Trucks

Digitální revoluce se rychle blíží i do světa nákladních vozidel

Telematika, konektivita, objemná data, cloudové služby a internet věcí – díky tomu všemu čeká svět nákladních vozidel revoluce. Největší potenciál má v podpůrných službách a společnost Volvo Trucks usilovně pracuje na dosažení svého cíle: nulového počtu neplánovaných odstávek.
Internetový cloudový server
Počet připojených vozidel roste každým dnem. Je to tendence, která může přispět ke zvýšení provozuschopnosti i produktivity.

Vývoj moderních informačních technologií jde kupředu tak závratným tempem, že spousta současných vynálezů může znít jako science fiction. Per Adamsson, ředitel pro strategie a obchodní rozvoj u divize Volvo Group Telematics, proto ve své práci neustále uvažuje o budoucnosti. 

Vysvětluje, jak se koncepty, které ještě nedávno zněly jako čistá utopie, stávají dnes skutečností a používá přitom pojmy jako „cloudové služby“, „objemná data“ nebo „internet věcí“.  

„S příchodem chytrých telefonů se výhody tzv. ‚konektivity‘ staly součástí každodenního života lidí,“ říká.

V současnosti bereme konektivitu jako samozřejmost. Data jsou přes bezdrátové sítě odesílána do cloudů, kde jsou ukládána, analyzována a distribuována v podobě internetových služeb, které představují přidanou hodnotu pro různé uživatele. 

„Všechna zařízení, která jsou vybavena vnitřním snímačem připojeným k internetu, vytváří uživatelské informace. Pokud někde vývoj informačních technologií probíhá ohromujícím tempem, je to právě v automobilovém průmyslu. Současná vozidla generují enormní množství dat, která lze využít k navýšení účinnosti přepravních řešení a služeb,“ vysvětluje Per Adamsson.

Vozidla jsou ve skutečnosti druhým největším uživatelem dat na světě – hned po domácí elektronice. 

„Díky inteligentním řešením se přepravním firmám našich zákazníků zvýšil zisk.“

Inteligentní zařízení se od běžných strojů a přístrojů liší tím, že využívají uživatelské informace.

„Naším konečným cílem je to, aby byly naše datové systémy plně autodidaktické. Díky tomu by dokázaly na základě statistiky odvodit z daných dat příslušné závěry a zajistit tak maximální efektivitu zařízení bez nutnosti uživatelských příkazů. Jako příklad si můžeme uvést situaci, kdy by vám kávovar připravil kávu, aniž byste jej vůbec zapnuli. Naučil by se, kdy si kávu dáváte i jak ji máte rádi, a vy byste si s ničím nemuseli dělat starosti!“

Pokud někde vývoj informačních technologií probíhá ohromujícím tempem, je to právě v automobilovém průmyslu.

Společně s vytvářením ekosystému inteligentních zařízení vzrůstá i inteligence nákladních vozidel. To, jakým způsobem konektivita změní tvář přepravního průmyslu, teprve čeká na objevení. Ale některá odvětví vývoje lze předvídat s větší přesností než jiná.

Hayder Wokil ve společnosti Volvo Trucks pracuje jako ředitel pro kvalitu a provozuschopnost. Věří, že pokrok v oblasti konektivity povede v oblasti služeb spojených s nákladními vozidly k revoluci. „Pokud nám budou jednotlivé součásti vozidla samy zasílat informace o svém stavu, budeme mít k dispozici zcela nový způsob, jak předcházet neplánovaným odstávkám,“ říká. 

Provozuschopnost – tedy způsobilost vozidla odvádět práci – je v přepravním průmyslu stále důležitější, jelikož každá neplánovaná odstávka je kvůli vyšším nárokům čím dál nákladnější. Podle průzkumu prováděného společností Volvo Trucks se u průměrné evropské přepravní společnosti odhadují přímé náklady související s neplánovanou odstávkou na 1 000 eur. Mluvíme však přitom jen o přímých nákladech, tedy o opravě nefungujícího vozidla a o ušlém zisku za zakázku. Nepřímé náklady, jako například zničený náklad nebo ušlý zisk vinou poškozené pověsti, se počítají mnohem obtížněji. 

„Maximální provozuschopnost hraje u každého přepravce významnou roli v boji o přežití. Aby vozidlo svému provozovateli vydělávalo peníze, musí fungovat.“ 

Právě z tohoto důvodu usiluje společnost Volvo Trucks o to, aby žádné z jejich vozidel nepotkala neplánovaná odstávka. Nedávná studie provedená oddělením pokročilých technologií a výzkumu odhalila, že osmi z deseti neplánovaných odstávek bylo možné zabránit, kdyby byl servis dotčených vozidel plánován dynamičtěji podle jejich aktuálního stavu. A právě to bude díky konektivitě možné. Na základě znalosti stavu vozidla v reálném čase bude možné provést údržbu včas a omezit tak riziko velmi nákladné opravy, kterou je třeba vykonat, když daná součást selže a způsobí poškození také dalších dílů. 

„Očekávám, že během následujících pěti let budou přepravní společnosti na výrobce nákladních automobilů stále více tlačit, aby maximalizovali provozuschopnost svých vozidel. Společnost Volvo Trucks proto v současnosti provádí několik výzkumných projektů, jejichž cílem je zajistit našim zákazníkům vyšší provozuschopnost. I jediná neplánovaná odstávka je příliš. Pro hospodaření přepravní společnosti totiž může mít zničující následky,“ dodává Hayder Wokil.

Telematiku už společnost Volvo Trucks používá ke sledování míry opotřebení dílů, jakými jsou vysoušeče vzduchu, akumulátory, brzdy a spojky.* Snímačem ale nelze vybavit každý díl vozidla. I kdyby to bylo technicky možné, cenu takového vozidla bychom nikdy před nikým neuhájili. Je tedy nutné najít způsob, jak analyzovat stávající data a pokrýt přitom celé vozidlo. 

Pokud nám budou jednotlivé součásti vozidla samy zasílat informace o svém stavu, budeme mít k dispozici zcela nový způsob, jak předcházet neplánovaným odstávkám.

Přesně to je cílem několika výzkumných projektů prováděných společností Volvo Trucks, které se zaměřují na problematiku konektivity. Jeden z těchto projektů nese název In4Uptime a vede jej Fredrik Bode z divize Volvo Group Trucks Technology. Projekt se zaměřuje na využití dostupných dat v co největší možné míře. Fredrik Bode na vysvětlenou uvádí, že existují tři typy dat, jejichž kombinací lze diagnostikovat stav vozidla a předvídat jeho vývoj.

„Prvním a nejdůležitějším zdrojem informací jsou datové signály generované samotným vozidlem. Jde o data, která pochází ze sítě snímačů a řídicích jednotek vozidla. Druhým zdrojem jsou uložená data pocházející z jiných vozidel, jako například servisní historie z našich dílen. A nakonec využíváme také externí data. Pod nimi si můžete představit vše, co nepochází přímo z vozidel (například dopravní informace nebo údaje o počasí). Zdrojem bývá internet nebo externí dodavatelé.“ 
 

Dostupné informace jsou prověřovány a pokud je někde zjištěna odchylka, znamená to, že v brzké době dojde k poruše. A pokud se naopak zjistí, že je vozidlo v lepším stavu, než je očekáváno, lze servisní interval prodloužit.

Projekt In4Uptime se zaměřuje na způsoby třídění dat a identifikaci toho, co má rozhodující vliv na selhání jednotlivých součástí. Zjištěné výsledky budou použity jako podklad pro vývoj softwaru obsahujícího modely a algoritmy předpovídající, při jakém stavu opotřebení součásti je nutné provést servis. 

„Dalo by se říct, že nastavíme ucho a budeme poslouchat. Vozidlo nám samo řekne, kdy je čas na výměnu některého jeho dílu. Díky přístupu k těmto informacím budeme mít možnost vyrábět hospodárnější vozidla, takže přepravní společnosti budou moci na svých zakázkách vydělat více.“

* Výše zmíněné služby konektivity jsou na vybraných trzích součástí servisní smlouvy Volvo Gold.

Nové pojmy a fráze

[konektivita]
Platforma, která umožňuje sdílení většího objemu dat. Současná konektivita inteligentních zařízení je výsledkem bezdrátových internetových připojení.

[objemná data]
Velké objemy dat shromažďovaných v tak velkém měřítku, že je následně obtížné je zpracovat a analyzovat pomocí standardního softwaru.

[cloudové služby]
Internetové služby, které umožňují ukládání, distribuci a analýzu dat. K analýze dat slouží statistické závěry a algoritmy, které jsou pro mnohé z uživatelů přidanou hodnotou.

[internet věcí]
Síť zařízení, která jsou mezi sebou vzájemně propojena. Výměna dat v internetu věcí zvyšuje hodnotu, protože pomocí inteligentních zařízení lze vytvořit služby odpovídající potřebám uživatelů.