Trucks

Jak správně určit konfiguraci náprav pro vaše nákladní vozidlo

| 5 min
Rozhodnutí o nápravě se mohou zdát skličující. Zde je tedy rychlý přehled, který vám pomůže lépe porozumět technologii a možnostem, které máte při výběru specifikací konfigurace nápravy.

GCW, topografie a zadání
Při určování správné konfigurace náprav si myslím, že dobrým výchozím bodem je podívat se na celkovou hmotnost vozidla, topografii trasy a úkoly, které má vozidlo plnit. Kromě těchto tří klíčových faktorů zvažte, jak vaše volba nápravy ovlivní spotřebu paliva.


Obecně platí, že čím je nákladní vozidlo těžší a čím strmější jsou kopce na trase, tím větší točivý moment je potřeba. Dodatečné užitečné zatížení také znamená, že budete potřebovat pevnější a stabilnější konstrukci s více nápravami pro rozložení přidané hmotnosti.


Poměry náprav
Jak tedy zvýšit točivý moment? S vysokým převodem náprav. Poměr náprav vám říká, kolik otáček musí kloubový hřídel udělat, aby se kola otočila o jednu otáčku. Například převod nápravy 2,64 znamená, že kloubový hřídel se musí otočit 2,64krát při každém protáčení kola. To také znamená, že nákladní vozidlo může utáhnout větší váhu a rozjet se do strmějších kopců než ekvivalentní nákladní vozidlo s poměrem například 2,47. Ale aby se kloubový hřídel více roztočil, musí být otáčky motoru také vyšší. To znamená, že jak spotřebováváte více energie, u čerpací stanice také zaplatíte o něco více.
 

Trakce
Je také možné zvýšit trakci zvýšením počtu poháněných náprav – to však není vždy praktické. Obecně platí, že počet náprav na nákladní jednotce závisí na místní legislativě pro zatížení a liší se mezi zeměmi a aplikacemi. Zatímco například v Evropě jsou tahače 4x2 nebo 6x2 běžné pro nákladní vozidlo s přívěsem, v zemích, jako jsou USA, jsou jednotky 6x4 běžnější pro nákladní vozidla s přívěsem. A počet poháněných náprav se mezi jednotlivými aplikacemi liší. Zatímco jednotka 4x2 má jednu poháněnou nápravu, výkonná jednotka 8x6 (někdy používaná v důlních aplikacích) má tři.


Světlá výška
Další klíčový aspekt, který je třeba zvážit: Jakou světlou výšku potřebujete? Pro získání světlé výšky potřebné pro nerovný terén, jako je stavebnictví, těžba nebo vojenské aplikace, může hnaná náprava obsahovat redukci v náboji. U nábojové redukce je hnací síla přenášena na každé kolo pomocí přídavného redukčního převodu, zabudovaného v náboji. Prostřednictvím tohoto mechanismu lze zmenšit středové ozubené kolo, což zvyšuje světlou výšku a odolnost a zároveň má za následek méně trhavý pohon při rozjezdu na měkkém povrchu.

 

Nábojová redukce je často kombinována s většími pneumatikami, aby se vozidlo ještě více zvedlo od země. Někdy je však zapotřebí opak: Můžete se více zajímat o omezení výšky vozidla, například za účelem podjíždění některých mostů. V tomto případě se možná budete muset zcela vyhnout redukci nábojů, omezit velikost pneumatik a zvolit nižší výšku podvozku a maximalizovat nakládací hmotnost.


Konečné parametry konfigurace náprav pro vaše vozidlo budou záviset na řadě faktorů, včetně celkové hmotnosti soupravy, zatížení nápravy, topografie, stavu vozovky a použití.


Všechny tyto faktory je nejlepší prodiskutovat s vaším obchodním zástupcem. Kromě splnění vašich přepravních požadavků je také důležité zvážit spotřebu paliva, protože specifikace náprav hrají rozhodující roli pro spotřebu paliva.

Pär Bergstrand

Pär is a Manager for Heavy Duty Transmission & Rear Axles at Volvo Trucks

Související články

Latest Press Release

Latest Press Release