Trucks

Společnost Volvo Trucks vítá nové požadavky na deklarované hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 nákladních vozidel

Od 1. ledna 2019 při prodeji nových těžkých nákladních vozidel vyráběných v zemích EU vzniká povinnost uvádět hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2. Účelem nového opatření je usnadnit zájemcům o nákladní vozidla výběr hospodárných modelů s nižšími dopady na životní prostředí, a přispět tak ke snižování emisí z nákladní dopravy. Společnost Volvo Trucks vnímá nové požadavky jako vítaný doplněk k nástrojům, které se v tomto odvětví aktuálně používají.
Společnost Volvo Trucks vítá nové požadavky

„Deklarace poskytne našim zákazníkům srozumitelné a jednoduše srovnatelné informace o spotřebě paliva a emisích CO2, které poslouží jako vodítko při výběru nákladního vozidla," komentuje Lars Mårtensson, ředitel pro životní prostředí a inovace ze společnosti Volvo Trucks.

„Nejdůležitější věcí je však to, že dnes klademe stále vyšší důraz na energetickou účinnost a klimatické dopady. To je klíčová otázka pro celý automobilový průmysl, odvětví dopravy i lidskou společnost jako takovou."

Podle Mezivládního panelu Spojených národů ke klimatické změně (IPCC) se těžká nákladní doprava na silnicích podílí zhruba šesti procenty na světových emisích skleníkových plynů, přičemž celé odvětví vykazuje vysokou závislost na fosilních palivech.

„Věříme proto, že nové požadavky na deklarované údaje budou doprovázeny i ekonomickými stimuly, aby pro dopravní firmy bylo výhodné nahradit svá starší vozidla novými a energeticky účinnějšími nákladními vozidly s nižšími emisemi CO2," doplňuje Lars Mårtensson.

Ohledně nových požadavků na deklarování spotřeby zatím nebylo rozhodnuto o žádných daňových či jiných výhodách. Ve scénáři ‘Evropské strategie pro nízkoemisní mobilitu' Evropské unie se nicméně předpokládá, že emise CO2 z nákladní silniční dopravy budou do roku 2030 v průměru klesat o 1,5 procenta ročně.

Pokles spotřeby paliva

Energetická účinnost samozřejmě není žádnou novinkou, ať již z pohledu výrobců nákladních vozidel nebo dopravních firem. U evropských autodopravců činí náklady na palivo v průměru asi jednu třetinu variabilních nákladů. Jakákoli opatření, která mají potenciál spotřebu paliva snížit, jsou proto z ekonomického pohledu zajímavá. Energetická účinnost představuje důležitou konkurenční výhodu.

„Energetická účinnost byla pro Volvo Trucks vždy klíčovou záležitostí," pokračuje Lars Mårtensson. „Od počátku 90. let minulého století se nám podařilo snížit spotřebu paliva nově vyráběných nákladních vozidel o jednu pětinu* a spotřebu rok co rok dále snižujeme. Zlepšování energetické účinnosti je také nejdůležitější věcí, kterou můžeme pro minimalizaci klimatických dopadů vozidla udělat."

Deklarované údaje jsou výchozím bodem

Do otázek snižování potřeby paliva investují nemalé zdroje i samotní zákazníci Volvo Trucks. Řada dopravních firem ušla na cestě k úsporám paliva dlouhou cestu, avšak mnozí jiní tomuto tématu nepřikládají až takový důraz. Právě u druhé jmenované skupiny zákazníků budou nově deklarované údaje spotřeby užitečným nástrojem při výběru nákladního vozidla, domnívá se Lars Mårtensson.

„Deklarace spotřeby je dobrým výchozím bodem, který ukazuje, kterým směrem se vydat, ačkoli sám o sobě nepodává ucelený obrázek. Abychom dosáhli co nejnižší spotřeby paliva a klimatických dopadů s ohledem na pracovní úkoly daného vozidla, je nutné každé vozidlo pro danou úlohu optimalizovat správným typem vybavení a služeb. Jako příklady činností, které mohou mít v tomto směru ohromný přínos, uveďme školení řidičů v technikách úsporné jízdy nebo využívání propracovaných nástrojů plánování dopravy. Naším cílem je pro zákazníky vždy navrhovat komplexní řešení s nejvyšší možnou efektivitou dopravy. To je samozřejmě i ku prospěchu životnímu prostředí," uzavírá Lars Mårtensson.

Fakta

Od 1. ledna 2019 vstupuje v platnost nový evropský zákon, podle kterého bude povinné u všech nových nákladních vozidel deklarovat hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2. Zákon se zavádí v jednotlivých fázích pro různé typy těžkých nákladních vozidel.

Hodnoty uváděné v deklaraci se navrhují individuálně pro jednotlivá vozidla a na základě specifikací výrobce a druhu použití.

Výchozím bodem pro deklarované hodnoty jsou certifikované a standardizované evropské postupy simulovaných jízdních cyklů.

*Porovnání modelu Volvo F12 z roku 1991 a modelu Volvo FH13 z roku 2016

14. února 2018