Trucks

Volvo Trucks
2022-12-22
4 min
Story Bezpečnost
Author
Volvo Trucks

Elektrická nákladní vozidla Volvo – crash testy zaručující bezpečnost

Co se stane, když elektrické nákladní vozidlo narazí do jiného nákladního vozidla? Nebo ve vysoké rychlosti dostane smyk a převrátí se? Anna Wrige Berlingová, ředitelka pro bezpečnost ve společnosti Volvo Trucks, vypráví o tom, jak jsou elektrická nákladní vozidla Volvo konstruována tak, aby byla odolná proti nárazu.


Elektrická nákladní vozidla s akumulátory se na našich silnicích objevují stále častěji. Společnosti Volvo Trucks si zakládá na bezpečnosti, a proto jsou její elektrické nákladní vozy vyvinuty tak, aby byly stejně bezpečné jako všechna ostatní vozidla. Jedním z důležitých aspektů bezpečnosti je odolnost proti nárazu, která vede k vývoji vozidel odolných proti účinkům nárazu.


„Elektrická nákladní vozidla společnosti Volvo mají stejné kabiny jako naše tradiční nákladní vozidla se vznětovými motory, která byla důkladně testována, aby byla zajištěna jejich odolnost proti nárazu. Elektrická nákladní vozidla disponují také stejnými pokročilými bezpečnostními prvky, které mají v první řadě zabránit nehodám,“ prozrazuje Anna Wrige Berlingová, ředitelka oddělení bezpečnosti ve společnosti Volvo Trucks.


Virtuální simulace a plnohodnotné crash testy

Elektrická nákladní vozidla s akumulátory mají své specifické bezpečnostní problémy, které se týkají především systému elektrického pohonu, jehož součástí je 600V akumulátor. Je třeba minimalizovat riziko zkratů a úniku chemických látek ze soustavy.


Společnost Volvo používá přísné výpočty, virtuální simulace a také plnohodnotné crash testy, aby ověřila bezpečnost elektrických nákladních vozidel v případě havárie.


„Výpočty a virtuální simulace jsou základem při vývoji a ověřování bezpečné konstrukce našich elektrických nákladních vozidel. Tímto způsobem můžeme digitálně testovat různé případy a parametry. Abychom ověřili výsledky simulací, provádíme také plnohodnotné crash testy nákladních vozidel,“ pokračuje Anna Wrige Berlingová.

Anna Wrige Berlingová je ředitelkou oddělení bezpečnosti ve společnosti Volvo Trucks.

Crash testy simulující skutečné dopravní situace

Crash testy simulují reálné dopravní situace s cílem ověřit dodržení požadavků na elektrickou, chemickou a požární bezpečnost.


„Účelem plnohodnotných crash testů je minimalizovat riziko požáru a úniku chemických látek tím, že se ověří, zda akumulátory a elektrické komponenty zůstanou při nárazu na místě a zda se vysokonapěťový systém vypne,“ vysvětluje.


Na nákladním vozidle Volvo FM Electric byly provedeny tři typy plnohodnotných crash testů. Výsledky testů potvrzují pozitivní výsledky virtuálních simulací. 

 

Test bočního nárazu. Při tomto testu vozík simulující osobní automobil narazí do boku nákladního automobilu, kde jsou instalovány akumulátory. Test ověřuje, zda jsou akumulátory se všemi moduly a články dobře chráněny a zůstávají na svém místě i při působení velké síly.

 

Test převrácení. Zde se nákladní vozidlo nuceně převrátí – běžná nehoda nákladních vozidel. Účelem je ověřit, zda se vysokonapěťový systém vypne, aby se minimalizovala bezpečnostní rizika pro řidiče a záchranný tým. 

 

Nárazový test. Nárazový test je náraz, při kterém nákladní vozidlo narazí do bariéry simulující zadní část jiného nákladního vozidla. Elektrické nákladní vozidlo je testováno, aby bylo zajištěno, že elektrické instalace a komponenty pod kabinou zůstanou na svém místě a že nedojde ke zkratům vedoucím k požáru nebo jiným nebezpečným situacím.


Společnost Volvo Trucks je prvním světovým výrobcem nákladních vozidel, který má v sériové výrobě celou řadu elektrických nákladních vozidel.


„Jako průkopníci máme velkou odpovědnost za to, že přechod na elektrickou dopravu bez fosilních paliv proběhne bez ohrožení bezpečnosti – pro řidiče, záchranné týmy i všechny ostatní účastníky silničního provozu,“ objasňuje Anna Wrige Berlingová, ředitelka oddělení bezpečnosti společnosti Volvo Trucks. 


Podívejte se na crash testy elektrických nákladních vozidel Volvo:
 

Další informace o naší práci v oblasti bezpečnosti a o našich elektrických nákladních vozidlech

insight.template.relatedInsights