Trucks

Volvo Trucks deklaruje u nových nákladních vozidel spotřebu paliva a množství emisí CO2 v předstihu před zavedením nové legislativy

Pro evropské dopravce bude již v brzké době snadnější porovnat spotřebu paliva jednotlivých značek a modelů i jejich dopad na životní prostředí. Společnost Volvo Trucks deklaruje spotřebu paliva a množství emisí CO2 již nyní, mnohem dříve, než u nových nákladních vozidel vyžaduje legislativa – tedy od 1. ledna 2019.
Volvo Trucks deklaruje u nových nákladních vozidel spotřebu paliva a množství emisí CO2

„Nevidíme důvod čekat, až nová legislativa nabude účinnosti, a chceme svým zákazníkům poskytnout možnost vycházet z deklarovaných hodnot již nyní. Uváděné hodnoty také usnadní zákazníkům využívajícím přepravní služby porovnat množství emisí CO2 produkovaných novými vozy u různých přepravců, a tedy se snáze rozhodovat o jejich výběru,“ uvádí Lars Mårtensson, ředitel pro záležitosti životního prostředí a inovace společnosti Volvo Trucks. 

Od června 2018 si může každý zájemce o pořízení nového nákladního vozidla Volvo vyžádat u dealera předběžnou deklaraci spotřeby paliva a množství emisí CO2. Informace vycházejí z unikátních specifikací konkrétního vozidla a standardních jízdních cyklů pro různé způsoby jeho využití. Konečná verze deklarace je pak k vozidlu přiložena při dodání. 

„Deklarace doplňují specifické informace a zkušenosti, jimiž disponují naše dealerství. Na základě potřeb konkrétního zákazníka připraví technici dealerství komplexní řešení od vozidel s optimalizovanou spotřebou paliva po dopravně-informační systémy a školení ekologické jízdy pro řidiče.“ 

Společnost Volvo Trucks sloučila pod názvem Fuel Advice všechny své služby, které mohou zákazníkům pomoci snížit na minimum spotřebu paliva i dopad na životní prostředí. Náleží sem odborné poradenství ohledně spotřeby paliva s průběžným vyhodnocováním a sledováním stylu jízdy, analytické nástroje umožňující nacházet a realizovat příležitosti k dlouhodobým úsporám i nejnovější výzkum nejrůznějších opatření k úspoře paliva. Holistický přístup ke spotřebě paliva již v mnoha případech vedl ke snížení spotřeby až o pět procent. 

Fakta

Společnost Volvo Trucks bude od června 2018 u nových nákladních vozidel deklarovat spotřebu paliva a množství emisí CO2. Povinnost uvádět tyto údaje bude v rámci EU legislativně vyžadována od 1. ledna 2019. Představuje jedno z opatření, která EU přijímá za účelem omezování podílu těžké nákladní silniční dopravy na klimatických změnách. Nová legislativa řešící sledování a informování o spotřebě paliva a množství emisí CObude zavedena v roce 2020. Limity na množství CO2 pak budou zavedeny v roce 2025. 

Hodnoty uváděné v deklaraci jsou stanovovány individuálně pro konkrétní vozidla na základě jeho továrních specifikací a způsobu využití. 

Uváděné hodnoty vycházejí ze standardizovaného procesu schváleného EU k simulaci jízdních cyklů. 

Pro typického evropského přepravce představují náklady na palivo přibližně třetinu jeho celkových nákladů. 

Společnost Volvo Trucks snížila od počátku 90. let spotřebu nově vyráběných nákladních vozidel o celou jednu pětinu. Tento údaj vychází z porovnání vozidel Volvo F12 z roku 1991 a Volvo FH13 z roku 2016. 

Popisek k fotografii: Hodnoty spotřeby paliva a množství emisí CO2 uváděné v nové deklaraci jsou vypočteny na základě standardizovaného procesu schváleného EU, jenž přihlíží k celé řadě různých faktorů.