Trucks

Přímé řešení nedostatku řidičů

Automobilová nákladní přeprava nyní čelí nedostatku řidičů. V Austrálii, kde je situace obzvláště naléhavá, se prezident a výkonný ředitel společnosti Volvo Group Australia Peter Voorhoeve a jeho kolegové rozhodli postavit problému aktivně.
Peter Voorhoeve
Chceme oslovit a motivovat řidiče se zájmem o práci v oboru,“ říká Peter Voorhoeve.

Kdy poprvé společnost Volvo Group Australia zjistila, že nedostatek řidičů začíná být problémem?
„Ten problém nám hrozí už několik let. Před dvěma lety jsem na večeři s prezidentem organizace Victorian Transport Association mluvil o potřebě více se starat o řidiče a o tom, že při návrhu nového modelu FH byl kladen důraz především právě na řidiče. Od publika jsem tehdy sklidil spontánní potlesk. Tím, co jsem z pozice výrobce nákladních vozidel řekl, byli všichni příjemně překvapeni – potřebovali totiž pomoci s oslovením nových řidičů. A přesně to byl také okamžik, kdy jsem si uvědomil vážnost celé situace.“

Jak jste na situaci reagoval?
„Nejprve jsme se v rozhovorech ptali zákazníků. Zpětná vazba nám pak odhalila, že populace řidičů stárne a mladých lidí, kteří za volantem nákladního automobilu začínají, je velmi málo. Řidiči se od sebe navíc skoro neliší. Potom jsme provedli ještě jeden rozsáhlejší průzkum, ve kterém jsme oslovili téměř 600 společností a 35 000 řidičů. Protože zákazníky považujeme za důležité obchodní partnery, řešíme tento problém tak, aby z jakéhokoliv našeho kroku měli co největší užitek i oni. Jako jednička na australském trhu s těžkými nákladními vozidly chceme celému odvětví i společnosti vrátit něco nazpět.“

Co podle vás mladé lidi odrazuje od kariéry řidiče nákladních vozidel?
„Lidé nepovažují řízení za moc ‚trendy‘ práci. Společnost si řidičů nákladních vozidel ani celého odvětví přepravy stále moc necení. Problémem je také nevyřešené vzdělávání řidičů a chybějící celostátně platné oprávnění pro obor přepravy. Dnes je přitom skutečnost taková, že řidič musí být opravdovým profesionálem. Řidiči jsou totiž velvyslanci svých zaměstnavatelů a naším cílem je tuto skutečnost veřejnosti prostřednictvím komunikace přiblížit. Právě s komunikací nám velmi pomáhají média, která se zde v Austrálii věnují tematice obchodu s nákladními automobily. Jelikož jsme ale nejlepším výrobcem v odvětví, hledáme způsob, jak oslovit širší publikum.“

Jakými konkrétními způsoby toho chcete dosáhnout?
„V roce 2017 se společnost Volvo Group Australia chystá založit akademii řidičů. V ní řidiči absolvují kurzy nezbytné k tomu, aby se z držitele řidičského oprávnění pro těžká nákladní vozidla stal profesionální řidič. Chceme oslovit a motivovat řidiče se zájmem o práci v oboru. Akademie bude vydávat osvědčení uznávané napříč celým odvětvím a řidiči je budou moci využít při hledání zaměstnání. Prostřednictvím naší husté sítě prodejců oslovíme lidi ve všech důležitých oblastech po celé Austrálii.“

Dalším z dlouhotrvajících problémů je i nedostatek řidiček. Jak chcete k řízení nákladních vozidel motivovat právě ženy?
„Zde jsme obzvláště hrdí na partnerství uzavřené se skupinou Pilbara Heavy Haulage Girls. Je to akademie, díky které do této branže mohou vstoupit i ženy. S akademií nepřetržitě spolupracujeme a sponzorujeme dvě z jejích vozidel. Žen, které se chtějí stát řidičkami nákladních vozidel a mají k tomu i potřebné řidičské oprávnění, je mnoho. Postrádají však zkušenosti. Díky této spolupráci se situace opravdu zlepšuje.“

Nedostatek řidičů v Austrálii v číslech

  • 75 procent maloobjemových zásilek se v Austrálii doručí prostřednictvím autodopravy. Očekává se, že poptávka po silniční přepravě se do roku 2030 zdvojnásobí.
  • 46 procent přepravních společností už pociťuje nedostatek zkušených profesionálních řidičů nákladních vozidel.
  • 88 procent z nich věří, že povolání řidiče nákladních vozidel vnímá australská veřejnost negativně.
  • Průměrný věk řidiče nákladního vozidla v Austrálii: 47 let
  • Pouze 15 procent řidičů je mladších než 30 let.
  • Ve firmách, které se účastnily průzkumu společnosti Volvo Group Australia, jsou ženy mezi řidiči zastoupeny v poměru 3 procent.

Údaje pocházejí ze zprávy společnosti Volvo Group Australia’s Professional o nedostatku řidičů nákladních vozidel (květen 2016).