Trucks

Centrum provozuschopnosti v USA

Taylor White, viceprezident společnosti AMX, má mnoho důvodů, proč si vybrat značku Volvo. Nové centrum provozuschopnosti v Greensboro v Severní Karolíně, které jeho společnosti šetří čas i peníze.
Nákladní vozidlo společnosti Alabama Motor Express
Rodinný podnik s názvem Alabama Motor Express začal fungovat v 80. letech 20. století s pouze několika nákladními vozidly. Dnes má tento podnik podobu obrovské společnosti, která zaměstnává 310 lidí a provozuje 240 nákladních vozidel.

Taylor White, viceprezident společnosti AMX, má mnoho důvodů, proč si vybrat značku Volvo. Jedním z nich je nové centrum provozuschopnosti v Greensboro v Severní Karolíně, které jeho společnosti dokáže ušetřit čas i peníze.

Rodinný podnik s názvem Alabama Motor Express začal fungovat v 80. letech 20. století s pouze několika nákladními vozidly. Dnes má tento podnik podobu obrovské společnosti, která zaměstnává 310 lidí a provozuje 240 nákladních vozidel, z nichž je 70 % značky Volvo. 

„Prací ve společnosti Alabama Motor Express jsem strávil celý život,“ říká Taylor White, který zde společně se svým bratrem Collinsem zastává funkci viceprezidenta a dodává, že „někdy vozový park tvořila značka Volvo ze 100 procent, jindy zase ze 40.“ „Kdyby se mě ale někdo zeptal, které nákladní vozidlo považuji za nejspolehlivější, bez váhání bych řekl, že je to Volvo.“

Taylor White říká, že kromě kvality má ještě další důvod, proč zvolit zrovna značku Volvo: Nové centrum provozuschopnosti s rozlohou 11 400 metrů čtverečních, se nachází v centrále společnosti Volvo ve městě Greensboro v Severní Karolíně. Díky centru se společnosti Alabama Motor Express (AMX) daří šetřit čas i peníze a zvyšovat míru udržení řidičů.

S technickými potížemi se čas od času setkává jakýkoliv velký vozový park. Výjimkou není ani park společnosti AMX a Taylor White říká, že v takových případech využívá služeb centra provozuschopnosti. To, jak moc se na služby centra spoléhá a jak důležitý význam pro společnost AMX centrum má, si Taylor uvědomil při jedné nedávné události.

Jeho řidič byl zrovna na dálkové trase a systém vozidla začal signalizovat poruchu převodovky. Z vozidla tedy ihned odešel e-mail do společnosti AMX a centrum provozuschopnosti přidělilo případu konkrétní číslo. Pracovník služby Volvo Action Service si poznamenal polohu vozidla a požádal nejbližšího prodejce o dodání nezbytného dílu. Prodejce však díl neměl skladem a dodání by tak trvalo celý týden. Referent se však nevzdal a našel jiného prodejce, sídlícího pouze 16 kilometrů od toho prvního. Ten už díl skladem měl. Řidič tak mohl za pár hodin v cestě pokračovat.

„Ušetřili jsme pět dní prostojů. Rozhodnutí centra provozuschopnosti zeptat se na díl u jiného prodejce znamenalo minimální náklady, což je perfektní,“ říká Taylor White.

Ještě před několika lety znamenala porucha mechanického rázu několikadenní odstávku. Nejenže se nestihlo včas doručit objednané zboží, společnost AMX musela ještě hradit vícenáklady na ubytování v hotelu a na opravu. Přišla také o další zakázky naplánované pro vozidlo.

Kdyby se mě někdo zeptal, které nákladní vozidlo považuji za nejspolehlivější, bez váhání bych řekl, že je to Volvo.

Pokud také narůstá doba odstávek vozidel, řidiči si začínají hledat práci jinde – musí živit rodinu. Současná hodnota fluktuace řidičů se však ve společnosti AMX pohybuje nejméně deset procent pod průměrem odvětví. 

„Tohle nikdy nelze dostatečně dobře vyjádřit. Je těžké číslem označit to, jak nepříjemné odstávky jsou. Stojí také spoustu peněz,“ říká Taylor White.

Skutečnosti, že firmy přicházejí o výdělek, když jsou jejich vozidla mimo provoz, si je společnost Volvo Trucks dobře vědoma. Proto jsou také referenti služby Volvo Action Service v centru provozuschopnosti k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Každý měsíc řeší centrum provozuschopnosti téměř 20 000 případů. S narůstajícím počtem nabízených služeb se toto číslo stále zvětšuje. Měsíčně referenti vyřídí průměrně 18 000 příchozích hovorů a uskuteční přibližně 28 000 odchozích hovorů.

 

Dálková diagnostika dokáže řidiče upozornit na aktuální problémy mechanické povahy a připomíná jim rovněž intervaly běžné pravidelné údržby. V nouzových případech začnou referenti služby VAS rychle jednat. Získají údaje o vozovém parku a určí polohu vozidla i se vzdáleností k nejbližším prodejcům. 

Taylor White považuje nové technologie za vzrušující. Je také přesvědčen o tom, že podrobná komunikace mezi vozidlem a diagnostickou platformou Volvo Remote Diagnostics je zásadním prvkem pro celé odvětví přepravy.

„Podařilo se vám úplně odstranit možnost odchylky. Takto se náš mechanik, prodejce ani zástupce značky Volvo nemusí tolik spoléhat na to, jak závadu popisuje sám řidič. Mohou situaci ihned prověřit a okamžitě se dozví, co se stalo.“

Zjednodušila se i evidence údajů a také aktualizace stavu prací na vozidle. Tyto úkony teď probíhají v systému ASIST, což je internetová servisní komunikační platforma od společnosti Volvo. Ta zaznamenává každou událost od doby, kdy se na vozidle něco porouchá až po dobu, kdy je vozidlo opět provozuschopné. 

„Bez toho bychom sotva věděli, jestli svou práci děláme dobře, nebo ne. Platforma se aktualizuje i o ty nejmenší podrobnosti a pokud v ní najdeme některé otevřené události, můžeme je ihned prověřit. Vozidla díky tomu zkrátka nezahálí.“

S tím jak společnost Volvo rozšiřuje své služby, roste i společnost AMX a Taylor White čeká, že tomu tak bude i nadále. Podle něj se společnost AMX rozvíjí velkým dílem právě kvůli spolupráci se společností Volvo Trucks. 

„V tom, co děláme, se nám opravdu daří. To je velice důležité. Společnost Volvo Trucks je naší oporou a poskytuje nám produkty, díky jejichž výkonnosti cítíme vlastní výkonnost i my – a z toho jsme nadšeni,“ říká Taylor White.

 

CENTRUM PROVOZUSCHOPNOSTI VOLVO TRUCKS

Umístění: Greensboro, Severní Karolína

Zahájení provozu: 2014

Referenti: V centru pracuje 40 referentů služby Volvo Action Service. Operátoři jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. V týmu centra provozuschopnosti pracují také technici zodpovědní za spolehlivost produktů. Ti mají na starost diagnostiku, vývoj podoby informací o servisu a vývoj nástrojů pro prodejce. Zajišťují také řešení každého problému. V centru pracuje též personál podpory prodejců a odborníci na náhradní díly.

Počet případů: Referenti vyřídí průměrně 18 000 příchozích hovorů za měsíc. Za stejné období uskuteční také přibližně 28 000 odchozích hovorů. Více než 13 000 z těchto případů se týká telematiky nebo plánované údržby.

Zdarma: Pro každé nové vozidlo Volvo zakoupené v Severní Americe nabízí centrum provozuschopnosti své služby na dobu prvních dvou let zdarma.