Trucks

Proč počet čerpacích stanic LNG roste tak rychle

| 4 min. | 4 min.
Prostřednictvím různých investic a vládních pobídek se infrastruktura pro LNG rychle rozšiřuje. A jak roste i produkce bio LNG, zkapalněný plyn se rychle ukazuje být reálnou alternativou k naftě pro přepravu zboží na dlouhé vzdálenosti.
Čerpací stanice
Od roku 2018 se počet LNG stanic v Evropě zečtyřnásobil. Při současném tempu bude do roku 2025 stanic 750.

LNG jako palivo nabízí mnoho výhod, včetně stejného výkonu jako nafta, ale s výrazně nižšími náklady a emisemi CO2. Doplňování paliva je stejně rychlé jako u nafty a dobrý je i průměrný dojezd nákladního vozidla na LNG, díky čemuž je zkapalněný plyn reálnou alternativou pro přepravu na dlouhé vzdálenosti. Donedávna byl hlavní překážkou nedostatek infrastruktury LNG, ale to se rychle mění.
 

Prudký nárůst čerpacích stanic LNG

Od roku 2018 se počet LNG stanic v Evropě zečtyřnásobil a nyní jich je přes 400, včetně plánovaných stanic. Při současném tempu bude do roku 2025 fungovat 750 stanic a do roku 2030 se počet stanic odhaduje na více než 2000. Tento růst je výsledkem podpory ze strany EU a různých národních vlád, které považují LNG a bio LNG za účinný prostředek ke snížení emisí CO2 v oblastech logistiky a dopravy.
 

Nevětší růst zaznamenalo Německo, kde vláda od roku 2019 zavedla různé pobídky, jako je výjimka ze silniční daně pro nákladní vozidla s pohonem na LNG. Dnes je v Německu 70 stanic LNG oproti pouhým třem v roce 2018.
 

„To, co se děje v Německu, skutečně všechno změnilo,“ říká Henrik Persson, obchodní manažer pro dálkovou přepravu společnosti Volvo Trucks. „Vzhledem k velikosti jeho trhu nákladních vozidel a zeměpisné poloze, která z něj činí tranzitní bod z východu a západu, to má dopad na počet nákladních vozidel jezdících na LNG na evropských silnicích.”
 

Růst se neomezuje jen na Evropu, také Čína zaznamenala v posledních letech významný posun od dieselového pohonu k nákladním vozidlům s pohonem na LNG a v Indii vláda oznámila své plány otevřít v příštích třech letech až 1000 stanic LNG po celé zemi .
 

Dosažení plného environmentálního potenciálu prostřednictvím bio LNG

Zatímco vozidlo Volvo Trucks s pohonem na LNG obvykle produkuje až o 20 procent méně emisí než jeho standardní evropský dieselový ekvivalent (podle spotřeby paliva ve vozidle), při použití bio LNG s HVO (hydrogenovaný rostlinný olej) může snížení dosáhnout až 100 procent (podle spotřeby paliva ve vozidle). Bio LNG se totiž vyrábí ze surovin, jako je domovní odpad, zemědělský odpad a splašky. Jinak je bio LNG co do výkonu k nerozeznání od běžného LNG. Lze použít stejnou infrastrukturu pro skladování plynu, přepravu a doplňování paliva a nákladní vozidlo s pohonem na LNG může mezi nimi plynule přepínat. Ve skutečnosti některé plynárenské společnosti směšují bioplyn s LNG, což je dobrý první krok k přenesení výhod bioplynu na všechny uživatele LNG.

Hlavní překážkou používání bio LNG je nedostatek velkovýroby. „V současné době je dostupnost v EU omezená, s výjimkou severského regionu,” říká Henrik Persson. „V Norsku všechny LNG stanice využívají 100% bioplyn. Ve Švédsku je podíl bioplynu asi 75 % a brzy dosáhne 100 % a Finsko se ubírá stejnou cestou. S tím, jak na trh přijíždí více nákladních vozidel na LNG, začíná mnoho velkých plynárenských společností investovat do bio LNG i ve zbytku Evropy.“

V prosinci 2021 předložilo 28 evropských společností a organizací Evropské komisi Biometanovou deklaraci, která se zavázala přispět ke zvýšení výroby bioplynu na minimálně 350 TWh do roku 2030. Záměrem je pomoci EU splnit její cíl v rámci balíčku „Fit For 55“ snížit emise skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030.

I další společnosti vyvíjejí vlastní iniciativu. Například společnost Shell nedávno oznámila, že její rafinérie v německém Wesselingu přejde od surové ropy k obnovitelným palivům včetně bio LNG. Společnost Shell také navázala spolupráci s nově vybudovaným závodem společnosti Nordsol na výrobu bio LNG v Amsterdamu, která bude pro Shell distribuovat bio LNG do jejích čerpacích stanic LNG. A závod na výrobu bio LNG společnosti Biokraft AS v norském Skognu, největší svého druhu na světě, zdvojnásobí svoji produkci na 50 tun denně v roce 2022. Přední severský výrobce Gasum má již nyní ve Švédsku a Norsku 17 bioplynových stanic.

S otevíráním dalších čerpacích stanic se LNG stane reálnou alternativou pro stále větší počet dopravců. To jim umožní okamžitě snížit emise CO2 v krátkodobém horizontu a růst podílu bio LNG by jim měl umožnit v dlouhodobém horizontu dosáhnout nulových čistých emisí CO2

Související články