Trucks

Ochrana cyklistů a chodců v městském provozu

Počet smrtelných dopravních nehod s účastí těžkých nákladních vozidel klesá. Výzkum společnosti Volvo však ukazuje, že obdobný pokles nelze vysledovat u nehod s účastí cyklistů a chodců. Je proto nutné podniknout kroky ke snižování počtu těchto nehod. Ke zvýšení bezpečnosti provozu ve městech mohou přispět nové technologie, novelizovaná legislativa, lepší infrastruktura, vyšší povědomí o bezpečnosti a lepší viditelnost.
Volvo Trucks - bezpečnost

Města celého světa se rozrůstají, každý týden se do městských oblastí stěhují celé tři miliony lidí. „Města lidi spojují, avšak vysoká koncentrace obyvatel a vozidel na malém prostoru vede ke značnému počtu těžkých zranění či úmrtí chodců a cyklistů při dopravních nehodách. Tento problém je nutno řešit na široké frontě prostřednictvím technologií i vzájemné spolupráce,“ uvádí Carl Johan Almqvist, ředitel pro bezpečnost provozu a produktů společnosti Volvo Trucks. 

Pro společnost Volvo Trucks je bezpečnost jednou ze základních hodnot po celou její 90letou historii, proto bezpečnost provozu řeší z několika hledisek. Zabývá se výzkumem bezpečnosti silničního provozu a vývojem bezpečnostních technologií pro svá vozidla, jako jsou například asistent pro jízdu v jízdním pruhu a varování před čelním nárazem s nouzovým brzděním. Společnost rovněž pořádá školení pro řidiče a samozřejmě konstruuje bezpečná vozidla. Další důležitou součástí této činnosti jsou osvětové programy cílené na děti a cyklisty, např. „Zastav se, rozhlédni se, zamávej“ a „Vidět a být viděn“.

„Vzhledem k tomu, že řidiči, cyklisté a chodci se pohybují po stejných silnicích, je nutné, aby vzájemně znali své potřeby a omezení. Jako výrobce vozidel můžeme značně přispět k tomu, aby při nehodách našich vozidel nedocházelo ke zranění, a rovněž ke zvyšování všeobecného povědomí o bezpečnosti silničního provozu. Naší vizí je provoz bez nehod,“ říká Carl Johan Almqvist. 

Připojují se i města

K řešení tohoto problému se v současnosti rozhoduje i mnoho měst. Desítky velkoměst celého světa se připojují k „nulové vizi“, tedy k úsilí o eliminaci zranění v silničním provozu. Například v Londýně usiluje Transport for London, organizace spravující dopravu ve městě, o naprostou eliminaci těžkých zranění a úmrtí na ulicích města a do roku 2041 chce dosáhnout, aby 80 procent všech cest podniknutých Londýňany probíhalo pěšky, na kole nebo hromadnou dopravou.

K realizaci této vize zavádí Londýn značné množství opatření zvyšujících bezpečnost provozu, od snižování rychlostních limitů a přísnějšího vymáhání jejich dodržování po změny dopravních řešení v ulicích a na nejnebezpečnějších křižovatkách. Pro organizaci Transport for London je snižování nebezpečnosti provozu středobodem jejího rozhodování. Řešení pak hledá v úzké spolupráci se skupinami ohrožených účastníků provozu a s výrobci vozidel, mimo jiné právě se společností Volvo Trucks.

„Potřebujeme, aby dopravci zvyšovali bezpečnost svých vozidel,“ říká Will Norman, komisař pro pěší a cyklistickou dopravu organizace Transport for London.

Jednou z hlavních iniciativ pod vedením Transport for London je vývoj prvního světového systému Direct Vision Standard (DVS) pro těžká nákladní vozidla pohybující se po městě. Dle připraveného návrhu bude u všech nákladních vozidel o hmotnosti nad 12 tun nutno prokázat dobrý přímý výhled z kabiny či obdobná bezpečnostní opatření, jinak od roku 2020 nebude jejich provoz v Londýně možný.

„Je prokázáno, že přímý výhled z kabiny nákladního vozidla se významně podílí na snižování míry ohrožení chodců a cyklistů, neboť právě mrtvé úhly jsou jedním z klíčových faktorů velkého počtu střetů,“ dodává Will Norman. 

Volvo Trucks dbá na výhled z vozidel

Zajištění vynikajícího výhledu z kabiny vozu je důležitou součástí filozofie bezpečnosti Volvo Trucks. A jeho důležitost ještě roste při konstrukci vozidel pro městský provoz, jakým je například modernizované Volvo FE Low-Entry Cab. Toto vozidlo má maximálně snížený podvozek a možnost osadit rozměrná okna pokrývající velkou část dveří kabiny. Zvětšená okna poskytují řidiči přímý výhled podél boku vozu.

„Toto vozidlo zlepšuje přímý výhled na maximum, protože jako řidič si s cyklisty a chodci na silnici hledíte téměř přímo z očí do očí,“ říká Claes Avedal, manažer bezpečnosti Volvo Trucks. 

Lepší detekce cyklistů

Nákladní vozidla operující v městském provozu budou bezpečnější i díky lepším technologiím detekce zranitelných účastníků provozu v okolí vozidla. Volvo Trucks v rámci projektu Xcycle, financovaného z peněz EU, spolupracuje s technologickými společnostmi a výzkumnými ústavy, přičemž jedním z výsledků projektu je systém detekce pro cyklisty.

„Téměř 40 procent nehod s účastí nákladních automobilů a cyklistů se odehrává na straně u spolujezdce. Při odbočování v tomto směru jde o nejkritičtější prostor. V rámci projektu Xcycle chceme najít způsob, jak snížit počet nehod tohoto druhu díky kombinaci detekčních systémů osazených v automobilu a inteligentních městských dopravních systémů prostřednictvím Wi-Fi. Jak řidič nákladního vozidla, tak cyklista obdrží upozornění na nebezpečnou situaci,“ uvádí Jerome Vigneron, manažer projektu Xcycle za společnost Volvo Trucks.

Výsledky projektu budou představeny v listopadu letošního roku.

„Tento projekt pro nás představuje vynikající příležitost přispět k dosažení cíle v podobě nulového počtu nehod,“ říká Jerome Vigneron. 

Pohled do budoucnosti

V budoucnosti se očekávají další bezpečnostní požadavky. Evropská komise chce do roku 2023 zavést technologické standardy pro detekci zranitelných účastníků silničního provozu. Dále pak přijdou standardy viditelnosti pro nákladní vozidla.

„Zavádění dalších požadavků na bezpečnost silničního provozu velmi vítáme. Jedeme v tom všichni spolu – pokud se má zvýšit bezpečnost provozu v našich městech, musejí se zapojit všichni účastníci silničního provozu,“ uzavírá Carl Johan Almqvist. 

Terminologie:

Termínem „zranitelní účastníci silničního provozu“ se označuje skupina účastníků s vysokým počtem zranění a úmrtí vzhledem k počtu nehod, tedy především chodci, cyklisté a motocyklisté. 

Fakta: Čtyři způsoby, jak chránit zranitelné účastníky silničního provozu ve městech:

1. Lepší dopravní uspořádání ulic

Ke zvýšení bezpečnosti značně přispívá snižování rychlosti vozidel a oddělení motorových vozidel od zranitelných účastníků provozu vyvýšenými chodníky a chráněnými jízdními pruhy pro cyklisty. Při navrhování křižovatek pak pomůže věnovat zvýšenou pozornost snižování potenciálu ke vzniku střetů mezi cyklisty a odbočujícími vozidly. 

2. Povědomí o bezpečnosti silničního provozu

Zvyšování povědomí všech účastníků provozu o rizicích prostřednictvím kvalitnějšího bezpečnostního školení řidičů a osvěty u zranitelných účastníků provozu. Cílem osvětových programů Volvo Trucks, zaměřených na bezpečnost silničního provozu, „Zastav se, rozhlédni se, zamávej“ a „Vidět a být viděn“ je prevence nehod prostřednictvím lepšího povědomí o bezpečnosti. Tyto programy jsou realizovány ve více než 20 zemích. 

3. Nové technologie

V současné době se již vyvíjejí technologie k detekci zranitelných účastníků silničního provozu, např. pro situace, kdy vozidlo vjede do dráhy protijedoucího cyklisty. Následky dopravních nehod u zranitelných účastníků silničního provozu mohou zmírnit boční zábrany osazené na vozidlech. 

4. Lepší viditelnost

Velký přínos pro bezpečnost může mít lepší přímý a nepřímý výhled z vozidel prostřednictvím oken, lepších zrcátek a kamer a rovněž snížení podvozků vozidel určených pro městský provoz. Logistické společnosti mohou přispět k vyšší bezpečnosti volbou vhodného vozidla pro daný účel, a tedy zamezením pohybu velkých nákladních vozidel nebo přílišného počtu nákladních vozidel v centrech měst. 

Odkaz na fotografie ve vysokém rozlišení:

http://images.volvotrucks.com/latelogin.jspx?recordsWithCatalogName=Volvo+Trucks:35315,Volvo+Trucks:35314,Volvo+Trucks:35313,Volvo+Trucks:35312,Volvo+Trucks:35311,Volvo+Trucks:36039