Trucks

Jak to vidí IT

Informace v reálném čase o tom, ve kterých místech se vozidla právě pohybují a co přesně vezou, jsou naprosto zásadní. Ben van Leeuwen ze společnosti Frigolanda tak ve svém záměru uspěl.
Nákladní vozidlo společnosti Frigolanda
Společnost Frigolanda přepravuje zboží po celé oblasti Beneluxu. Je pro ni tedy důležité, aby každé vozidlo z vozového parku bylo možné sledovat.

Informace v reálném čase o tom, kde se právě vozy pohybují a co přesně vezou, jsou naprosto zásadní. Ben van Leeuwen ze společnosti Frigolanda po takových informacích vždy toužil. A nyní je opravdu má.

Společnost Frigolanda je poskytovatelem kompletní škály mezinárodních logistických služeb v odvětví chladírenské a mrazírenské přepravy. Společnost, která má v Nizozemí, Belgii, Německu a Polsku celkem osm poboček, podniká na trhu, kde je konkurence velmi vysoká.

„Mrazírenskou přepravu může nabízet každý,“ říká Ben van Leeuwen, projektový manažer společnosti Frigolanda Group. „Ale co když se informační systém navrhne tak, aby měli všichni z logistického řetězce přístup ke společnému souboru informací? Vytvořili bychom tím jasně patrnou přidanou hodnotu – informace o aktuální situaci by totiž bylo možné sdílet v rámci kompletního logistického řetězce. Zákazníci vašeho klienta by s celodenním předstihem věděli, co, kdy, kam a v jakém množství jim spedice doručí, a toto zboží by tak mohli i dříve prodat. Přesně to jsem dostal za úkol a na tom jsme také před pěti lety začali pracovat. Důležitou součástí tohoto projektu se stal systém Volvo Dynafleet. Funguje totiž jako pojítko mezi našimi systémy, dispečery, řidiči, prodejcem i vozidlem samotným.“ 

Společnost Frigolanda vznikla v roce 1986 a původně nabízela pouze skladování chlazeného a mraženého zboží. V roce 2003 se postupně ujal nápad vylepšit nabídku služeb společnosti o poskytování husté logistické sítě. Dnes už společnost Frigolanda svým zákazníkům poskytuje zázemí celého dodavatelského řetězce. Většina přepravovaného zboží pochází právě z vlastních skladů společnosti. Společnost Frigolanda se však věnuje i přepravě, kterou při překládce přebírá od partnerských společností.

Dnes už nám společnost Volvo zajišťuje vozový park celý. Přešli jsme k ní, protože cítíme, že naše a jejich základní hodnoty jsou si velice blízké.

Jejich vozidla pak v rámci husté distribuční sítě rozváží toto zboží do velkoobchodů i k přímým zákazníkům. V zemích Beneluxu zajišťuje společnost Frigolanda přepravu pomocí vlastního vozového parku s 28 vozidly. 

„K poskytování služeb samozřejmě přistupujeme flexibilně. Zároveň ale nezapomínáme ani na přesnost. Údaje o aktuální situaci jsou totiž velmi důležité z hlediska řízení celkových nákladů a my se snažíme spoléhat především na své vlastní možnosti a kapacitu. Pro neustálý přehled o aktuální fázi procesu je nicméně nutné mít stále důmyslnější komunikační technologie i v nákladních vozidlech samotných.“

Vozidla společnosti Volvo představovala před pěti lety polovinu vozového parku společnosti Frigolanda. Druhou polovinu tvořily jiné značky.

„Dnes už nám společnost Volvo zajišťuje vozový park celý. Přešli jsme k ní, protože cítíme, že naše a jejich základní hodnoty jsou si velice blízké. Vozidla společnosti Volvo Trucks jsou ztělesněním bezpečnosti, udržitelnosti a inovací, tedy hodnot, které silně ctíme i my sami. Vedle toho nám také společnost Volvo Trucks poskytuje absolutně bezproblémové služby. Jelikož to samé od nás požadují i naši vlastní zákazníci, myslíme si, že žádat takové služby i od našich dodavatelů je na místě. Chceme mít k dispozici jediné telefonní číslo, na kterém budeme moci vyřešit vše, co se týká provozu přepravy a souvisejících služeb. Za zprostředkování takového zázemí vděčíme pevnému partnerství s místním prodejcem vozidel Volvo.“ 

Jelikož prodejce zodpovídá za logistiku celého vozového parku společnosti Frigolanda, je rozsah poskytovaných služeb velice široký. A to do výčtu služeb patří ještě péče o přívěsy, motory chladicích jednotek a dokonce o vozidla jiných značek. Zatímco společnost Frigolanda neustále v reálném čase sleduje logistiku svých zákazníků, prodejce vozidel Volvo prostřednictvím systému Dynafleet hlídá to, jak v reálném čase vypadá provoz jejích vozidel. Tím, kdo rozhoduje o potřebě servisu vozidel a o vhodném termínu servisu, se tak stává prodejce vozidel. 

„Servis však nemusí vždy nutně probíhat v jedné z jeho garáží,“ vysvětluje van Leeuwen.

„Někdy může být jednodušší volbou provést servis vozidla tam, kde se to zrovna hodí. Důvodem je větší soulad s plánem přepravy. Úzká spolupráce tohoto typu samozřejmě stojí na efektivně fungujícím partnerství.“

Mezi nejlepší vlastnosti systému Dynafleet patří grafika, která řidičům podává informace snadno srozumitelnou formou.

Systém Dynafleet má v běhu společnosti Frigolanda zásadní úlohu, protože – jak van Leeuwen dále vysvětluje – propojuje systémy a nákladní vozidla společnosti. Společnost Frigolanda má v současnosti systém Dynafleet nainstalovaný ve všech vozidlech, včetně těch zbývajících, která ještě nevyměnila za modely značky Volvo. Mimo sledování všech ukazatelů KPI, které jsou nutné k hodnocení práce řidičů, využívá společnost Frigolanda systém Dynafleet ještě k zaznamenávání pracovní doby řidičů a ke stahování údajů z tachografu. Díky tomu je možné ušetřit spoustu času. Společnost ale nezpracovává veškerý objem získaných údajů najednou. Místo toho si vybere konkrétní kategorii a té se po určité období věnuje.

„Parametrem, který ale samozřejmě sledujeme stále, je spotřeba paliva. Podle mě patří mezi nejlepší vlastnosti systému Dynafleet samotná grafika aplikace, která řidičům podává informace snadno srozumitelnou formou. Využíváme taktéž školicích prostředků společnosti Volvo Trucks. Tento doplňkový dohled na používání systému nám také pomáhá plnit zákonem stanovené požadavky na školení, která řidiči musí absolvovat kvůli získání profesní způsobilosti (kód 95). Takto se vlastně musí školit veškerý náš personál. Lidé jsou pak sebevědomější a mají větší pochopení pro náplň práce toho druhého. A to je nakonec celá podstata věci.“ 

 

Frigolanda

Společnost byla založena v roce 1986. Od té doby se rozrostla do podoby poskytovatele kompletních logistických služeb v oblasti přepravy s řízenou teplotou a v Nizozemí, Belgii, Německu a Polsku provozuje celkem osm poboček. Celková kapacita všech skladů společnosti činí 80 000 palet. Kromě skladování a distribuce poskytuje společnost Frigolanda v zemích Beneluxu ještě logistické služby s přidanou hodnotou. Veškeré její provozovny mají minimálně certifikát IFS. Polská provozovna společnosti Frigolanda jako jediná v zemi vlastní certifikát IFS i BRC. Silnou stránkou společnosti Frigolanda jsou špičkové informační technologie, díky kterým může svým zákazníkům nabízet ta nejlepší logistická řešení s kontrolou údajů v reálném čase.

Majitelé: H. van Leeuwen a R. Teeuwen
Pracovníci: 160 zaměstnanců včetně 30 řidičů