Trucks

Zařaďte ještě nižší rychlostní stupně

Představujeme nového člena rodiny převodovek I-Shift: převodovku I-Shift s plazivými stupni. Nově přidané stupně umožňují rozjezd z klidového stavu i s nákladem o hmotnosti až 325 tun.
Detail součástí převodovky I-Shift
Mnoho součástí nové převodovky I-Shift je vyrobeno z materiálů s vysokou pevností.

Hlavní sezóna pro řidiče, kteří v severním Švédsku svážejí dřevo, začíná s prvními přízemními mrazíky. Ačkoli tu panuje krutý mráz (často i pod −30°C), na zmrzlém povrchu lesních cest se řidičům s vozy lépe manipuluje. Složitější situace však nastává na jaře a na podzim. Deště a voda z tajícího sněhu podmáčí povrch a ovládání 24metrového vozu pak není vůbec snadné.

„Naším největším soupeřem jsou klimatické podmínky. Často se s vozy pohybujeme po úzkých cestách a ve stísněném prostoru, který bývá v lese ještě zaplaven vodou”, svěřuje se řidič Jonas Lundmark, který si právě naložil vůz kládami.

Plně naložený vůz váží až 64 tun a už od pohledu je jasné, že rozpohybovat takový kolos uprostřed hlubokého švédského lesa může být docela oříšek. Jonas vyšplhá do kabiny a zařadí nejnižší rychlostní stupeň, který nová převodovka I-Shift s plazivými stupni od společnosti Volvo Trucks nabízí. Stačí se zlehka dotknout plynového pedálu a vůz se začíná pomalu sunout vpřed.

„Dva plazivé stupně nové převodovky I-Shift přijdou opravdu vhod, když se potřebuji rozjet s těžkým nákladem v náročném terénu”, říká Jonas.

Když se potřebuji rozjet s těžkým nákladem v náročném terénu, přijdou dva plazivé stupně nové převodovky I-Shift opravdu vhod.

Jonas patří mezi řidiče, kteří už 18 měsíců testují novou převodovku I-Shift v terénu.

„S převodovkou jsme najeli už 250 000 kilometrů a zatím funguje perfektně”

Převodový poměr nižšího ze dvou plazivých stupňů je 32:1. Tento stupeň je tedy ještě dvakrát pomalejší než u běžné převodovky I-Shift. Převodovka Jonasova vozu však skrývá ještě dva stupně zpátečky. Převodový poměr toho nižšího z nich je 37:1. 

 

Na nekvalitních komunikacích nebo v určitých typech terénu jsou pro mě dva stupně zpátečky stejně důležité, jako ty pro jízdu vpřed. Mohu díky nim s těžkým nákladem couvat tak, jak to dříve vůbec nešlo”, dodává Jonas.

Výjimkou není pro Jonase ani situace, kdy musí vůz naložit na špatné cestě a ještě ke všemu ve svahu. Když Jonas jezdil ve voze s běžnou převodovkou I-Shift, musel využívat její funkci umožňující rozjezd trhnutím.

„V prudkém svahu nebo na nerovném povrchu je možné vůz rozjet jedině velkou silou. V praxi to vypadá tak, že vytočím motor do relativně vysokých otáček a uvolním pedál spojky. Obvykle to pomůže, ale opotřebovává se tím hnací ústrojí. Nevýhodou také je, že můžete snadno uváznout kvůli prokluzujícím kolům. S novou převodovkou stačí jen zařadit správný stupeň a plynule se rozjet. Opotřebení hnacího ústrojí je tady minimální”, vysvětluje Jonas.

Více než 40 testovacích vozů bylo po celém světě zkušebně vybaveno novou převodovkou. Potkáte je všude – v hloubi švédských lesů i ve výšinách jihoamerických And. Niklas Öberg je technik zodpovědný za zkoušky nové převodovky a možnosti spolupráce se zkušebními řidiči si velice cení.

„Podmínky v reálném provozu jsou mnohem náročnější než ty, kterých můžeme dosáhnout ve zkušební laboratoři. Proto je pro nás zpětná vazba od lidí, jako je Jonas, nesmírně důležitá. Tito řidiči v takovém prostředí denně pracují a přesně vědí, jaké vlastnosti má vozidlo mít, aby byla práce s ním co nejefektivnější.

Podmínky v reálném provozu jsou mnohem náročnější než ty, kterých můžeme dosáhnout ve zkušební laboratoři. Proto je pro nás zpětná vazba od lidí, jako je Jonas, nesmírně důležitá.

Niklas Öberg je také členem zhruba stočlenného týmu, který novou převodovku vyvinul. Říká, že princip, na kterém funguje technologie použitá v nové převodovce, je poměrně jednoduchý. Mezi spojku a spodní kryt bylo do standardní převodovky I-Shift přidáno redukční soukolí. Díky němu lze převodovku doplnit jedním nebo dvěma plazivými stupni a dvěma stupni zpátečky.

„Vylepšili jsme také brzdu, která při změně převodového stupně brzdí předlohový hřídel. Vozidlo se pak při jízdě do prudkého kopce s těžkým nákladem snáze ovládá”, vysvětluje dále Niklas Öberg.

Některé části nové převodovky, včetně ozubených kol, spojkových pouzder a synchronizace malé řady jsou teď odolnější, aby lépe snášely práci v tvrdých podmínkách. Nákladní vozy, které jezdí v soupravách s velmi vysokou celkovou hmotností, budou mít navíc ještě odolnější hnací hřídel, díky čemuž bude možné dosáhnout ještě většího točivého momentu.

„Točivý moment na hnacím hřídeli musíme zvýšit kvůli zachování stejné schopnosti rozjezdu i s velmi těžkou soupravou a také kvůli zachování celkového rychlejšího poměru hnacího ústrojí,” říká Niklas Öberg. Odolnější hřídel vozidel určených pro soupravy s celkovou hmotností 65 tun bude moci přenést točivý moment až 33 000 Nm, zatímco běžná hřídel nabízí 28 000 Nm.“

Velký význam nejnižšího plazivého stupně spočívá v tom, že umožňuje vozu rozjet se na rovném povrchu z klidového stavu s nákladem o hmotnosti až 325 tun, což je u těžkých nákladních vozů s automatickou převodovkou naprostý unikát.

 

„Se stoupající hmotností nákladu a klesající kvalitou povrchu či terénu roste přínos vozidla, které je vybaveno převodovkou I-Shift s plazivými stupni. Řidič může přepravovat těžký náklad bez obav, že se dostane do situací, které mohou v nejhorším případě vést k nákladným prostojům,” myslí si Peter Hardin, produktový manažer modelových řad Volvo FM a Volvo FMX.

Se stoupající hmotností nákladu a klesající kvalitou povrchu či terénu roste přínos vozidla, které je vybaveno převodovkou I-Shift s plazivými stupni.

Nová převodovka je k dispozici pro modely Volvo FM, FMX, FH a FH16 s přímým i rychloběžným pohonem a s 13litrovými i 16litrovými motory. Převodovku je proto možné využít v mnoha různorodých segmentech přepravy.

Převodovka je ideální pro širokou škálu činností náročných na přesnost, jako je například stavebnictví či údržba. Díky plazivým stupňům se vůz totiž může pohybovat opravdu velmi pomalu.

„S touto převodovkou může vůz jet klidně i rychlostí 0,5 – 2 km/h. Schopnost pomalé jízdy je pro řidiče ve zmíněných oborech naprosto zásadní. Mohou totiž vůz vést daleko přesněji a dosáhnout tak lepšího konečného výsledku. Převodovka I-Shift s plazivými stupni umožňuje dokonce i velmi pomalu couvat, což je neocenitelná výhoda tam, kde se při couvání klade nárok na výjimečnou přesnost”, dodává Peter Hardin.

Pro malé přepravní společnosti, které svou činnost provozují na špatně sjízdných cestách, znamená převodovka I-Shift s plazivými stupni maximální flexibilitu a příležitost zvýšit hospodárnost přepravy.

„Zatímco plazivé stupně umožňují rozjet velmi těžkou soupravu i za extrémních okolností, díky převodovému poměru zadní nápravy je zase možné jezdit po běžných cestách s nízkými otáčkami motoru a šetřit tak palivo. Pro společnosti, které se zabývají výše popsanými činnostmi, jde o velmi důležitý aspekt”, dodává Peter Hardin.

Jonas Lundmark si za volantem užívá bezpečí kabiny. Úzkou lesní cestu nechal za zády a za chvíli najede na okresní silnici, která vede k pile, kde se bude dřevo z vozu skládat. Jonas provozuje přepravní společnost spolu s otcem a ještě jedním řidičem. Dohromady najedou zhruba 4 000 km za týden.

„Jako řidiči, kteří sváží dřevo z lesa, se často dostáváme do neskutečně náročných situací. Proto jsme také vždy vděčni za cokoliv, co nám může práci usnadnit. S novou převodovkou, která umožňuje snadný rozjezd, je jízda jistější a také bezpečnější.

Jak to celé funguje: Převodovka I-Shift s plazivými převody

Velký rozsah převodů je v převodovce I-Shift s plazivými stupni realizován pomocí nového redukčního soukolí přidaného k běžné převodovce I-Shift.

Další redukční soukolí
Další redukční soukolí se v převodovce nachází hned za skříní spojky. Skládá se z dvou převodových kol – jedno je na hnacím a druhé na předlohovém hřídeli. Díky dalšímu redukčnímu soukolí lze u převodovky dosáhnout poměru, který je skoro dvakrát „pomalejší” než u běžné převodovky I-Shift.

Prodloužená převodovka
Aby se další redukční soukolí do převodovky vešlo, bylo nutné ji oproti běžné převodovce I-Shift prodloužit o 12 cm. Mnoho nových dílů (např. převodová kola, synchronizační kroužky a synchronizace malé řady) muselo být vyrobeno z vysokopevnostních materiálů.

Převodový poměr
Převodový poměr je rozdíl v rychlosti hnacího a předlohového hřídele v převodovce. Převodový poměr nejvyššího stupně převodovky s přímým pohonem je 1:1. To znamená, že hnací i předlohový hřídel se otáčejí stejnými otáčkami. Pokud v nové převodovce I-Shift s plazivými stupni zařadíme nejnižší stupeň, bude se předlohový hřídel otáčet 32× pomaleji, než jsou otáčky motoru – převodový poměr bude 32:1.