Trucks

Jak společnost Volvo Trucks utváří podobu bezpečnostních systémů budoucnosti

Aktivní bezpečnostní systémy nákladních vozidel Volvo jsou dalším krokem k bezpečnější dopravě a vizi nulové nehodovosti. Podívejte se, jak v nově vybudovaném testovacím areálu AstaZero ve Švédsku probíhá vývoj systémů pro inteligentní vozidla.
Figurína pro nárazové zkoušky v areálu AstaZero
AstaZero – první areál pro testování aktivních bezpečnostních systémů na světě vybudovaný v plném měřítku. Jeho pracovníci zde dokážou pomocí figurín a různých automobilů věrně nasimulovat reálný provoz a prověřit nákladní vozidla v co nejširším spektru situací.

Navzdory tomu, že je kolem poledne, se provoz v New Yorku poměrně uklidňuje. Čtvrť Harlem se vylidnila, takže je zde ticho jako v nějakém městě duchů. Anna Wrige Berlingová, která pracuje u společnosti Volvo Trucks jako bezpečnostní koordinátorka v oddělení pokročilých technologií a výzkumu, vyhlíží z okna na křižovatku. 30tunové Volvo FH na ní právě odbočuje doprava. Najednou se odněkud objeví malý chlapec a začne přebíhat silnici.

Ozve se skřípění pneumatik, ale ke srážce nedojde. Těžký truck zastavil jen několik centimetrů od zkoprnělého hocha.

„V městském provozu se něco takového stává často,“ tiše vypráví Anna Wrige Berlingová a jde se podívat ven, aby zkontrolovala, kolik chybělo k tomu, aby vozidlo chlapce přejelo.

Tentokrát však není žádný důvod k panice. Chlapec je totiž jen figurína, ulice Harlemu jsou tvořeny pouhými kulisami a nákladní vozidlo bylo řízeno robotickým systémem. 

Nacházíme se v areálu AstaZero ležícím na jižním okraji švédského města Borås. Jde o první areál pro testování aktivních bezpečnostních systémů na světě, který umožňuje plný rozsah testů. Do provozu byl uveden v srpnu roku 2014 a od té doby zde konstruktéři usilovně pracují na posílení vedoucího postavení značky Volvo v oblasti technologií aktivní bezpečnosti a inteligentních vozidel. Výzkum má nesmírný význam. Podle aktuální zprávy o bezpečnosti silničního provozu, vydané Světovou zdravotnickou organizací (WHO), totiž při dopravních nehodách každoročně zemře přibližně 1,2 milionu lidí.

Areál AstaZero je vybaven moderní infrastrukturou a kromě městské zástavby se v něm nachází také různé typy vozovek – například 5,7kilometrová silnice první třídy táhnoucí se podél celé oblasti, nebo 700metrová čtyřproudová silnice, která plynule přechází v plochu, na které mohou probíhat zkoušky ve vysoké rychlosti. Asfaltové moře

K nehodám často dochází z důvodu řidičovy nepozornosti. Lidský faktor se přitom podílí na devadesáti procentech všech nehod, takže systémy aktivní bezpečnosti jsou velmi užitečné.

Pro společnost Volvo Trucks je důležité, aby měla při vývoji bezpečnostních systémů budoucnosti přístup k reálným silnicím se skutečným provozem. Systémy aktivní bezpečnosti jsou velice složité a než se stanou absolutně bezpečnými, musí projít rozsáhlými zkouškami.

„Můžeme si zde zcela bezpečně vyzkoušet, jaké jsou hranice možností systému. Během vývojového procesu je nutné nechat systém selhat, díky čemuž vozidlo narazí do nafukovacího modelu druhého vozidla. Chceme také, aby vozidlo řídil robot. Zkoušky tak získají na přesnosti a reprodukovatelnosti. Ve skutečném provozu bychom něčeho takového nemohli dosáhnout,“ vysvětluje Anna Wrige Berlingová. 

 

Zatímco pasivní bezpečnostní systémy, jako jsou například bezpečnostní pásy nebo airbagy, mají za úkol chránit osoby v případě nehody, úkolem aktivních bezpečnostních systémů je zabránit tomu, aby k havárii vůbec došlo

„K nehodám často dochází z důvodu řidičovy nepozornosti. Lidský faktor se přitom podílí na devadesáti procentech všech nehod, takže systémy aktivní bezpečnosti jsou velmi užitečné. Zároveň však nelze tvrdit, že chyba je vždy na straně řidiče – dopravní situace totiž mohou být velmi složité. Systémy aktivní bezpečnosti obvykle označujeme jako „podpůrné“, protože mají kompenzovat pochybení člověka,“ dodává Anna Wrige Berlingová, která je rovněž vedoucí týmu společnosti Volvo pro výzkum nehod. 

Pracovníci společnosti Volvo Trucks poslední dobou strávili v areálu AstaZero hodně času výzkumným projektem s pracovním názvem „Osobní a nákladní vozidlo zabraňující srážkám“. Projekt, na němž se podílí také společnost Volvo Cars, spočívá v tom, že vozidla snímají pomocí kamer a radarových snímačů své okolí a snaží se zabránit srážce se vším, co může řidič snadno přehlédnout, tedy například s chodcem nebo cyklistou.

Ačkoliv se zdá, že inovativní technologie testované v areálu AstaZero spadají spíše do kategorie vědecko-fantastické literatury, opak je pravdou. Výsledky testů vozidel zabraňujících srážce jsou zatím velmi slibné.

„Ještě zbývá provést spoustu zkoušek, než bude možné systémy uvést na trh, nicméně už dnes se na bezpečnosti dopravy podílí spousta inteligentních bezpečnostních systémů. Od listopadu 2015 vstoupí v mnoha zemích v platnost nařízení, podle kterého budou muset být nově vyrobená nákladní vozidla vybavena určitými prvky aktivní bezpečnosti,“ uvádí Anna Wrige Berlingová.

Nákladní vozidla Volvo však již nějakou dobu disponují standardizovanými systémy aktivní bezpečnosti, které splňují tyto legislativní nároky.

Vozidla Volvo se nesmí zúčastnit žádné dopravní nehody. To je náš nejvyšší cíl. Můžete se nad tím pousmát a říct si, že něco takového není možné, avšak nulový počet nehod je pro nás jediný přijatelný, takže tímto směrem upneme všechny své síly.

Nejnovějším a také nejdiskutovanějším z těchto systémů je systém upozornění na hrozící srážku s funkcí nouzového brzdění, který rovněž využívá kombinaci radaru a kamery. Jeho funkce spočívá v tom, že když před vozidlem rozpozná stojící nebo pomalu se pohybující vozidlo, upozorní řidiče zvukovými i světelnými signály. A pokud na ně řidič nezareaguje, zabrzdí systém sám. Nejprve jemně a následně i plnou silou, aby dokázal vozidlo zastavit dříve, než dojde ke srážce.

Dalším systémem, jenž již splňuje novou normu, je systém ochrany proti vyjetí z jízdního pruhu upozorňující řidiče na neúmyslné přejetí vodorovného značení.

Technologický pokrok však samozřejmě není úplnou odpovědí na otázku bezpečnosti silničního provozu. „Musíme k tomu přistupovat s pokorou a uvědomit si, že bezpečnost silničního provozu není jen o technologiích, ale také o sociálních otázkách,“ dodává Carl Johan Almqvist, ředitel oddělení provozu a bezpečnosti produktů společnosti Volvo Trucks.

 

Podle zprávy Světové zdravotnické organizace se v některých zemích v posledních letech snížil počet dopravních nehod. Jedním z faktorů, které na to měly vliv, byla vyšší bezpečnost vozidel. Druhým pak snahy jednotlivých státních orgánů o snižování nehodovosti. Společnost Volvo Trucks má svou vlastní vizi, jak dosáhnout nulové nehodovosti.

„Pokud se připoutáte, je kabina nákladního vozidla velmi bezpečné pracoviště. Nicméně nechceme se omezit pouze na tento pohled. Bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu je pro nás stejně důležitá. Vozidla Volvo se nesmí zúčastnit žádné dopravní nehody. To je náš nejvyšší cíl. Můžete se nad tím pousmát a říct si, že něco takového není možné, avšak nulový počet nehod je jediný přijatelný, takže tímto směrem upneme všechny naše síly,“ prohlašuje Carl Johan Almqvist.