Trucks

Neexistuje jedno jediné globální řešení

Posun směrem k udržitelné přepravě představuje pro přepravní odvětví jak příležitosti, tak i nástrahy. Společnost Volvo Trucks neustále pracuje na rozvoji nových technologií, které zvýší úsporu energie, a je v čele pokroku v úzké spolupráci se svými zákazníky.
Lars Mårtensson
Společnost Volvo Trucks vyrábí nákladní vozidla v závodech, které jsou CO₂ neutrální. Recyklace je klíčovou součástí ekologických postupů. Více než 90 % nákladního vozidla lze recyklovat – a toto číslo se bude zvyšovat.

Jak se společnost Volvo Trucks snaží snižovat dopad přepravního průmyslu na životní prostředí?
„Žijeme a pracujeme v době přechodu z desetiletí závislosti na ropě do společnosti, která je založena na obnovitelných palivech. Jako výrobce vozidel pracujeme na vývoji nových technologií, které jsou z hlediska celkové životnosti nákladního vozidla úspornější než kdy doposud. To znamená, že je stále důležitější úzká spolupráce nejen mezi výrobci biopaliv, distributory a přepravci, ale také s politiky. Spolupracujeme například s OSN, která nám poskytuje doporučení zahrnující výzvy na zvýšení financování mezinárodního vývoje, podpůrné právní normy a dotace na propagaci nových přepravních technologií.”

Na které paliva nejvíce spoléhá společnost Volvo Trucks do budoucna?
„Nemyslíme si, že existuje jediné globální řešení. Místo toho budeme muset najít alternativy pro různé období, různé části světa a různé použití. Všechny typy paliv však mají své výhody i nevýhody. Je důležité nedívat se pouze na emise během jízdy, ale na celkovou životnost. Existují však řešení, které z dlouhodobého hlediska považujeme za obzvláště zajímavé pro různé odvětví – jako například vozidla jezdící na plyn a elektrizace.”

Budeme muset najít alternativy pro různé období, různé části světa a různé použití.

Proč se při dálkové přepravě více neinvestuje do elektrické energie?
„Ve společnosti Volvo Trucks jsme v současné situaci nejvíce přesvědčeni o využití elektřiny při jízdě ve městě, i když z dlouhodobého hlediska má elektrizace velký potenciál i v odvětví dálkové přepravy. Plně elektrická dálková přeprava bude vyžadovat nepřetržité napájení elektrickou energií, například z elektrických kolejnic v povrchu vozovky, když nejsou možná vozidla dálkové přepravy poháněny baterií. Jelikož elektrifikované tratě vyžadují velké společenské investice do infrastruktury, tento trend najde pravděpodobně své uplatnění až v budoucnosti. Nicméně však provádíme testování. Alternativní řešení potřebujeme i teď a plyn je možností, která pomáhá rychle vyvíjet nové produkty, které poskytují obrovskou úlevu životnímu prostředí.”

Probíhá nový vývoj v oblasti vozidel na plyn?
„V roce 2018 představíme nové nákladní vozidlo na plyn pro regionální a dálkovou přepravu. Podařilo se nám zvýšit plynovou část našeho řešení nákladního vozidla na hodnotu přes 90 % v porovnání s naším předchozím nákladním vozidlem na plyn pro normu EURO 5. Kapalný plyn také poskytuje dostatek energie na zdolání 1 000 kilometrů mezi jednotlivými tankováními. Za to vděčí faktu, že se nejedná o tradiční zapalování plynového motoru pomocí zapalovacích svíček, ale o dieselový motor, ve kterém se plyn zapaluje malým množstvím nafty nebo HVO. Spojuje tak výhody bioplynu pro životní prostředí a výkon, úsporu energie a jízdní vlastnosti dieselového motoru. Já a mý kolegové vidíme při dálkové přepravě velký potenciál v metanu, který poskytuje velké možnosti úlevy pro životní prostředí z hlediska nízkých emisí CO₂ se současným udržením výkonu.”

HVO

Jeden typ obnovitelné nafty vyrobené z rostlinných olejů nebo živočišných tuků, které jsou chemicky podobné naftě z fosilních ložisek.

Zemní plyn
Plyn z fosilních ložisek, který se skládá především z metanu. Ve srovnání s naftou snižuje emise CO₂ o 10–20 %.

Zkapalněný zemní plyn (LNG)
LNG a bio (LNG) jsou přírodní plyny nebo bioplyny, které se pro přepravu nebo skladování promění do kapalní formy.

Přírodní plyn
Obnovitelný plyn, který se skládá převážně z metanu. Vyrábí se z kalu z odpadních vod a rostlin, ale také ze zbytků jídla, hnojiv a organických zbytků. Díky tomuto systému lze snížit dopad na životní prostředí až o 80 %.

Elektřina z obnovitelných zdrojů
Elektřina vyráběna ze zdrojů energie, které se rychle obnovují a jsou neomezené. Například slunce, vítr, biomasa a vodní energie.