Trucks

Přepracované nařízení EU o obecné bezpečnosti (GSR) a jeho dopad na přepravce

| Doba čtení 4 min | Doba čtení 4 min
Od roku 2022 se v Evropě stanou povinnými vybrané systémy aktivní bezpečnosti. Nová ředitelka oddělení provozu a bezpečnosti produktů, Anna Wrige Berlingová, hodnotí důsledky spojené s odvětvím přepravy.
Anna Wrige Berlingová, ředitelka oddělení provozu a bezpečnosti produktů společnosti Volvo Trucks
„Nejdůležitějším bezpečnostním systémem stále zůstává řidič,“ říká Anna Wrige Berlingová, ředitelka oddělení provozu a bezpečnosti produktů společnosti Volvo Trucks.

Co je přepracované nařízení EU o obecné bezpečnosti (GSR)? 
„V reakci na nejaktuálnější bezpečnostní inovace v oblasti automobilové dopravy Evropská komise navrhuje u evropských vozidel povinné používání systémů pro předcházení nehodám. Zavádění proběhne ve třech krocích během let 2022 až 2028 a cílem bude ochrana pasažérů i zranitelných účastníků silničního provozu (chodci, cyklisté, motocyklisté). V současnosti se EU povedlo u návrhů docílit prozatímní dohody. U každého vozidla se tak bude jednat o výstrahu při únavě a ztrátě pozornosti řidiče, o inteligentní regulaci rychlosti, o bezpečnost při couvání zajištěnou kamerami či snímači a o zařízení pro záznam údajů. Prvořadým záměrem je do roku 2050 splnit dlouhodobý cíl EU v oblasti nulového počtu smrtelných nehod a vážných zranění na evropských silnicích (program „Vision Zero“). 

Co to pro společnost Volvo Trucks a její zákazníky znamená?
„Určitě to ovlivní náš vývoj bezpečnostních prvků. Některé z těchto systémů už v našich vozidlech fungují, ale některé systémy bude třeba vyvinout z již existujících nebo bude zapotřebí ty stávající poupravit. Bezpečnost silničního provozu je momentálně jedním z předních politických témat a díky novým technologiím lze pro nákladní vozidla vyvíjet stále důmyslnější bezpečnostní systémy. Pozorujeme velký nárůst zájmu o prvky aktivní bezpečnosti, které chrání zejména zranitelné účastníky silničního provozu. Příčinou jsou bezpochyby přísnější požadavky na bezpečnost ve městech, kdy absolutní špičku představuje Londýn se svou normou pro přímý výhled u těžkých nákladních vozidel (množství různých úprav pro lepší viditelnost z kabiny). Zároveň jsme však přesvědčeni, že tím nejdůležitějším bezpečnostním prvkem zůstává sám řidič. Systémy aktivní bezpečnosti, které podporují řidiče a snižují závažnost následků, dojde-li k selhání lidského faktoru, sice jsou velmi důležité, ale nijak nesnižují velký význam práce dobře školeného řidiče. Dobře školený řidič stále zůstává tím nejlepším způsobem, jak se vyhnout nebezpečným situacím.“

Jak na přepracované nařízení GSR nahlíží společnost Volvo Trucks?
„Těší nás, že se zavádí přísnější bezpečnostní nařízení. Odvětví se tak stále více řídí normami a díky nařízením panuje jistota, že každý splňuje alespoň o trochu víc než jen základní požadavky. Společnost Volvo Trucks byla v oblasti řešení aktivní bezpečnosti vždy špičkou. Také jsme se účastnili diskusí, které následně vedly k přepracované verzi nařízení GSR. Naše historické zkušenosti s bezpečností provozu a existence týmu společnosti Volvo Trucks pro výzkum příčin dopravních nehod dala našim podnětům do diskuse velkou váhu. Bude důležité, aby se při zavádění pravidel pro nové bezpečnostní prvky vycházelo ze skutečných údajů a aby se důkladně zanalyzoval přínos bezpečnostních prvků ke snižování počtu nehod.“

Má projekt „Vision Zero“ realistický cíl?
„Ve společnosti Volvo Trucks nahlížíme na projekt Vision Zero jako na filozofii. V zásadě je možné předejít každé dopravní nehodě, takže v tomto ohledu je nulová úmrtnost možná. Abychom však dokázali opravdu předejít každé nehodě, bude třeba věnovat se spoustě faktorů, mezi které patří i dopravní infrastruktura, povědomí o bezpečnosti a správně zkombinované bezpečnostní systémy. Projekt Vision Zero ve skutečnosti vznikl ve Švédsku. Skupina Volvo Group si jej vzala za svůj a rozšířila po celém světě. Ve společnosti Volvo Trucks se samozřejmě nejvíce věnujeme dosažení nulové úmrtnosti a nulového počtu vážných zranění. Provoz dopravní společnosti však mohou ovlivnit i lehké nehody s účastí nákladního vozidla, protože ty mají za následek například zpoždění a dopravní zácpy. Do naší vize tedy patří i toto téma.“

Co můžeme v oblasti bezpečnosti nákladních vozidel očekávat do budoucna?
„Bezpečnost silničního provozu, konkrétně ve městech, si v současnosti začíná získávat zaslouženou pozornost. Dá se očekávat, že řidiče nákladních vozidel bude podporovat stále více technologií aktivní bezpečnosti, a že se v Evropě i jinde na světě zvýší bezpečnost dopravní infrastruktury a městského prostředí. Situace tak prospěje i pasažérům a zranitelným účastníkům silničního provozu.“

EU PŘEPRACOVALA NAŘÍZENÍ O OBECNÉ BEZPEČNOSTI

• Nařízení GSR navrhuje pro evropská vozidla nové povinné prvky aktivní bezpečnosti, které budou chránit pasažéry, chodce či cyklisty a sníží podíl chyb způsobených lidským faktorem, jež mohou za 90 % nehod na evropských silnicích.

• Přepracovaný návrh reflektuje, že vyšší aktivní bezpečnost představuje výrazný potenciál ke kompenzaci selhání lidského faktoru, a cílí na postupné budování automatizovanějších a propojenějších řešení mobility, která zvýší bezpečnost v dopravě.

• Evropský parlament spolu s Evropskou radou i komisí dosáhly dohody a závěrečným krokem tak zůstává konkrétně specifikovat technické požadavky.