcích infrastruktury mohly poskytovat zprávy o stavu a provozu správcům vozového parku, aby bylo možné lépe plánovat trasy. 

V dnešní době dostávají řidiči data ze svého okolí se zpožděním, protože musí být nejprve zaslána do cloudu a odtud přijata zpět. V budoucnu však bude tok informací optimalizován a budou k dispozici téměř okamžitě. Lze také očekávat větší míru interaktivity,“ říká Jenny Elfsberg. 

Informace v reálném čase lze využít k tomu, aby bylo dopravní plánování dynamičtější. Mohou také vyřešit problémy s dopravními zácpami, s nimiž se potýkají města nejen v Kalifornii, ale na celém světě. Zvýšené využití konektivity také zlepší bezpečnost autonomního řízení, jež se postupně ve společnosti zavádí.

Dr. Aravind Kailas, manažer pro výzkum a inovace společnosti Volvo Group North America, působí v kancelářích severoamerické pobočky skupiny v Costa Mesa, hodinu jízdy na jih od Los Angeles. Je expertem na konektivitu a spolupracuje s organizacemi zabývajícími se rozvojem místní správy. 

„Jeden z hlavních faktorů umožňujících lepší konektivitu, je skutečnost, že elektronika výrazně zlevňuje a vyžaduje mnohem méně energie z baterií. Díky tomu je možné přidávat další snímače do vozidel i infrastruktury,“ říká a dodává: „Jsme připraveni na intenzivnější využití propojení vozidel s jinými vozidly a infrastrukturou, rychlejší připojení s většími možnostmi – to vše přispěje k řešení dalších problémů.“ 

Dr. Aravind Kailas také věří, že partnerství s městskými samosprávami a zákazníky bude pro budoucnost klíčové.

„V Kalifornii působí spousta kreativních tvůrců legislativy a technologických inovátorů. Jde o ideální mix, který umožňuje vyvíjet a nasazovat inovativní dopravních řešení. V současné době jsme ve fázi provádění průzkumu, a proto budou jak vládní agentury, tak zákazníci hrát velmi důležitou úlohu při zajišťování toho, aby se tyto nové technologie staly komerčně dostupnými. Společnou prací najdeme nejlepší cestu vpřed.“ 

Konektivita – fakta
Obor silniční přepravy je připraven na stále všudypřítomnější a rychlejší propojení mezi nákladními vozidly a okolním světem, tedy mimo jiné s dalšími vozidly nebo infrastrukturou. Tyto změny by měly přinést výrazné zlepšení provozuschopnosti nákladních vozidel.

Růst konektivity je do značné míry hnán vpřed vývojem technologií v samotných nákladních vozidlech a infrastruktuře, stejně jako dostupností levného hardwaru.

Intenzivnější konektivita v reálném čase může pomoci řešit dopravní problémy, mezi něž patří bezpečnost, dopravní zácpy nebo dopady dopravy na životní prostředí. Umožňuje také postupné zavádění dalších pokročilých dopravních technologií, včetně řešení automatizace a elektromobility.

Kalifornie, která se vyznačuje specifickým mixem progresivně uvažujících vládních agentur a firem, se ukazuje jako zkušební prostor pro testování inovativních řešení konektivity, jež mohou přinést revoluci v tom, jak se přepravují lidé i náklady. 

Koncepce Eco-Drive
Eco-Drive získává v reálném čase bezdrátově informace ze semaforů a časování. Poskytuje zvukovou a vizuální zpětnou vazbu řidičům nákladních vozidel. Ti pak mohou přizpůsobit a optimalizovat své rychlostní profily. Eco-Drive má potenciál zlepšovat plynulost provozu, snížit hlučnost a zvýšit propustnost silnic.

Umožnění budoucí konektivity
Několik různých technologií: Stejně jako váš mobilní telefon používá 3G pro volání, Bluetooth pro připojení ke sluchátkům a Wi-Fi k připojení k místní internetové síti, propojená vozidla a infrastruktura budou spoléhat na celou řadu různých technologií komunikace na krátkou a velkou vzdálenost. Neexistuje žádné univerzální řešení, které by vyřešilo všechny potřeby přepravního odvětví.

Speciální komunikace na krátké vzdálenosti: Komunikace v reálném čase s krátkým dosahem (asi 300 m), jež nepotřebuje telekomunikační infrastrukturu, jakou představují například vysílače mobilních operátorů.

Síť 5G: Digitální mobilní sítě páté generace. Tato síť bude výrazně rychlejší, než jak je to možné nyní (až dvacetkrát rychlejší než 4G LTE), a očekává se, že přispěje k rozvoji pokročilých funkcí z oblasti IoT (internetu věcí), včetně autonomních a propojených zařízení.