Trucks

Håkan Mårtensson
2023-05-15
Technologie a Inovace Udržitelnost
Author
Håkan Mårtensson
Circular Parts Offer Manager

Proč jsou obnovené díly pro nákladní vozidla udržitelnou volbou

Obnovené díly Volvo mohou nabízet stejnou kvalitu a výkon jako nové díly. Dokonce se dodávají se stejnou zárukou. Jediný rozdíl je v tom, že jejich výroba vyžaduje až o 85 procent méně energie a spotřebuje o 85 procent méně surovin. 

Obnovené díly jsou v podstatě staré díly, které prošly náročným a komplexním procesem renovace společnosti Volvo Trucks, aby bylo zajištěno, že mohou poskytovat stejnou funkčnost jako nové díly. Společnost Volvo Trucks si je dokonce kvalitou svých obnovených dílů natolik jistá, že na ně poskytuje stejnou dvouletou záruku, jaká se vztahuje na originální náhradní díly Volvo.


Jaký je rozdíl mezi repasováním a renovací?

Všeobecný termín „obnovené díly“ zahrnuje jak repasované, tak renovované díly. Rozdíl mezi nimi je v tom, že renovované díly jsou plně obnoveny do 100% stavu nového dílu včetně vzhledu. Repasované díly na takto vysokou úroveň obnovit nelze a v důsledku toho mohou vykazovat určité vizuální známky opotřebení a mohou mít o něco kratší životnost. Jsou však obnoveny do téměř nového stavu a stále splňují mimořádně vysoké standardy: na oba typy se také vztahuje stejná dvouletá záruka.


„Existuje spousta dílů, u kterých není technicky možné dosáhnout stoprocentně stavu nového dílu, ale stále se mu můžeme velmi přiblížit,“ vysvětluje Håkan Mårtensson, manažer nabídky obnovených dílů ve společnosti Volvo Trucks.


„Například díl, který je z 98 procent nový, je stále velmi přínosný jak pro zákazníka, tak pro životní prostředí. Nastavením standardu na 100 procent nového stavu jsme však tyto příležitosti nevyužívali. Zavedení repasovaných dílů je pro nás způsob, jak zvětšit naše portfolio obnovených dílů a rozšířit výhody udržitelnosti, když renovace není možná.“


Proč nejsou obnovené díly stejné jako použité díly?

Obnovené díly jsou před prodejem podrobeny přísnému a důkladnému procesu, který je navrací do stavu nového, nebo v případě repase téměř nového, dílu. To je v ostrém kontrastu s použitými nebo recyklovanými díly.


Proces renovace obnovených dílů začíná, když jsou opotřebovaná jádra z motorů, převodovek a řady dalších dílů odeslána z dealerství Volvo Trucks do renovovacího závodu. Každé jádro je rozebráno a každý komponent je důkladně vyčištěn a zkontrolován. Jakékoli komponenty, které nesplňují určitá kritéria kvality, jsou vyřazeny a nahrazeny novými. Schválené komponenty jsou poté znovu sestaveny a důkladně otestovány, abychom před prodejem zákazníkovi, ať už ve formě renovovaného nebo repasovaného dílu, ověřili, že díl splňuje požadované standardy kvality.

Díky obnoveným dílům mohou společnost Volvo Trucks i naši zákazníci přispět k oběhovějšímu a udržitelnějšímu odvětví dopravy.

Posun k oběhovému hospodářství a udržitelnému odvětví dopravy

Obnovené díly pomáhají snižovat množství odpadu, chránit přírodní zdroje a snižovat emise CO2. To je důvod, proč je zvýšení využívání obnovených dílů jedním z cílů udržitelnosti společnosti Volvo Trucks spolu se zbytkem skupiny Volvo. Znamenalo by to nejen výrazné snížení uhlíkové stopy společnosti Volvo Trucks, ale také by to majitelům nákladních vozidel umožnilo snížit jejich vlastní emise uhlíku.


„Vzhledem k obrovskému potenciálu pro zlepšení dopadu nás i našich zákazníků na životní prostředí neustále rozšiřujeme sortiment produktů zahrnutých v naší nabídce obnovených dílů. Tímto způsobem můžeme společně přispět k oběhovějšímu a udržitelnějšímu odvětví dopravy,“ říká Håkan
.


Chcete-li se dozvědět více o procesu renovace

Podívejte se na náš krátký film nebo navštivte web Volvo Trucks Reman. Pro více informací o obnovených dílech Volvo kontaktujte své místní dealerství Volvo Trucks.

insight.template.relatedInsights